Als adviesbureau kunnen wij u op verschillende gebieden adviseren wat betreft kwaliteit, veiligheid, zorg en Arbo.

Wie is Disc?

Al sinds 1994 is Disc een marktleider en innovatief adviesbureau op het gebied van Kwaliteit-, Arbo-, Milieuzorg en brandveiligheid. Binnen deze gebieden opereert Disc zeer succesvol met een ervaren team van meer dan 70 adviseurs, instructeurs en specialisten.

Hoger & Middelbaar Veiligheidskundigen
Brandweer personeel & Brandwachten
Consultants & Docenten

Wat doet Disc?

HVK

Veiligheid, kwaliteit & Milieuzorg
Een veilig en gezond werkklimaat: daarvoor is de werkgever verantwoordelijk. Hogere- en Middelbare veiligheidskundige (MVK/HVK) kunnen de risico’s in kaart brengen, maatregelen implementeren en toezicht houden.

Brandwacht

Brandveiligheid
Disc heeft de kennis en personele capaciteit in huis om u professioneel te begeleiden bij inventariseren van (brand)risico’s tot het leveren van de vereiste professionele (repressive) Brandweer bezetting en/of (preventieve) Brandwachten.

maritieme

Maritieme veiligheid
Disc heeft veel ervaring in de maritieme sector. We leveren flexibel maar gedegen werk toegesneden op uw behoefte en budget. Onze Safety Officers zijn goed opgeleid, gemotiveerd en kennen de offshorecultuur en -werkmethodes.

BHV cursus

Consultancy diensten
Een gericht adviestraject met een relatief korte doorlooptijd, afgesloten met een tastbaar product. Dit verstaat Disc onder Consultancy. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het uitvoeren van een veiligheidsinspectie of het verzorgen van een vakopleiding door onze docenten.

Waarom Disc?

In een wereld voor risico’s, kiest u voor veiligheid met Disc!

Ervaring

Al meer dan 20 jaar ervaring binnen ons vakgebied en marktsegmenten.

Betrouwbaar

Een betrouwbaar adviesbureau met deskundig personeel in vaste dienst.

Flexibel

Disc denkt altijd vanuit de klant bij de service die verleend wordt. Flexibiliteit staat hierbij centraal.

Langdurige relaties

Onze dienstverlening is gericht op het bouwen van langdurige relaties met onze klanten.

Marktconforme tarieven

Onze tarieven zijn altijd marktconform. U betaalt bij ons nooit te veel.

Internationaal

Ons werkgebied is wereldwijd en beslaat veel verschillende branches.

Discussie

Minder Mensen Overleden Door Ongeval Op Het Werk

Minder mensen overleden door ongeval op het werk

In 2014 zijn zeker 77 mensen om het leven gekomen tijdens het uitvoeren van hun werk. Minstens 500 mensen liepen blijvend letsel op bij een bedrijfsongeval.
Dit is een daling vergeleken met vorig jaar, toen 92 personen omkwamen bij een bedrijfsongeval. Ook het aantal mensen dat blijvend letsel opliep is lager dan vorig jaar (531).
Minder mensen overlegen

Lees verder

In Nederland zijn wij dol op “lijstjes en statistieken”. Aan het eind van ieder kalenderjaar worden we er, “ter lering en vermaak”, mee overladen. Vooral het onderdeel “vermaak” is voor veel commerciële televisiezenders de reden om dit te programmeren.
Maar wat valt ervan te leren? Waarop zijn cijfers gebaseerd? Wat kan je ermee?

Cijfers
Het eerste wat opvalt, in de hiernaast getoonde grafiek, is dat het aantal dodelijke ongevallen met 15 stuks (-16%) is gedaald. Maar ook zie je dat er nog steeds 7 doden (+10%) meer te betreuren zijn dan het (constante) aantal van 70, gedurende 2010 – 2012.
Kortom een publicatie zonder de getoonde grafiek zou een verkeerd beeld kunnen geven en mogelijk een “minder actieve” houding kunnen rechtvaardigen m.b.t. ongeval preventie.

Om lering te kunnen trekken uit lijstjes en hier vervolgens beleid op te kunnen maken, zijn dan ook onderliggende “lijstjes” nodig.
Hiermee willen wij u graag bedienen:

 • Bouwnijverheid                         : 25% van de dodelijke ongevallen.
 • Transport, vervoer & opslag  : 24% van de dodelijke ongevallen.
 • Industriële branche                : 21% van de dodelijke ongevallen.
 • Alle overige branches            : 30% van de dodelijke ongevallen.
 • 23% van arbeidsongevallen zijn ten gevolge van: Vallen.
 • 22% van arbeidsongevallen zijn ten gevolge van: Snijden, prikken & klemmen.
 • 20% van arbeidsongevallen zijn ten gevolge van: Geraakt worden door bewegend objecten (incl. voertuigen).
 • 35% van arbeidsongevallen zijn ten gevolge van: Overige situaties.

Disc heeft de expertise om alle risico’s binnen uw branche en/of bedrijf te inventariseren, te beheersen en zo uw ongevalscijfers terug te dringen. Wij komen graag vrijblijvend bij u langs voor een kennismakingsgesprek.

Medewerkers Gehandicaptenzorg Voelen Zich Onveilig

Medewerkers gehandicaptenzorg voelen zich onveilig

Een derde van de de werknemers in de gehandicaptenzorg voelt zich onveilig op het werk. Dat blijkt uit onderzoek van de vakorganisatie CNV Zorg en Welzijn. Meer dan 85 procent van de verzorgers heeft te maken met schelden, slaan, dreigen en andere vormen van agressie. Van deze werknemers heeft een kwart het gevoel dat ze door hun baas onder…

Lees verder

Veiligheid is altijd een combinatie tussen feitelijkheden en gevoel. Als we ons onveilig voelen is dit niet altijd het zelfde als je in een onveilige situatie bevinden. De volgende factoren liggen hier vaak aan ten grondslag:

 • Kennis van de omgeving waar je je in bevindt.
 • Te verwachten omstandigheden die op je af komen.
 • Persoonlijke vaardigheden die je hebt.
 • Instrumenten die tot je beschikking staan.
 • Klankbord mogelijkheden die je hebt, etc.

Ook bij dit artikel is deze constatering de grondslag voor de oplossing van dit probleem. De zorgverleners uit dit artikel werken in een voor hen “vreemde” omgeving (bijv. in een vreemd huis), met mensen die erg kunnen verschillen qua emotie en met name de uitingen hiervan (schelden). Kortom een moeilijk voorspelbare omgeving (dus vijandig).

Daarom is nadenken over opleidingen, competenties, weerbaarheid, werkinrichting en communicatie hierin de sleutel tot duurzaam oplossen van dit probleem.

Disc heeft de expertise om u te ondersteunen op dit “gedragsgebied”. Dit kan via een inventarisatie met een op maat gesneden advies……. tot aan uitvoering van een implementatie traject.

Wij komen graag vrijblijvend bij u langs voor een kennismakingsgesprek.

Portfolio

ProRail

Naam: ProRail / Falck
Locatie: Rangeerterrein Kijfhoek – Zwijndrecht – Nederland
Tijdvak: 2012 – Heden
Dienstverlening: Bedrijfsbrandweer teams
“Kijfhoek” is met 43 verdeelsporen het grootste rangeerterrein van Nederland. Het is een belangrijke schakel in het goederentransport vanuit de Rotterdamse haven naar het gehele Europese achterland.
Gezien het risicoprofiel van de bedrijfsvoering is ProRail (de eigenaar) op deze locatie “bedrijfsbrandweer plichtig” Disc levert (via Falck) een groot deel van het permanent aanwezige bedrijfsbrandweer personeel. De functies variëren van “chauffeur/ pompbediendes” tot “manschappen” (incl. chemicaliënpak/ gaspak kwalificaties).

Besix

Naam: Besix
Locatie: Station Utrecht – Nederland
Tijdvak: 2014 – Heden
Dienstverlening: Veiligheidskundige (MVK)
Disc levert veiligheidskundige ondersteuning aan Besix bij de verbouwing van het station Utrecht. Dit project wordt uitgevoerd in opdracht van ProRail, namens het ministerie van infrastructuur en openbare ruimte, NS en de gemeente Utrecht. De capaciteit zal hierdoor groeien van 284.000, naar 360.000 gebruikers per dag. De groei qua oppervlakte gaat van 8.000m2 naar 25.000m2. Omdat de reizigersstroom gewoon door gaat tijdens alle bouwwerkzaamheden, spreken we hier van een complex/ risicovol project, onder andere in relatie tot publieke veiligheid. Onze veiligheidskunde levert een belangrijke bijdrage in signalering en beheersing van alle publieke- en overige projectrisico’s.
Bekijk de webcam van het project;

FujiFilm

Naam: FujiFilm
Locatie: Tilburg – Nederland
Tijdvak: 2011 – Heden
Dienstverlening: Advisering, training en onderhoud
Fujifilm, welke veelal industriële risico’s wil beheersen, en Disc die al meer dan 20 jaar ervaring heeft in de (chemische) industrie, is de bindende factor voor dit historische partnership. Naast veiligheidskundige en brand technische ondersteuning zorgt Disc bij Fujifilm ook voor het trainen en getraind houden van hun eigen medewerkers welke deel uit maken van hun BHV+ organisatie.
Dit doen wij via maatwerk-trainingsprogramma’s. Daarnaast “ontzorgen” wij FujiFilm ook met het onderhoud kleine blusmiddelen conform de NEN 2559.

Campus Site Management (CST)

Naam: Campus Site Management (CST)
Locatie:  Eindhoven – Nederland
Tijdvak: 2010 – Heden
Dienstverlening: Opleidingen en trainingen.
Disc verzorgt voor de High Tech Campus Eindhoven veiligheidsopleidingen en trainingen, welke nodig- of gewenst zijn. Dit gaat via een maatwerkprogramma’s. Hierbij moet u denken aan trainingen op het gebied van: B.H.V., E.H.B.O., Industriële adembescherming, ontruimingsoefeningen, etc.
Daarnaast verzorgen wij de volledige cursistenadministratie voor deze klant, waarin bijgehouden wordt hoe vaak en welke werknemers welke trainingen volgen. Deze informatie wordt gebundeld en maandelijks aan de klant verstrekt. Zo kan men kan aantonen dat ‘zijn’ BHV-organisatie op orde is.

DSM Coating Resins

Naam: DSM Coating Resins
Locatie:  Waalwijk – Nederland
Tijdvak: 2012 – Heden
Dienstverlening: Brandweerpersoneel en Brandwachten.
Disc is al sinds 2002 een vaste partner van het DSM concern voor veiligheidskundige ondersteuning op MVK & HVK niveau (vestiging Delft en Geleen). Echter vanaf 2012 ondersteunen wij ook de vestiging Waalwijk op Brandweer technisch gebied. Onze werknemers worden ingezet als aanvulling of (tijdelijk) vervanging binnen het vaste bedrijfsbrandweerkorps van DSM. Dit bij behoefte aan extra capaciteit, vervanging tijdens verlof, etc. (repressieve inzet).
Daarnaast levert Disc ook regelmatig Brandwachten voor preventieve en toezichthoudende taken tijdens “vuurgevaarlijke” activiteiten en/of werkzaamheden.

Joulz

Naam klant: Joulz
Locatie: Middenmeer – Nederland
Tijdvak: 2015 – Heden
Dienstverlening: Veiligheidskundige (MVK).
Disc levert veiligheidskundige ondersteuning aan Joulz, bij de bouw van een van een 150 kV schakeltuin voor het nieuwe data center van Microsoft. Onze veiligheidskundige heeft als taak het inventariseren van risico’s, haalbare oplossingen aandragen inclusief presentaties, trainingen en opleidingen verzorgen.
Het bijwonen van veiligheidsoverleg en het up-to-date houden van het Veiligheid & Gezondheidsplan c.q. V&G dossier behoort ook tot de taak van deze functionaris.

Merck, Sharp & Dohme (MSD)

Naam: Merck, Sharp & Dohme (MSD)
Locatie:  Oss – Nederland
Tijdvak: 2012 – Heden
Dienstverlening: Veiligheidskundige (MVK & HVK), Brandwachten en Veiligheidswachten.
MSD is actief binnen de farmaceutische sector en valt onder BRZO verplichtingen (Bijzondere Risico’s Zware Ongevallen). Tijdens nieuwbouw en renovatie activiteiten heeft Disc diverse adviseurs/ controleur geleverd in bovengenoemde functies. Hiermee “ontzorgt” Disc de klant aangaande het totale pakket van veiligheids- en brandveiligheidseisen, welke zowel procedureel als wettelijk noodzakelijk zijn. Ook stelt Disc zogenaamde “rescue-plannen” op voor het redden van mensen uit “besloten ruimten” in geval van calamiteiten. Bovendien levert Disc ook alle personele en materiele volumes (rescue-teams) om professionele redding te garanderen.

ProRail Besix FujiFilm Campus Site Management (CST) DSM Joulz MSD