Advisering en detachering
op het gebied van Arbo-ondersteuning, integrale veiligheid & brandveiligheid.

Wie is Disc?

Al sinds 1994 is Disc een marktleider en innovatief adviesbureau op het gebied van Veiligheid, Kwaliteitsborging, Milieuzorg en brandveiligheid. Binnen deze gebieden opereert Disc zeer succesvol met een ervaren team van meer dan 70 adviseurs, instructeurs en specialisten.

Wat doet Disc?

 

HVK

Veiligheid, kwaliteit & Milieuzorg
Een veilig en gezond werkklimaat: daarvoor is de werkgever verantwoordelijk. Hogere- en Middelbare veiligheidskundige (MVK/HVK) kunnen de risico’s in kaart brengen, maatregelen implementeren en toezicht houden.

Brandwacht

Brandveiligheid
Disc heeft de kennis en personele capaciteit in huis om u professioneel te begeleiden bij inventariseren van (brand)risico’s tot het leveren van de vereiste professionele (repressive) Brandweer bezetting en/of een (preventieve) Brandwacht.

maritieme

Maritieme veiligheid
Disc heeft veel ervaring in de maritieme sector. We leveren flexibel maar gedegen werk toegesneden op uw behoefte en budget. Onze Safety Officers zijn goed opgeleid, gemotiveerd en kennen de offshorecultuur en -werkmethodes.

BHV cursus

Consultancy diensten
Een gericht adviestraject met een relatief korte doorlooptijd, afgesloten met een tastbaar product. Dit verstaat Disc onder Consultancy. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het uitvoeren van een veiligheidsinspectie of het verzorgen van een vakopleiding door onze docenten.

Waarom Disc?

In een wereld voor risico’s, kiest u voor veiligheid met Disc!

Ervaring

Al meer dan 20 jaar ervaring binnen ons vakgebied en marktsegmenten.

Betrouwbaar

Een betrouwbaar adviesbureau met deskundig personeel in vaste dienst.

Flexibel

Disc denkt altijd vanuit de klant bij de service die verleend wordt. Flexibiliteit staat hierbij centraal.

Langdurige relaties

Onze dienstverlening is gericht op het bouwen van langdurige relaties met onze klanten.

Marktconforme tarieven

Onze tarieven zijn altijd marktconform. U betaalt bij ons nooit te veel.

Internationaal

Ons werkgebied is wereldwijd en beslaat veel verschillende branches.

Discussie

Een Beter Aanpak Van De Wettelijk Verplichte Risico Inventarisatie En Evaluatie (RI&E)

Een beter aanpak van de wettelijk verplichte Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E)

Je moet een RI&E

Inmiddels weten alle werkgevers wel dat je wettelijk verplicht bent om een zogenaamde Risico Inventarisatie & Evaluatie te maken aangaande je bedrijfsvoering. Hiervoor zijn inmiddels veel handleidingen, tools en templates ontwikkeld, door goed bedoelende veiligheidsadviseurs. Op internet kan je hier een scala aan vinden. Echter zijn dit veelal standaard producten, die uniform kunnen worden gebruikt en dus oppervlakkig zijn. Wellicht prima als je aan de wet wilt voldoen en een bedrijf bent met een stabiele, locatie gebonden en standaard bedrijfsvoering (Lees: risico’s).

Je wilt een RI&E

Maar er zijn ook bedrijven die projectmatig werken en waarbij de risico’s zich niet gestandaardiseerd en voorspelbaar voordoen. Denk aan ontwerpbureaus, bouwbedrijven, personeelsleveranciers, etc. Toch zie je hier ook dat men vaak kiest voor standaard documenten en plannen (de copy/paste neiging). Dit is niet verstandig en mogelijk zelfs wettelijk niet houdbaar, in geval van een ernstig ongeval. Risico’s inventariseren en evalueren is een waardevol instrument, maar je moet het wel willen.

Hoe kan het anders

Een drietal belangrijke “RI&E voorwaarden” zijn: Hij dient actueel, betrouwbaar en volledig te zijn. Hieraan kan je voldoen door de RI&E “gelaagd” uit te voeren en de beheersmaatregelen dus ook “gelaagd” te communiceren richting diegenen die de risico’s lopen. In bovenstaande plaatjes is de structuur weergegeven waarlangs je dit kan organiseren. In het ene plaatje is een ontwerpproces/bureau als uitgangspunt genomen en in het ander bijv. een bouwbedrijf.
Organiseer je langs deze weg de Risico Inventarisatie & Evaluatie, dan ben je vollediger, gestructureerde en betrouwbaarder bezig met risico beheersing, waarbij je tevens de werknemers niet overlaad met voor hen (op dat moment) irrelevante risicobeheersmaatregelen.
Een veiligheidskundige is de aangewezen persoon om dit te organiseren en te faciliteren. Disc wilt u hier graag bij ondersteunen. Neem dan ook gerust en vrijblijvend contact met ons op.

Kopen We Privé, Dan Moeten We Direct Betalen, Doen We Dit Zakelijk Dan Hoeft Dit Vreemd Genoeg Niet?

Kopen we privé, dan moeten we direct betalen, doen we dit zakelijk dan hoeft dit vreemd genoeg niet?

Van handelskrediet naar bankkrediet?

In de tijd van de industriële revolutie hebben fabrikanten een regeling in het leven geroepen om haar massaproduct aan de consument te brengen. De fabrikant gaf aan haar afnemers/marktkoopmannen de tijd om eerst de goederen te verkopen voordat het inkoopbedrag van de goederen aan de fabrikant betaald hoeft te worden. Zo is het zakelijk betalingstermijn ontstaan van veelal 30 dagen.

De fabrikanten gaf aan haar afnemers een vorm van krediet (handelskrediet). Een win – win situatie voor beiden. De fabrikant ontwierp op deze wijze de mogelijk om veel goederen af te zetten en de marktkoopmannen ontvingen een krediet waarvoor in principe geen rente betaald hoeft te worden.

De betalingsregeling werd echter in de loop van tijd niet alleen gebruikt voor het leveren van goederen, maar ook bij het afnemen van diensten. Ook werd dit betalingstermijn gebruikt door eindgebruikers, die de afgenomen dienst of product niet verder gingen verkopen.

Het termijn wordt in dit geval gebruikt om het bedrijf de tijd te geven om haar administratieve proces af te ronden voordat men tot betaling van de inkoopfactuur over gaat. Ook hier is een termijn van 14 tot 30 dagen reëel.

De tendens van de laatste decennia is dat niet de verkopende partij het betalingstermijn bepaald, maar dat de afnemers, over het algemeen de grote (internationale) ondernemingen, dit via haar inkoopvoorwaarde oplegt. Als het betalingstermijn wordt vastgesteld op 14 tot 30 dagen, dan is dat voor de meeste bedrijven geen probleem. Maar het komt steeds vaker voor dat het betalingstermijn verlengd wordt tot 60, 90 en zelfs tot 120 dagen na factuurdatum. Zolang heeft een bedrijf toch niet nodig om de inkoopfactuur te verwerken, hoe groot een bedrijf ook is.? Veelal doen ze dit uit oogpunt van financieel voordeel. Ze misbruiken op deze manier hun leveranciers als gratis kredietverstrekker.

Is het oude handelskrediet nu een alternatief voor bankkrediet geworden?

In 2013 is weliswaar een wet van kracht geworden die tracht het betalingstermijn weer op de traditionele 30 dagen te brengen. Jammer genoeg heeft de wetgever in de wet de mogelijkheid gegeven om toch een langere termijn vast te stellen. Alleen als beide bedrijven geen problemen hebben met een langere betalingstermijn dan is dat volgens de wet toelaatbaar. Maar kunnen alle (kleine) bedrijven tijdens de contractbesprekingen “nee” zeggen tegen een (geëist) betalingstermijn? Veelal niet, want dan krijgen ze doodgewoon de opdracht niet. Voor het midden- en kleinbedrijf zou het dus beter zijn als bij wet geregeld gaat

Portfolio

Naam: Allseas
Locatie: Rotterdam, Heusden & IJmuiden – Nederland
Tijdvak: 2014 – Heden
Dienstverlening: Inzet veiligheidskundige (MVK) en brandweerpersoneel.
Allseas is een offshore dienstverlener. Recentelijk heeft dit bedrijf een mega hefschip “in afbouw” welke in staat is om complete offshore platforms in één keer van hun fundering te liften en aan wal te brengen (zie ook: – Actueel – Disc in beeld). Op de diverse klantlocaties levert Disc veiligheidskundige en brandwachtondersteuning voor dit project, genaamd “Pioneer Spirit”. Onze professionals ondersteunen de klant “Arbo technisch” zowel op beleidsmatig & implementatie gebied, evenals op toezicht & gedrag. Daarnaast zorgen onze brandwachten voor naleving van gestelde brandveiligheidsregels en procedures.

Naam: Johnson Controls (JCI), recentelijk overgenomen door CBRE
Locatie: Europoort – Nederland.
Tijdvak: 2012 – Heden
Dienstverlening: Opleidingen, Veiligheidskundige (MVK) en Rescue Teams
Johnson Controls/CBRE verzorgt facility management oplossingen op maat, ter ondersteuning van de unieke eisen en bedrijfsdoelen van haar klanten. Dit doet zij onder andere voor Philips en MSD. Met name op deze locaties levert Disc, als partner van JCI/ CBRE, personele dienstverlening op vele vlakken. Bijvoorbeeld opleidingen op het gebied van bedrijfshulpverlening (BHV), maar ook het leveren van complete rescue teams als werknemers moeten werken op moeilijk bereikbare plaatsen. Tevens zijn onze MVKérs actief binnen JCI/CBRE.

Naam: Vopak
Locatie: Europoort – Nederland.
Tijdvak: 2012 – Heden
Dienstverlening: Middelbaar Veiligheidskundige (MVK)
Koninklijke Vopak N.V. is een wereldwijd opererende tankterminal operator gespecialiseerd in de opslag en overslag van vloeibare en gasvormige chemie- en olieproducten. Disc is één van de twee voorkeursleveranciers van Vopak op het gebied van advisering m.b.t arbeidsomstandigheden, inclusief personele detachering aangaande dit onderwerp. Onze middelbaar veiligheidskundigen houden zich bezig met het opzetten en implementeren van het veiligheidsbeleid tijdens bouw, onderhoud en renovatieprojecten van Vopak.

Naam: Nutricia/ Danone.
Locatie: Zoetermeer – Nederland.
Tijdvak: 2011 – Heden
Dienstverlening: Middelbaar- en Hogere Veiligheidskundige (MVK & HVK).
Nutricia Avanced Medical Nutrition is gespecialiseerd in voedingsproducten voor de gezondheidszorg. Met name voor patiënten/ personen welke normale voeding niet kunnen verdragen. Disc levert al vele jaren veiligheidskundige ondersteuning aan Nutricia. Onze werknemers ondersteunen de organisatie op zowel beleidsmatig gebied tijdens reguliere bedrijfsvoering, alsmede gedurende de ontwerp en constructie fasen. Hierbij variëren de werkzaamheden van “HAZOP” studies, op zetten van “Permit To Work” (PTW) systemen, tot veiligheidsinspecties & toezicht.

Naam: ProRail / Falck
Locatie: Rangeerterrein Kijfhoek – Zwijndrecht – Nederland
Tijdvak: 2012 – Heden
Dienstverlening: Bedrijfsbrandweer teams
“Kijfhoek” is met 43 verdeelsporen het grootste rangeerterrein van Nederland. Het is een belangrijke schakel in het goederentransport vanuit de Rotterdamse haven naar het gehele Europese achterland.
Gezien het risicoprofiel van de bedrijfsvoering is ProRail (de eigenaar) op deze locatie “bedrijfsbrandweer plichtig” Disc levert (via Falck) een groot deel van het permanent aanwezige bedrijfsbrandweer personeel. De functies variëren van “chauffeur/ pompbediendes” tot “manschappen” (incl. chemicaliënpak/ gaspak kwalificaties).

Naam: Besix
Locatie: Station Utrecht – Nederland
Tijdvak: 2014 – Heden
Dienstverlening: Veiligheidskundige (MVK)
Disc levert veiligheidskundige ondersteuning aan Besix bij de verbouwing van het station Utrecht. Dit project wordt uitgevoerd in opdracht van ProRail, namens het ministerie van infrastructuur en openbare ruimte, NS en de gemeente Utrecht. De capaciteit zal hierdoor groeien van 284.000, naar 360.000 gebruikers per dag. De groei qua oppervlakte gaat van 8.000m2 naar 25.000m2. Omdat de reizigersstroom gewoon door gaat tijdens alle bouwwerkzaamheden, spreken we hier van een complex/ risicovol project, onder andere in relatie tot publieke veiligheid. Onze veiligheidskunde levert een belangrijke bijdrage in signalering en beheersing van alle publieke- en overige projectrisico’s.
Bekijk de webcam van het project;

Naam: FujiFilm
Locatie: Tilburg – Nederland
Tijdvak: 2011 – Heden
Dienstverlening: Advisering, training en onderhoud
Fujifilm, welke veelal industriële risico’s wil beheersen, en Disc die al meer dan 20 jaar ervaring heeft in de (chemische) industrie, is de bindende factor voor dit historische partnership. Naast veiligheidskundige en brand technische ondersteuning zorgt Disc bij Fujifilm ook voor het trainen en getraind houden van hun eigen medewerkers welke deel uit maken van hun BHV+ organisatie.
Dit doen wij via maatwerk-trainingsprogramma’s. Daarnaast “ontzorgen” wij FujiFilm ook met het onderhoud kleine blusmiddelen conform de NEN 2559.

Naam: Campus Site Management (CST)
Locatie:  Eindhoven – Nederland
Tijdvak: 2010 – Heden
Dienstverlening: Opleidingen en trainingen.
Disc verzorgt voor de High Tech Campus Eindhoven veiligheidsopleidingen en trainingen, welke nodig- of gewenst zijn. Dit gaat via een maatwerkprogramma’s. Hierbij moet u denken aan trainingen op het gebied van: B.H.V., E.H.B.O., Industriële adembescherming, ontruimingsoefeningen, etc.
Daarnaast verzorgen wij de volledige cursistenadministratie voor deze klant, waarin bijgehouden wordt hoe vaak en welke werknemers welke trainingen volgen. Deze informatie wordt gebundeld en maandelijks aan de klant verstrekt. Zo kan men kan aantonen dat ‘zijn’ BHV-organisatie op orde is.

Naam: DSM Coating Resins
Locatie:  Waalwijk – Nederland
Tijdvak: 2012 – Heden
Dienstverlening: Brandweerpersoneel en Brandwachten.
Disc is al sinds 2002 een vaste partner van het DSM concern voor veiligheidskundige ondersteuning op MVK & HVK niveau (vestiging Delft en Geleen). Echter vanaf 2012 ondersteunen wij ook de vestiging Waalwijk op Brandweer technisch gebied. Onze werknemers worden ingezet als aanvulling of (tijdelijk) vervanging binnen het vaste bedrijfsbrandweerkorps van DSM. Dit bij behoefte aan extra capaciteit, vervanging tijdens verlof, etc. (repressieve inzet).
Daarnaast levert Disc ook regelmatig Brandwachten voor preventieve en toezichthoudende taken tijdens “vuurgevaarlijke” activiteiten en/of werkzaamheden.

Naam klant: Joulz
Locatie: Middenmeer – Nederland
Tijdvak: 2015 – Heden
Dienstverlening: Veiligheidskundige (MVK).
Disc levert veiligheidskundige ondersteuning aan Joulz, bij de bouw van een van een 150 kV schakeltuin voor het nieuwe data center van Microsoft. Onze veiligheidskundige heeft als taak het inventariseren van risico’s, haalbare oplossingen aandragen inclusief presentaties, trainingen en opleidingen verzorgen.
Het bijwonen van veiligheidsoverleg en het up-to-date houden van het Veiligheid & Gezondheidsplan c.q. V&G dossier behoort ook tot de taak van deze functionaris.

Naam: Merck, Sharp & Dohme (MSD)
Locatie:  Oss – Nederland
Tijdvak: 2012 – Heden
Dienstverlening: Veiligheidskundige (MVK & HVK), Brandwacht en Veiligheidswachten.
MSD is actief binnen de farmaceutische sector en valt onder BRZO verplichtingen (Bijzondere Risico’s Zware Ongevallen). Tijdens nieuwbouw en renovatie activiteiten heeft Disc diverse adviseurs/ controleur geleverd in bovengenoemde functies. Hiermee “ontzorgt” Disc de klant aangaande het totale pakket van veiligheids- en brandveiligheidseisen, welke zowel procedureel als wettelijk noodzakelijk zijn. Ook stelt Disc zogenaamde “rescue-plannen” op voor het redden van mensen uit “besloten ruimten” in geval van calamiteiten. Bovendien levert Disc ook alle personele en materiele volumes (rescue-teams) om professionele redding te garanderen.

Pieter Schelte Anp Johnson Controls Vopak Nutricia ZWIJNDRECHT Ovt1 FujiFilm Campus Site Management (CST) DSM Joulz MSD