Advisering en detachering
op het gebied van Arbo-ondersteuning, integrale veiligheid & brandveiligheid.

Wie is Disc?

Al sinds 1994 is Disc een marktleider en innovatief adviesbureau op het gebied van Veiligheid, Kwaliteitsborging, Milieuzorg en brandveiligheid. Binnen deze gebieden opereert Disc zeer succesvol met een ervaren team van meer dan 70 adviseurs, instructeurs en specialisten.

Wat doet Disc?

 

HVK

Veiligheid, kwaliteit & Milieuzorg
Een veilig en gezond werkklimaat: daarvoor is de werkgever verantwoordelijk. Hogere- en Middelbare veiligheidskundige (MVK/HVK) kunnen de risico’s in kaart brengen, maatregelen implementeren en toezicht houden.

Brandwacht

Brandveiligheid
Disc heeft de kennis en personele capaciteit in huis om u professioneel te begeleiden bij inventariseren van (brand)risico’s tot het leveren van de vereiste professionele (repressive) Brandweer bezetting en/of een (preventieve) Brandwacht.

maritieme

Maritieme veiligheid
Disc heeft veel ervaring in de maritieme sector. We leveren flexibel maar gedegen werk toegesneden op uw behoefte en budget. Onze Safety Officers zijn goed opgeleid, gemotiveerd en kennen de offshorecultuur en -werkmethodes.

BHV cursus

Consultancy diensten
Een gericht adviestraject met een relatief korte doorlooptijd, afgesloten met een tastbaar product. Dit verstaat Disc onder Consultancy. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het uitvoeren van een veiligheidsinspectie of het verzorgen van een vakopleiding door onze docenten.

Waarom Disc?

In een wereld voor risico’s, kiest u voor veiligheid met Disc!

Ervaring

Al meer dan 20 jaar ervaring binnen ons vakgebied en marktsegmenten.

Betrouwbaar

Een betrouwbaar adviesbureau met deskundig personeel in vaste dienst.

Flexibel

Disc denkt altijd vanuit de klant bij de service die verleend wordt. Flexibiliteit staat hierbij centraal.

Langdurige relaties

Onze dienstverlening is gericht op het bouwen van langdurige relaties met onze klanten.

Marktconforme tarieven

Onze tarieven zijn altijd marktconform. U betaalt bij ons nooit te veel.

Internationaal

Ons werkgebied is wereldwijd en beslaat veel verschillende branches.

Discussie

Hoe Vind Ik De Meest Geschikte Kandidaat Voor De Job?

Hoe vind ik de meest geschikte kandidaat voor de job?

Als planner ben je verantwoordelijk om de juiste mensen op de juiste plaatsten in te zetten. Door de huidige recessie zijn er op dit moment best genoeg werknemers (op diverse niveaus) beschikbaar, maar hoe vind je als bedrijf de meest geschikte kandidaat voor de vraag van je opdrachtgever.
Het begint met de uitvraag van de opdrachtgever. Deze heeft vaak een “uitdagingen” binnen zijn bedrijf waarvoor professionele ondersteuning nodig is, op het gebied van veiligheid en gezondheid. Dit kan zijn een gerichte adviesklus of bijvoorbeeld een detacheringsverzoek. Belangrijk hierin is dat de opdrachtgever duidelijk aangeeft, wat hij verwacht van de ondersteuning, denk hierbij aan taken en bevoegdheden, het verwachte eindproduct/doel, etc.

Maar niet alleen de werkzaamheden zijn belangrijk, ook is het van belang dat men vooraf weet wat de cultuur/het karakter van het bedrijf is. Zeker als je een medewerker voor langere tijd detacheert, moet hij binnen het bedrijf en het projectteam passen. Maar ook bij adviseringsopdrachten is dit van belang, want de adviezen moeten tenslotte wel toepasbaar zijn/ draagvlak hebben binnen de cultuur van het bedrijf.

Als wij bovenstaande op een rij hebben gezet, kunnen op zoek gaan naar de meest geschikte kandidaat. Wat hierbij essentieel is dat wij een volledig beeld van onze medewerkers hebben. Dus niet alleen de kennis en vaardigheden toetsen aan de hand van diploma’s en certificaten, maar ook aan de hand van het karakter van onze medewerkers en de manier van handelen (competenties).

Vervolgens bepalen wij wie binnen onze organisatie aan alle kwalificaties voldoet en zowel qua logistiek als beschikbaarheid in het “plaatje” past (1e schil). Als niemand van onze eigen medewerkers hieraan voldoet dan schakelen we naar een 2e schil. Dit is een personeelsuitvraag bij geselecteerde (collega) bedrijven of zelfstandigen welke voldoen aan de kwaliteitsstandaard die Disc ambieert. De door ons geschikt bevonden kandidaat/kandidaten worden vervolgens uitvoerig geïnstrueerd over de verwachte werkzaamheden, de gestelde eisen en het bedrijf van de opdrachtgever. Vervolgens worden de kandidaten voorgesteld aan de opdrachtgever, welke uiteraard de finale keuze heeft over wie er het meest geschikt is voor de job.

De Integrale Veiligheidskundige (IVK)

De Integrale Veiligheidskundige (IVK)

Deze houdt zich bezig met veiligheidsvraagstukken in meest brede zin. Deze kunnen liggen op het gebied van de openbare orde en sociale veiligheid (Security), maar ook op het gebied van “Arbo” en fysieke veiligheid (Health & Safety).
De IVK brengt veiligheidsproblemen in kaart en stelt passende veiligheidsadviezen op. Dit met oog voor de juridische, financiële en organisatorische kant van het veiligheidsvraagstuk.
Ook kan de IVK de uitvoering van het veiligheidsbeleid coördineren en optreden als ‘spin in het web’ tussen verschillende veiligheidsdisciplines.

Vaardigheden

Specifieke vaardigheden waarmee een IVK zich zal onderscheiden zijn o.a. onderzoeken, adviseren en rapporteren vanuit brede perspectieven en invalshoeken.
Waar bijvoorbeeld een hogere veiligheidskundige over gerichte vakinhoudelijke kennis aangaande arbeidsveiligheid beschikt, heeft de IVK de bagage om vanuit een breder perspectief veiligheidsproblematiek te benaderen. De IVK is er op gericht de juiste partners bij elkaar te brengen en specialistische kennis vanuit zowel binnen als buiten een organisatie te verzamelen en op basis daarvan te komen tot concrete en toepasbare oplossingen.
IVK’s zijn getraind om methodisch te werk te gaan. Ze analyseren de bestaande situatie en de gewenste situatie, identificeren de kloof hiertussen, inventariseren welke wet- en regelgeving van toepassing is, wie de stakeholders zijn en welke belangen zij hebben en ontwikkelen een plan om de situatie veiliger te maken, met aandacht voor de complete veiligheidsketen: proactie, preventie, preparatie, repressie en nazorg.

Brede inzet

Vanwege de brede oriëntatie kan de IVK binnen verschillenden type organisaties, in zowel de publieke als de private sector, zelfstandig opereren en flexibel worden ingezet. Ook als onderdeel van een team, bijvoorbeeld een multidisciplinaire projectgroep komt een IVK in zowel een adviserende als een coördinerende rol uitstekend tot zijn recht. De IVK kan onder andere worden ingezet voor (niet uitputtend):

 • Uitvoeren van publieke en private risico analyses en inventarisaties.
  ­
 • Toetsen van beleid/ beleidsadvies aan fingerende wettelijke regelgeving.
  ­
 • Advisering m.b.t. integraal veiligheidsbeleid (zowel publiek als privaat).
  ­
 • Ontwikkelen en/of beoordelen van veiligheidsplannen en procedures.
  ­
 • Coördineren van de implementatie van veiligheidsbeleid en campagnes.
  ­
 • Sturen van verbeteringsprojecten (incl. voorlichting & onderricht).
  ­
 • Opzetten van multidisciplinaire netwerken.
  ­
 • Uitvoeren van incidentenonderzoek en –rapportage.

De integraal veiligheidskundige brengt uw totale veiligheidsorganisatie op een hoger plan. Voor meer informatie… neem gerust en vrijblijvend contact met ons op.

Portfolio

Naam: Allseas
Locatie: Rotterdam, Heusden & IJmuiden – Nederland
Tijdvak: 2014 – Heden
Dienstverlening: Inzet veiligheidskundige (MVK) en brandweerpersoneel.
Allseas is een offshore dienstverlener. Recentelijk heeft dit bedrijf een mega hefschip “in afbouw” welke in staat is om complete offshore platforms in één keer van hun fundering te liften en aan wal te brengen (zie ook: – Actueel – Disc in beeld). Op de diverse klantlocaties levert Disc veiligheidskundige en brandwachtondersteuning voor dit project, genaamd “Pioneer Spirit”. Onze professionals ondersteunen de klant “Arbo technisch” zowel op beleidsmatig & implementatie gebied, evenals op toezicht & gedrag. Daarnaast zorgen onze brandwachten voor naleving van gestelde brandveiligheidsregels en procedures.

Naam: Johnson Controls (JCI), recentelijk overgenomen door CBRE
Locatie: Europoort – Nederland.
Tijdvak: 2012 – Heden
Dienstverlening: Opleidingen, Veiligheidskundige (MVK) en Rescue Teams
Johnson Controls/CBRE verzorgt facility management oplossingen op maat, ter ondersteuning van de unieke eisen en bedrijfsdoelen van haar klanten. Dit doet zij onder andere voor Philips en MSD. Met name op deze locaties levert Disc, als partner van JCI/ CBRE, personele dienstverlening op vele vlakken. Bijvoorbeeld opleidingen op het gebied van bedrijfshulpverlening (BHV), maar ook het leveren van complete rescue teams als werknemers moeten werken op moeilijk bereikbare plaatsen. Tevens zijn onze MVKérs actief binnen JCI/CBRE.

Naam: Vopak
Locatie: Europoort – Nederland.
Tijdvak: 2012 – Heden
Dienstverlening: Middelbaar Veiligheidskundige (MVK)
Koninklijke Vopak N.V. is een wereldwijd opererende tankterminal operator gespecialiseerd in de opslag en overslag van vloeibare en gasvormige chemie- en olieproducten. Disc is één van de twee voorkeursleveranciers van Vopak op het gebied van advisering m.b.t arbeidsomstandigheden, inclusief personele detachering aangaande dit onderwerp. Onze middelbaar veiligheidskundigen houden zich bezig met het opzetten en implementeren van het veiligheidsbeleid tijdens bouw, onderhoud en renovatieprojecten van Vopak.

Naam: Nutricia/ Danone.
Locatie: Zoetermeer – Nederland.
Tijdvak: 2011 – Heden
Dienstverlening: Middelbaar- en Hogere Veiligheidskundige (MVK & HVK).
Nutricia Avanced Medical Nutrition is gespecialiseerd in voedingsproducten voor de gezondheidszorg. Met name voor patiënten/ personen welke normale voeding niet kunnen verdragen. Disc levert al vele jaren veiligheidskundige ondersteuning aan Nutricia. Onze werknemers ondersteunen de organisatie op zowel beleidsmatig gebied tijdens reguliere bedrijfsvoering, alsmede gedurende de ontwerp en constructie fasen. Hierbij variëren de werkzaamheden van “HAZOP” studies, op zetten van “Permit To Work” (PTW) systemen, tot veiligheidsinspecties & toezicht.

Naam: ProRail / Falck
Locatie: Rangeerterrein Kijfhoek – Zwijndrecht – Nederland
Tijdvak: 2012 – Heden
Dienstverlening: Bedrijfsbrandweer teams
“Kijfhoek” is met 43 verdeelsporen het grootste rangeerterrein van Nederland. Het is een belangrijke schakel in het goederentransport vanuit de Rotterdamse haven naar het gehele Europese achterland.
Gezien het risicoprofiel van de bedrijfsvoering is ProRail (de eigenaar) op deze locatie “bedrijfsbrandweer plichtig” Disc levert (via Falck) een groot deel van het permanent aanwezige bedrijfsbrandweer personeel. De functies variëren van “chauffeur/ pompbediendes” tot “manschappen” (incl. chemicaliënpak/ gaspak kwalificaties).

Naam: Besix
Locatie: Station Utrecht – Nederland
Tijdvak: 2014 – Heden
Dienstverlening: Veiligheidskundige (MVK)
Disc levert veiligheidskundige ondersteuning aan Besix bij de verbouwing van het station Utrecht. Dit project wordt uitgevoerd in opdracht van ProRail, namens het ministerie van infrastructuur en openbare ruimte, NS en de gemeente Utrecht. De capaciteit zal hierdoor groeien van 284.000, naar 360.000 gebruikers per dag. De groei qua oppervlakte gaat van 8.000m2 naar 25.000m2. Omdat de reizigersstroom gewoon door gaat tijdens alle bouwwerkzaamheden, spreken we hier van een complex/ risicovol project, onder andere in relatie tot publieke veiligheid. Onze veiligheidskunde levert een belangrijke bijdrage in signalering en beheersing van alle publieke- en overige projectrisico’s.
Bekijk de webcam van het project;

Naam: FujiFilm
Locatie: Tilburg – Nederland
Tijdvak: 2011 – Heden
Dienstverlening: Advisering, training en onderhoud
Fujifilm, welke veelal industriële risico’s wil beheersen, en Disc die al meer dan 20 jaar ervaring heeft in de (chemische) industrie, is de bindende factor voor dit historische partnership. Naast veiligheidskundige en brand technische ondersteuning zorgt Disc bij Fujifilm ook voor het trainen en getraind houden van hun eigen medewerkers welke deel uit maken van hun BHV+ organisatie.
Dit doen wij via maatwerk-trainingsprogramma’s. Daarnaast “ontzorgen” wij FujiFilm ook met het onderhoud kleine blusmiddelen conform de NEN 2559.

Naam: Campus Site Management (CST)
Locatie:  Eindhoven – Nederland
Tijdvak: 2010 – Heden
Dienstverlening: Opleidingen en trainingen.
Disc verzorgt voor de High Tech Campus Eindhoven veiligheidsopleidingen en trainingen, welke nodig- of gewenst zijn. Dit gaat via een maatwerkprogramma’s. Hierbij moet u denken aan trainingen op het gebied van: B.H.V., E.H.B.O., Industriële adembescherming, ontruimingsoefeningen, etc.
Daarnaast verzorgen wij de volledige cursistenadministratie voor deze klant, waarin bijgehouden wordt hoe vaak en welke werknemers welke trainingen volgen. Deze informatie wordt gebundeld en maandelijks aan de klant verstrekt. Zo kan men kan aantonen dat ‘zijn’ BHV-organisatie op orde is.

Naam: DSM Coating Resins
Locatie:  Waalwijk – Nederland
Tijdvak: 2012 – Heden
Dienstverlening: Brandweerpersoneel en Brandwachten.
Disc is al sinds 2002 een vaste partner van het DSM concern voor veiligheidskundige ondersteuning op MVK & HVK niveau (vestiging Delft en Geleen). Echter vanaf 2012 ondersteunen wij ook de vestiging Waalwijk op Brandweer technisch gebied. Onze werknemers worden ingezet als aanvulling of (tijdelijk) vervanging binnen het vaste bedrijfsbrandweerkorps van DSM. Dit bij behoefte aan extra capaciteit, vervanging tijdens verlof, etc. (repressieve inzet).
Daarnaast levert Disc ook regelmatig Brandwachten voor preventieve en toezichthoudende taken tijdens “vuurgevaarlijke” activiteiten en/of werkzaamheden.

Naam klant: Joulz
Locatie: Middenmeer – Nederland
Tijdvak: 2015 – Heden
Dienstverlening: Veiligheidskundige (MVK).
Disc levert veiligheidskundige ondersteuning aan Joulz, bij de bouw van een van een 150 kV schakeltuin voor het nieuwe data center van Microsoft. Onze veiligheidskundige heeft als taak het inventariseren van risico’s, haalbare oplossingen aandragen inclusief presentaties, trainingen en opleidingen verzorgen.
Het bijwonen van veiligheidsoverleg en het up-to-date houden van het Veiligheid & Gezondheidsplan c.q. V&G dossier behoort ook tot de taak van deze functionaris.

Naam: Merck, Sharp & Dohme (MSD)
Locatie:  Oss – Nederland
Tijdvak: 2012 – Heden
Dienstverlening: Veiligheidskundige (MVK & HVK), Brandwacht en Veiligheidswachten.
MSD is actief binnen de farmaceutische sector en valt onder BRZO verplichtingen (Bijzondere Risico’s Zware Ongevallen). Tijdens nieuwbouw en renovatie activiteiten heeft Disc diverse adviseurs/ controleur geleverd in bovengenoemde functies. Hiermee “ontzorgt” Disc de klant aangaande het totale pakket van veiligheids- en brandveiligheidseisen, welke zowel procedureel als wettelijk noodzakelijk zijn. Ook stelt Disc zogenaamde “rescue-plannen” op voor het redden van mensen uit “besloten ruimten” in geval van calamiteiten. Bovendien levert Disc ook alle personele en materiele volumes (rescue-teams) om professionele redding te garanderen.

Pieter Schelte Anp Johnson Controls Vopak Nutricia ZWIJNDRECHT Ovt1 FujiFilm Campus Site Management (CST) DSM Joulz MSD