Brand veiligheid

Professionele brandveiligheidszorg

Wetgeving aangaande brandveiligheid

Brandgevaar treft niet alleen uw medewerkers, maar uw volledige bedrijf én de omgeving. De incidenten in Volendam, Schiphol en Enschede hebben de ogen geopend voor brandveiligheidszorg bij overheden, bedrijven en het publiek.

Terneuzen

Er zijn, naast de Arbo-wet, drie wetten die kaders stellen voor brandveiligheid.

  • De Brandweerwet stelt eisen vanuit het oogpunt van openbare veiligheid.
  • De Woningwet stelt eisen aan het brandveilig bouwen (via het Bouwbesluit) en het brandveilig gebruiken (via de gemeentelijke bouwverordening) van bouwwerken.
  • De Wet milieubeheer voorkomt gevaar, schade of hinder naar buiten toe. De eisen worden door het bevoegde gezag per inrichting vastgesteld in de milieuvergunning.

De Praktijk: U moet het doen

Omdat deze wetten slechts de kaders stellen, bent u als werkgever degene die in de praktijk ‘handen en voeten’ moet geven aan zorg voor brandveiligheid. Een veel gebruikte methode gaat uit van risico- inventarisatie, plan van aanpak, uitvoeren van beheersmaatregelen en evaluatie. Daarbinnen moet er beleidsmatige aandacht zijn voor preventie, preparatie en repressie. Ook de verplichtingen op het gebied van bedrijfshulpverlening BHV en ontruiming vloeien hier weer uit voort. Kortom brandveiligheid vraagt van u een structurele en professionele aanpak.

Disc kan u helpen

Disc heeft de kennis en personele capaciteit in huis om u professioneel te begeleiden. Van het inventariseren van (brand)risico’s tot het leveren van de vereiste brandveiligheidfuncties. Disc is bovendien flexibel en pragmatisch ingesteld voor optimale service.

Divisie Brandpreventie
Dit alles valt onder onze divisie “Brandpreventie”. Binnen deze divisie bedienen wij onder meer de volgende branches:

  • (Petro) Chemie.
  • Offshore sector.
  • Overheden en semi-overheden.
  • Festivals en publieke evenementen.
Productoverzicht

Naam*

Telefoon*

Adres*

Woonplaats*

E-mail*

Uw bericht