Veiligheid, Kwaliteit & Milieuzorg

Een veilig en gezond werkklimaat

De Arbo-wet, zorg voor Veiligheid en Gezondheid

De Arbeidsomstandighedenwet (Arbo-wet) beoogt de gezondheid, de veiligheid en het welzijn op het werk te bevorderen. Immers: hoe minder werkgerelateerde ongevallen, hoe beter. Nu is de wet, sinds de invoering in 1983, zodanig aangepast dat u als werkgever de ruimte heeft om uw Arbo-verantwoordelijkheid zelf in te vullen.

Veiligheid, Kwaliteit & Milieuzorg

Uw verantwoordelijkheid

Een veilig en gezond werkklimaat: daarvoor bent u als werkgever verantwoordelijk. U moet dus de risico’s van het werk in kaart brengen, beheersmaatregelen formuleren en implementeren, en toezicht houden op de naleving. Ook moet u het gevoerde beleid evalueren, evenals voorlichting en instructies geven over de risico’s en het hierop gebaseerde preventie beleid.
De Inspectie SZW (voorheen Arbeidsinspectie) controleert u namens de overheid en kan boetes opleggen. Daarnaast valt er voor u met een goed Arbo-beleid veel te winnen in termen van productie- of, ziekteverzuim en het voorkomen van (imago)schade.

Kwaliteit en Milieuzorg

Uw klanten, de overheid en de samenleving stellen steeds hogere verwachtingen aan uw organisatie ten aanzien van Kwaliteit en Milieuzorg. Wilt u duurzaam en verantwoord ondernemen? Dan kunnen wij u begeleiden bij het opzetten van een solide beleid. U kunt ook kiezen voor een uniforme opzet volgens de ISO normen ISO 9001 en ISO 14001. Met als voordeel dat u uw beleid dan gemakkelijker kunt laten certificeren.

Onze services

Enerzijds krijgt u van de overheid allerlei verantwoordelijkheden ten aanzien van Arbo, Kwaliteit en Milieuzorg. Maar anderzijds krijgt u geen specifieke regels. Wij kunnen ons voorstellen dat dit vragen oproept. Maar wij maken graag een einde aan uw verwarring. Disc heeft zeer toegewijde adviseurs beschikbaar die graag, samen met u, deze vragen of problemen oplossen. Altijd uitgaande van uw behoefte en uw financiële kaders.

Divisie Industrie

Dit alles valt onder onze divisie “Industrie”. Binnen deze divisie bedienen wij onder meer de volgende branches:

  • (Petro) Chemische industrie.
  • Procesindustrie.
  • Energieproductie-industrie.
  • Bouwnijverheid.
  • Voedings- en genotmiddelenindustrie.
  • (Semi-) Overheidsinstellingen.
Productoverzicht

Naam*

Telefoon*

Adres*

Woonplaats*

E-mail*

Uw bericht