Advisering en detachering
op het gebied van Arbo-ondersteuning, integrale veiligheid & brandveiligheid.

Wie is Disc?

Al sinds 1994 is Disc een marktleider en innovatief adviesbureau op het gebied van Veiligheid, Kwaliteitsborging, Milieuzorg en brandveiligheid. Binnen deze gebieden opereert Disc zeer succesvol met een ervaren team van meer dan 70 adviseurs, instructeurs en specialisten.

Wat doet Disc?

 

HVK

Veiligheid, kwaliteit & Milieuzorg
Een veilig en gezond werkklimaat: daarvoor is de werkgever verantwoordelijk. Hogere- en Middelbare veiligheidskundige (MVK/HVK) kunnen de risico’s in kaart brengen, maatregelen implementeren en toezicht houden.

Brandwacht

Brandveiligheid
Disc heeft de kennis en personele capaciteit in huis om u professioneel te begeleiden bij inventariseren van (brand)risico’s tot het leveren van de vereiste professionele (repressive) Brandweer bezetting en/of een (preventieve) Brandwacht.

maritieme

Maritieme veiligheid
Disc heeft veel ervaring in de maritieme sector. We leveren flexibel maar gedegen werk toegesneden op uw behoefte en budget. Onze Safety Officers zijn goed opgeleid, gemotiveerd en kennen de offshorecultuur en -werkmethodes.

BHV cursus

Consultancy diensten
Een gericht adviestraject met een relatief korte doorlooptijd, afgesloten met een tastbaar product. Dit verstaat Disc onder Consultancy. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het uitvoeren van een veiligheidsinspectie of het verzorgen van een vakopleiding door onze docenten.

Waarom Disc?

In een wereld voor risico’s, kiest u voor veiligheid met Disc!

Ervaring

Al meer dan 20 jaar ervaring binnen ons vakgebied en marktsegmenten.

Betrouwbaar

Een betrouwbaar adviesbureau met deskundig personeel in vaste dienst.

Flexibel

Disc denkt altijd vanuit de klant bij de service die verleend wordt. Flexibiliteit staat hierbij centraal.

Langdurige relaties

Onze dienstverlening is gericht op het bouwen van langdurige relaties met onze klanten.

Marktconforme tarieven

Onze tarieven zijn altijd marktconform. U betaalt bij ons nooit te veel.

Internationaal

Ons werkgebied is wereldwijd en beslaat veel verschillende branches.

Discussie

Disc is partner geworden van stichting “de Delft”

Op 27 mei 1782 werd de opdracht verstrekt aan de werf De Hoog & de Wit op Delfshaven voor de bouw van ’s Lands Schip van Oorlog (een zogenaamd linieschip) met de naam “Delft”.

Haar geschiedenis

De “Delft” kent een roerige geschiedenis uit de tijd dat Nederland nog republiek was. Nederland was namelijk o.a. verwikkeld in diverse oorlogen tegen de Engelsen, maar moest ook haar internationale handelsschepen beschermen.

Missies

Op 24 december 1787 vertrok de “Delft” voor haar eerste missie. Deze duurde 19 maanden en vond plaats op de middellandse zee. Het belangrijkste doel was het versterken van de vriendschapsbanden met de Marokkaanse keizer. Dit om een vermindering te bereiken van de kapingen van VOC-schepen door de Barbarijse kapers.

Op 31 mei 1793 werd het schip ingezet bij het bevrijden van 75 Hollandse slaven (overvallen zeelieden die als slaaf waren verkocht) uit Algerije. Deze missie duurde 16 maanden.

De ondergang

In 1797 werd de “Delft” voor haar laatste missie ingezet, de zeeslag bij “Kamperduin”, tegen de Engelse oorlogsvloot. Tijdens de slag raakte de “Delft” zwaar beschadigd. Het werd door de Engelsen op sleeptouw genomen als oorlogsbuit, maar het schip maakte zwaar water. Op zondag 15 oktober 1797 (vier dagen na de zeeslag) omstreeks 02.30 uur ‘s nachts zonk de “Delft” voor de kust van Scheveningen. De ruim 135 bemanningsleden van de “Delft” vonden de dood tijdens deze zeeslag.

In 1977 zijn restanten van het wrak teruggevonden. Onder andere één van de ankers en een aantal kanonnen zijn aan wal gebracht door vissers. Nadien zijn er, op aanwijzing van deze vissers, nog talloze andere voorwerpen geborgen.

Stichting De Delft

Reeds in 2001 is besloten om een replica te bouwen van de ”Delft”. In de Rotterdamse archieven zijn de originelen tekeningen gevonden van dit soort linieschepen ten tijde van de bloei van de scheepswerf te Delfshaven.

Sociaal maatschappelijke verantwoord

Naast de bouw van het schip uit historisch perspectief, is dit project ook ingestoken met een sociaal maatschappelijk karakter. Zo is er een samenwerkingsovereenkomst tot stand gekomen met:

  • Het Albeda college.
  • Sociale zaken.
  • De gemeentelijke dienst werkstad.

Hierbij werken vrijwilligers, naast leerlingen van het Albeda college en deelnemers aan re-integratieprojecten,  aan de herbouw van linieschip “Delft”.

Sinds 2010 is er ook een samenwerkingsovereenkomst met het RO-bedrijf van de gemeente Rotterdam, waarbij kansarme jongeren, in een begeleide opleiding, diploma’s kunnen halen met betrekking tot houtbewerking, elektrotechniek en het schildersvak.

Tenslotte is in 2014 het re-integratiebedrijf FaktorM met de werf samengegaan. Dit met de doelstelling om kansarmen, stagiairs, vrijwilligers en vaklieden een kans te geven om het oorspronkelijke plan, de bouw van de replica van het linieschip “Delft”, om te zetten in een toeristisch interessant, maar ook historisch verantwoord schip.

Partnerschap

Disc heeft een bedrijfsmodel wat gebaseerd is op veiligheid, zorg, en menselijkheid. Daarom vinden wij, dat bij ondernemerschap ook een stuk maatschappelijke verantwoording hoort. Wij dragen de insteek van stichting “De Delft” dan ook een warm hart toe in hun missie om mensen “met een afstand tot de arbeidsmarkt” weer nieuwe perspectieven te bieden. Daarom zijn wij trots dat wij dit project mogen ondersteunen.

Alle opgedoken voorwerpen en het in aanbouw zijnde schip zijn tentoongesteld op het terrein van de historische scheepswerf van stichting “de Delft”. Ga gerust een kijkje nemen, het aders is: Schiehaven 15 – 3024 EC in Rotterdam.

Onze Veiligheidskundige Henk Lode neemt u mee naar een bijzonder project

25 immense spuikokers in de afsluitdijk controleren het waterpeil in het IJsselmeer. Massieve schuiven houden enerzijds het water van de Waddenzee tegen en laten anderzijds het water vanuit het achterland uitstromen. Ook na 85 jaar functioneren de spuikokers nog zoals bedoeld. Maar dat vraagt wel onderhoud en dat doet men op risico-gestuurde basis.

Indrukwekkend stuk werk

De kokers liggen in de Afsluitdijk, vier meter onder NAP. Elke spuikoker is 12 meter breed en 7,5 meter diep en wordt door middel van twee massieve schuiven afgesloten. De kokers dateren al van de aanleg van de afsluitdijk en zijn dus inmiddels 85 jaar oud. Ze zijn ‘in den droge’ gebouwd, onder leiding van ingenieur Lely.

Het is een indrukwekkend stuk werk, zeker wanneer je bedenkt dat mensen toen over veel minder middelen beschikten. Computers en geavanceerde meetapparatuur waren nog niet voorhanden en alles is eerst op schaal gebouwd en getest. De bodem van de spuikokers bestaat uit metselwerk. De schuiven zijn in 1931 van staal geklonken door de firma Werkspoor uit Amsterdam en wegen 32 ton per stuk. De geleiderails waarlangs ze naar boven of beneden gaan, zijn koud gemonteerd op natuursteen. Voor deze renovatie onderzocht Rijkswaterstaat de staat van het beton in de spuikokers.

Wij inventariseerden de staat van de geleiderails… zijn deze door corrosie aangetast? Hoe zit het met de ankers? En zijn de afdichtingen van de hefdeuren op orde? De motoren zijn twee jaar geleden al gereviseerd en de schuiven ongeveer tien jaar geleden.

Risico gestuurd onderhoud

Het onderhoud en de renovatie van de spuikokers gebeurt op basis van functionaliteit. Gekeken wordt of het object nog functioneert zoals bedoeld en of het dat een bepaalde periode nog blijft doen. Daartoe worden inspecties uitgevoerd en analyseren we onder andere storingen en vergelijken deze data met het
Reliability Centred Maintenance (RCM) model, dat ten grondslag ligt aan het onderhoudsregime. Zo kan worden beoordeeld wanneer onderhoud nodig is. Deze risico gestuurde benadering betekent voor de spuikokers dat er voortaan niet met vaste tussenpozen standaard aan alle kokers groot onderhoud plaatsvindt. Er wordt echt beoordeeld of het nodig is. Daarbij houden we ook rekening met het feit dat de hele dijk verstevigd gaat worden, om op termijn de gevolgen van de klimaatverandering op te kunnen vangen.

Veiligheid tijdens uitvoering

In de voorbereiding van het project is er nauw samen gewerkt tussen alle partners welke betrokken zijn bij het project. Met name de locatie en de wijze waarop de kokers droog gemaakt worden verdienen extra Veiligheidskundige aandacht. Waarbij golfhoogte, windsnelheid en de windrichting een bepalende rol spelen voor de sterkte en de waterkering van zowel de Waddenzee als van het IJsselmeer.

Maar ook de ruimten zelf kan risico’s opleveren. Dit is een zogenaamde “besloten ruimte” en wordt dus ook als zodanig benaderd bij de bepaling van de nodige risicobeheersmaatregelen. Een bijkomend gezondheidsrisico is het stilstaand water wat achterblijft in de spui koker. Hiervoor is een spoelprogramma ontwikkeld, welke stilstaand water voorkomt en daardoor het risico van bijvoorbeeld legionella minimaliseert.

Elke stap in de uitvoering is vast gelegd in een werkmethode welke omschrijft welke handeling wanneer en hoe uitgevoerd moet worden. Het stappenplan word begeleid door een taakrisico-analyse welke elke stap omschrijft en beheerst. Bovendien vonden er geregelde veiligheidsobservaties/ inspecties op hele project plaats, waaraan  alle betrokken partijen deelnamen. Dit om het gewenste veiligheidsniveau tijdens uitvoering te borgen en te optimaliseren.

Trots

Dat de afsluitdijk na 85 jaar nog steeds een bijzonder “groots” project is, is wel duidelijk. Maar er wordt niet alleen aan dit object met man en macht gewerkt voor betrouwbaar waterbeheer, maar ook aan vele ander bijzondere waterwerken in ons mooie land.

Portfolio

Naam: Allseas
Locatie: Rotterdam, Heusden & IJmuiden – Nederland
Tijdvak: 2014 – Heden
Dienstverlening: Inzet veiligheidskundige (MVK) en brandweerpersoneel.
Allseas is een offshore dienstverlener. Recentelijk heeft dit bedrijf een mega hefschip “in afbouw” welke in staat is om complete offshore platforms in één keer van hun fundering te liften en aan wal te brengen (zie ook: – Actueel – Disc in beeld). Op de diverse klantlocaties levert Disc veiligheidskundige en brandwachtondersteuning voor dit project, genaamd “Pioneer Spirit”. Onze professionals ondersteunen de klant “Arbo technisch” zowel op beleidsmatig & implementatie gebied, evenals op toezicht & gedrag. Daarnaast zorgen onze brandwachten voor naleving van gestelde brandveiligheidsregels en procedures.

Naam: Johnson Controls (JCI), recentelijk overgenomen door CBRE
Locatie: Europoort – Nederland.
Tijdvak: 2012 – Heden
Dienstverlening: Opleidingen, Veiligheidskundige (MVK) en Rescue Teams
Johnson Controls/CBRE verzorgt facility management oplossingen op maat, ter ondersteuning van de unieke eisen en bedrijfsdoelen van haar klanten. Dit doet zij onder andere voor Philips en MSD. Met name op deze locaties levert Disc, als partner van JCI/ CBRE, personele dienstverlening op vele vlakken. Bijvoorbeeld opleidingen op het gebied van bedrijfshulpverlening (BHV), maar ook het leveren van complete rescue teams als werknemers moeten werken op moeilijk bereikbare plaatsen. Tevens zijn onze MVKérs actief binnen JCI/CBRE.

Naam: Vopak
Locatie: Europoort – Nederland.
Tijdvak: 2012 – Heden
Dienstverlening: Middelbaar Veiligheidskundige (MVK)
Koninklijke Vopak N.V. is een wereldwijd opererende tankterminal operator gespecialiseerd in de opslag en overslag van vloeibare en gasvormige chemie- en olieproducten. Disc is één van de twee voorkeursleveranciers van Vopak op het gebied van advisering m.b.t arbeidsomstandigheden, inclusief personele detachering aangaande dit onderwerp. Onze middelbaar veiligheidskundigen houden zich bezig met het opzetten en implementeren van het veiligheidsbeleid tijdens bouw, onderhoud en renovatieprojecten van Vopak.

Naam: Nutricia/ Danone.
Locatie: Zoetermeer – Nederland.
Tijdvak: 2011 – Heden
Dienstverlening: Middelbaar- en Hogere Veiligheidskundige (MVK & HVK).
Nutricia Avanced Medical Nutrition is gespecialiseerd in voedingsproducten voor de gezondheidszorg. Met name voor patiënten/ personen welke normale voeding niet kunnen verdragen. Disc levert al vele jaren veiligheidskundige ondersteuning aan Nutricia. Onze werknemers ondersteunen de organisatie op zowel beleidsmatig gebied tijdens reguliere bedrijfsvoering, alsmede gedurende de ontwerp en constructie fasen. Hierbij variëren de werkzaamheden van “HAZOP” studies, op zetten van “Permit To Work” (PTW) systemen, tot veiligheidsinspecties & toezicht.

Naam: ProRail / Falck
Locatie: Rangeerterrein Kijfhoek – Zwijndrecht – Nederland
Tijdvak: 2012 – Heden
Dienstverlening: Bedrijfsbrandweer teams
“Kijfhoek” is met 43 verdeelsporen het grootste rangeerterrein van Nederland. Het is een belangrijke schakel in het goederentransport vanuit de Rotterdamse haven naar het gehele Europese achterland.
Gezien het risicoprofiel van de bedrijfsvoering is ProRail (de eigenaar) op deze locatie “bedrijfsbrandweer plichtig” Disc levert (via Falck) een groot deel van het permanent aanwezige bedrijfsbrandweer personeel. De functies variëren van “chauffeur/ pompbediendes” tot “manschappen” (incl. chemicaliënpak/ gaspak kwalificaties).

Naam: Besix
Locatie: Station Utrecht – Nederland
Tijdvak: 2014 – Heden
Dienstverlening: Veiligheidskundige (MVK)
Disc levert veiligheidskundige ondersteuning aan Besix bij de verbouwing van het station Utrecht. Dit project wordt uitgevoerd in opdracht van ProRail, namens het ministerie van infrastructuur en openbare ruimte, NS en de gemeente Utrecht. De capaciteit zal hierdoor groeien van 284.000, naar 360.000 gebruikers per dag. De groei qua oppervlakte gaat van 8.000m2 naar 25.000m2. Omdat de reizigersstroom gewoon door gaat tijdens alle bouwwerkzaamheden, spreken we hier van een complex/ risicovol project, onder andere in relatie tot publieke veiligheid. Onze veiligheidskunde levert een belangrijke bijdrage in signalering en beheersing van alle publieke- en overige projectrisico’s.
Bekijk de webcam van het project;

Naam: FujiFilm
Locatie: Tilburg – Nederland
Tijdvak: 2011 – Heden
Dienstverlening: Advisering, training en onderhoud
Fujifilm, welke veelal industriële risico’s wil beheersen, en Disc die al meer dan 20 jaar ervaring heeft in de (chemische) industrie, is de bindende factor voor dit historische partnership. Naast veiligheidskundige en brand technische ondersteuning zorgt Disc bij Fujifilm ook voor het trainen en getraind houden van hun eigen medewerkers welke deel uit maken van hun BHV+ organisatie.
Dit doen wij via maatwerk-trainingsprogramma’s. Daarnaast “ontzorgen” wij FujiFilm ook met het onderhoud kleine blusmiddelen conform de NEN 2559.

Naam: Campus Site Management (CST)
Locatie:  Eindhoven – Nederland
Tijdvak: 2010 – Heden
Dienstverlening: Opleidingen en trainingen.
Disc verzorgt voor de High Tech Campus Eindhoven veiligheidsopleidingen en trainingen, welke nodig- of gewenst zijn. Dit gaat via een maatwerkprogramma’s. Hierbij moet u denken aan trainingen op het gebied van: B.H.V., E.H.B.O., Industriële adembescherming, ontruimingsoefeningen, etc.
Daarnaast verzorgen wij de volledige cursistenadministratie voor deze klant, waarin bijgehouden wordt hoe vaak en welke werknemers welke trainingen volgen. Deze informatie wordt gebundeld en maandelijks aan de klant verstrekt. Zo kan men kan aantonen dat ‘zijn’ BHV-organisatie op orde is.

Naam: DSM Coating Resins
Locatie:  Waalwijk – Nederland
Tijdvak: 2012 – Heden
Dienstverlening: Brandweerpersoneel en Brandwachten.
Disc is al sinds 2002 een vaste partner van het DSM concern voor veiligheidskundige ondersteuning op MVK & HVK niveau (vestiging Delft en Geleen). Echter vanaf 2012 ondersteunen wij ook de vestiging Waalwijk op Brandweer technisch gebied. Onze werknemers worden ingezet als aanvulling of (tijdelijk) vervanging binnen het vaste bedrijfsbrandweerkorps van DSM. Dit bij behoefte aan extra capaciteit, vervanging tijdens verlof, etc. (repressieve inzet).
Daarnaast levert Disc ook regelmatig Brandwachten voor preventieve en toezichthoudende taken tijdens “vuurgevaarlijke” activiteiten en/of werkzaamheden.

Naam klant: Joulz
Locatie: Middenmeer – Nederland
Tijdvak: 2015 – Heden
Dienstverlening: Veiligheidskundige (MVK).
Disc levert veiligheidskundige ondersteuning aan Joulz, bij de bouw van een van een 150 kV schakeltuin voor het nieuwe data center van Microsoft. Onze veiligheidskundige heeft als taak het inventariseren van risico’s, haalbare oplossingen aandragen inclusief presentaties, trainingen en opleidingen verzorgen.
Het bijwonen van veiligheidsoverleg en het up-to-date houden van het Veiligheid & Gezondheidsplan c.q. V&G dossier behoort ook tot de taak van deze functionaris.

Naam: Merck, Sharp & Dohme (MSD)
Locatie:  Oss – Nederland
Tijdvak: 2012 – Heden
Dienstverlening: Veiligheidskundige (MVK & HVK), Brandwacht en Veiligheidswachten.
MSD is actief binnen de farmaceutische sector en valt onder BRZO verplichtingen (Bijzondere Risico’s Zware Ongevallen). Tijdens nieuwbouw en renovatie activiteiten heeft Disc diverse adviseurs/ controleur geleverd in bovengenoemde functies. Hiermee “ontzorgt” Disc de klant aangaande het totale pakket van veiligheids- en brandveiligheidseisen, welke zowel procedureel als wettelijk noodzakelijk zijn. Ook stelt Disc zogenaamde “rescue-plannen” op voor het redden van mensen uit “besloten ruimten” in geval van calamiteiten. Bovendien levert Disc ook alle personele en materiele volumes (rescue-teams) om professionele redding te garanderen.

Pieter Schelte Anp Johnson Controls Vopak Nutricia ZWIJNDRECHT Ovt1 FujiFilm Campus Site Management (CST) DSM Joulz MSD