• 2021 en Arbo-regelgeving… ben jij al helemaal op de hoogte?

  Als werkgever ben je verantwoordelijk voor een veilig en gezond werkklimaat. Maar hoe pak je deze taak precies op? In deze blog praten we je bij over de laatste wijzigingen in de Arbo-regelgeving én gaan we in op de vraag waarom de RI&E zo belangrijk is en steeds belangrijker wordt…  

  Wellicht ben je bekend met het Meerjarenplan verbetering naleving RI&E (Risico Inventarisatie en Evaluatie)? Door het RI&E-meerjarenplan 2020-2023 wil het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de naleving van de RI&E verbeteren. Zo wordt ingezet op het verhogen van de bekendheid van de RI&E-plicht, het verbeteren van de ondersteuning hiervan aan bedrijven én wordt er gewerkt aan een intensiever handhavingsregime. De Inspectie SZW is namelijk een pilot administratieve handhaving gestart; zo kunnen in de toekomst bedrijven op afstand worden gecontroleerd op de aanwezigheid van de RI&E.  

  Dit bovenstaande klinkt misschien best ‘streng‘, maar een verbetering in de naleving van de RI&E is hard nodig… Nog elk jaar overlijden er circa 4100 mensen door arbeidsongevallen of beroepsziekten.  

  Wat een veiligheidskundige voor jou kan betekenen 

  Een goed veiligheidsbeleid staat of valt met een planmatige aanpak. Dat betekent: de risico’s van de werkzaamheden moeten in kaart worden gebracht, maatregelen dienen te worden opgesteld en geïmplementeerd. Én vergeet het toezicht niet dat moet worden gehouden op het naleven van deze maatregelen. Een veiligheidskundige is de perfecte persoon om jou hierin te ontzorgen. Hoe hij of zij te werk gaat, lees je in deze whitepaper! 

  Maar om jouw kennis over de Arbo-regelgeving up-to-date te houden geven wij je hieronder een overzicht van de recente wijzigingen.  

  Wijziging 1 – Dieselrook terugdringen  

  In juli 2020 is er een publieke grenswaarde vastgesteld voor Dieselmotoremissies (DME). De Inspectie SZW heeft vervolgens een BasisInspectieModule Blootstelling aan dieselmotoremissies gepubliceerdHierin staat wat wordt verwacht van bedrijven die met DME te maken hebben. Het zogenaamde ‘STOP-principe’ is hier van toepassing op.  

  Dit betekent: dieselaangedreven voertuigen moeten worden vervangen en/of uit binnenruimtes worden geweerd. Vorkheftrucks kunnen bijvoorbeeld worden vervangen door elektrisch-, aardgas-, waterstof- of LPG-aangedreven trucks.  

  Er zijn uitzonderingsmogelijkheden, bijvoorbeeld wanneer vervanging om technische redenen niet uitvoerbaar is. Maar dan zullen er wel technische maatregelen moeten worden genomen zoals het plaatsen van afzuigslangen, of zal er aandacht moeten worden besteed aan persoonlijke beschermingsmiddelen zoals adembeschermingsapparatuur 

  Disc Blog

  Wijziging 2 – Geen rookruimtes meer 

  Al in 2019 heeft de Hoge Raad verklaard dat rookruimtes in strijd zijn met een verdrag van de World Health Organization (WHO). Als reactie hierop heeft de regering besloten dat het verbod op inpandige rookruimtes op de volgende manier wordt ondersteund: per 1 juli 2021 gaat dit verbod in voor (semi) publieke en openbare gebouwen én per 1 januari 2022 zullen ook alle rookruimtes in het bedrijfsleven moeten verdwijnen. 

  Wijziging 3 – Werken op hoogte in werkbakken  

  Een derde belangrijke wijziging in de Arbo-regelgeving is dat er niet meer mag worden gewerkt vanuit een werkbak of werkplatform op een heftruck. Deze wijziging heeft voornamelijk veel invloed op verschillende (onderhouds)werkzaamheden 

  Wat mag dan wel? Een werkbak aan een verreiker mag wel worden ingezet. Maar dan dient er in ieder geval aan de volgende voorwaarden te worden voldaan: het samenstel is voorzien van een CE-markering en is goedgekeurd middels alle juiste documenten.  

  Ook je werknemers meekrijgen in dit nieuwe beleid?  

  Eén ding is zeker, wanneer iedereen zich te allen tijde houdt aan maatregelen en voorschriften, kunnen er een hoop ongelukken voorkomen worden. De hamvraag is dan: kan jouw organisatie zich ontworstelen aan bepaalde negatieve aangeleerde gedragingen? In deze blog delen we een aantal praktische tips die je meteen kunt toepassen. 

  Disc Blog Wet hamer

   Neem vrijblijvend contact met ons op