• 3 vragen over het belang van een veiligheidskundige beantwoord!

  Niet voor niets zijn er voor veiligheid in de werkomgeving wettelijke kaders, de Arbowet. Maar ook maatschappelijke aspecten krijgen steeds een belangrijkere rol wanneer je spreekt over veilig werken. Denk aan Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO), maar ook de Safety Culture Ladder (SCL) is inmiddels verplicht gesteld door grote (project)opdrachtgevers zoals ProRail, Rijkswaterstaat, TenneT en Alliander. Een veiligheidskundige is dé expert die al dit bovenstaande kan waarborgen. In deze blog staat hij (of zij!) daarom centraal.

  Veiligheidskundige is een verzamelnaam voor deskundigen die de veiligheid op de werkvloer moeten waarborgen. Bij Disc spreken we over een veiligheidskundige als een persoon de opleiding Hogere Veiligheidskunde (HVK) of Middelbare Veiligheidskunde (MVK) heeft afgerond.  

  #1 Wat is het verschil tussen een HVK en een MVK?

  Een HVK doet beleidsadvieswerk op strategisch niveau. Hij of zij beschikt over alle benodigde theoretische kennis en de noodzakelijke praktijkinzichten om verschillende taken te kunnen uitvoeren. Wat die taken zijn?

  1. Het bewaken van de wettelijke kaders inclusief de mogelijke aansprakelijkheden; 
  2. Het uitvoeren van kwalitatieve en kwantitatieve risico-studies en inventarisaties; 
  3. Het ontwikkelen van veiligheidskaders en bijbehorende managementsystemen; 
  4. Het ontwikkelen van veiligheidsprocedures en instrumenten, maar ook het maken van jaarverslagen en projectveiligheidsplannen; 
  5. Het aansturen van ressorterende coördinatoren; 
  6. Het uitvoeren van systematisch incidentenonderzoek. 

  Een MVK ondersteunt en adviseert op tactisch niveau bij de ontwikkeling van het bedrijfsveiligheidsbeleid. Een MVK heeft daarnaast als doel om het veiligheidsbeleid te implementeren, te bewaken en verbeterpunten op dit gebied te formuleren. Ook kan een MVK een meerwaarde betekenen voor organisaties die bijvoorbeeld hulp nodig hebben bij het coördineren en uitvoeren van veiligheidsinspecties en audits, of upgraden van de veiligheidscultuur en het hierbij behorende gedrag. 

  #2 Waarom is veiligheidsbewustzijn van werknemers zo belangrijk binnen het veiligheidsdomein?  

  Menselijk gedrag is in grote mate bepalend voor het naleven van bijvoorbeeld V&G (veiligheids- en gezondheids-) beheersmaatregelen, bepaald via een Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E). Dit komt doordat mensen – helaas – niet altijd gewoon doen wat ze “moeten” doen. Ook bij het creëren van veiligheidsbewustzijn kan een veiligheidskundige een grote rol spelen. Wil je weten wat je met zo’n expert kan bereiken bij en met je medewerkers? We vertellen het je uitgebreid in deze whitepaper. 

  #3 Krijg je met een veiligheidskundige ook de ‘onzichtbare’ risico’s in beeld? 

  Als er weinig of geen meldingen van ongevallen zijn, betekent dat niet dat er geen onveilige handelingen plaatsvinden op de werkvloer. De Amerikaanse veiligheidskundige Herbert William Heinrich (1886-1962) sloeg in 1931 al een brug tussen de vele onveilige handelingen en het aantal ‘echte’ incidenten. Er wordt nu aangehouden dat er voor elk dodelijk ongeval 30 zware ongevallen, 300 ongevallen met verzuim, 3000 bijna-ongevallen en maar liefst 30.000 onveilige handelingen zijn. Met een veiligheidskundige krijg je ook alle ‘onzichtbare’ risico’s boven water.  

  In dit rapport van de Inspectie SZW wordt ook geconcludeerd dat “huidige financiering bedrijfsgezondheidszorg niet prikkelt tot onafhankelijke arbodienstverlening en effectieve preventie van beroepsziekten.” En niet alleen de onzichtbaarheid van beroepsziekten, maar ook de belemmeringen om te leren van beroepsziekten, zijn er debet aan dat er nog steeds een te beperkte invulling wordt gegeven aan de preventie van beroepsziekten. 

  Ga je mee op een trip door het leven van een bouwwerk? 

  Wil je weten hoe een veiligheidskundige in de praktijk te werk gaat? In deze whitepaper nemen we je mee op een trip door het leven van een (industrieel) bouwwerk. En daarbij kijken we door de bril van de veiligheidskundige. Waar let hij of zij op tijdens respectievelijk het ontwerp, de bouw, het gebruik en de sloop van een object? Welke documenten komen daarbij kijken en – heel belangrijk voor managers – wat voor soort veiligheidskundige heb je nodig voor elke specifieke ‘levensfase’? 

   Neem vrijblijvend contact met ons op