• 50% van de arbeidsongevallen wordt niet gemeld; dit zijn de gevolgen voor jou als werkgever

  De Arbeidsinspectie heeft onderzoek gedaan naar het fenomeen ondermeldingen. Het blijkt dat ruim 50% van de ongevallen die plaatsvindt op werk niet wordt gemeld. In deze blog vertellen we over motieven van – en de mogelijke gevolgen voor – werkgevers wanneer ze een arbeidsongeval niet melden.  

  Regelmatig worden er cijfers gedeeld over het aantal arbeidsongevallen dat heeft plaatsgevonden in Nederland. Wij delen in deze blogserie de belangrijkste bevindingen en attenderen op de verschillende verantwoordelijkheden van – en de gevolgen voor – een werkgever. Dit keer hebben we het over ondermeldingen… 

  Arbeidsongeval melden

  Wat zijn ondermeldingen? 

  Werkgevers zijn wettelijk verplicht om ongevallen die tijdens het werk plaatsvinden en leiden tot de dood, blijvend letsel of een ziekenhuisopname direct te melden bij de Arbeidsinspectie. Het niet nakomen van deze meldingsplicht wordt ook wel een ‘ondermelding’ genoemd.  

  Nu blijkt uit onderzoek van de Arbeidsinspectie dat ruim 50% van de arbeidsongevallen niet gemeld wordt, een ontzettend hoog aantal. Naar aanleiding van het onderzoek is een plan van aanpak opgesteld om de ondermeldingen terug te dringen. 

  Waarom worden arbeidsongevallen niet altijd gemeld? 

  • In de chaos en hectiek van een ongeval wordt vergeten om de Arbeidsinspectie op de hoogte te stellen; 
  • Door een gebrek aan kennis zijn bedrijven niet op de hoogte van de verplichting om een ongeval te melden; 
  • Om aansprakelijkheid en mogelijke boetes te voorkomen;  
  • Vanwege een verborgen werknemersrelatie; 
  • Uit angst voor rechtszaken en andere juridische complicaties;  
  • Uit angst voor een verhoging van verzekeringspremies; 
  • Uit angst voor negatieve publiciteit. 

  Wat zijn de gevolgen van een ondermelding? 

  • Wanneer een arbeidsongeval niet wordt gemeld, dan kan de Inspectie ook geen diepgaand onderzoek instellen. Mogelijke misstanden binnen een bedrijf kunnen zo onopgemerkt blijven, met als resultaat een verminderde bescherming van werknemers. 
  • Voor het slachtoffer wordt bij een ondermelding vaak geen onderzoek gedaan, terwijl dat van grote waarde kan zijn. Bijvoorbeeld bij het vaststellen van de aansprakelijkheid (bij een civiele procedure) en het bepalen welke partij verantwoordelijk is voor het vergoeden van de schade. 
  • Als de Arbeidsinspectie geen zicht heeft op het werkelijke aantal ongevallen dan kan preventief beleid minder goed worden gemaakt en uitgevoerd. 
  • Daarnaast kan een ondermelding het level-playing field tussen bedrijven verstoren. Want werkgevers die zich houden aan de verplichting, kunnen beboet worden, terwijl werkgevers die een ongeval niet melden wellicht onterecht aan een boete kunnen ontsnappen. 

  Daarom is het niet melden van een ongeluk een gemiste kans 

  Wanneer alle bedrijfsongevallen worden gemeld dan kan de Arbeidsinspectie sneller patronen herkennen. Misschien wordt ontdekt dat een bepaald type machine alleen veilig is met een specifieke vorm van beveiliging? Het melden van arbeidsongevallen is cruciaal voor het verkrijgen van inzicht, het identificeren van patronen en het verbeteren van de veiligheid op de werkplek. Het is een kans om te leren en herhaling te voorkomen. 

  Wil je ongelukken op de werkplaats liever helemaal voorkomen?   

  Denk dan aan de inzet van een veiligheidscoach binnen jouw project! Een veiligheidscoach helpt jouw projectmedewerkers gestelde veiligheidsdoelen te verhelderen, leert ze tot oplossingen te komen en helpt de gestelde doelen blijvend te bereiken. Coaching is een vorm van professionele begeleiding, op het werk/project, via een gelijkwaardige één-op-één relatie. Het is namelijk de bedoeling dat men door positieve stimulering en begeleiding zelf inzicht krijgt en daardoor leert. We gaan er graag verder met je over in gesprek.  

   Neem vrijblijvend contact met ons op