• Aantal arbeidsongevallen neemt toe – over hoe een ge(s)laagde RI&E aanpak hier kan helpen

  Ongeval op werk

  Helaas blijkt uit cijfers van de Inspectie SZW (Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid) dat het aantal meldingen van arbeidsongevallen weer is gestegen in het afgelopen jaar. Als gevolg hiervan zal de Inspectie SZW strenger gaan toezien op preventie. Want alleen door risico’s te inventariseren en evalueren (RI&E) én met een goede uitvoering van het daaruit volgende Plan van Aanpak, kun je het aantal (bijna) ongevallen naar beneden bijschroeven. Hoe je dit aanpakt? In deze blog lichten we een tipje van de sluier op.

  Al sinds 1994 moet iedere werkgever verplicht een overzicht opstellen van alle risico’s die in de organisatie kunnen voorkomen. Dit is de zogenaamde Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E). Wanneer de risicobeheersmaatregelen uit het Plan van Aanpak ook worden nageleefd, zullen er minder ongelukken of bijna-ongelukken plaatsvinden. Toch blijkt dat op dit moment dat nog niet de helft van alle bedrijven een RI&E heeft gemaakt. Het aantal meldingen van arbeidsongevallen is zo dan ook weer gestegen van 4368 in 2018 naar 4474 in 2019. Ongelukken met fatale afloop vonden vooral plaats in de bouw, industrie, vervoer & opslag en agrarische sector.

  Risico zoeken?

  Uit de gepubliceerde cijfers blijkt ook dat jongeren tussen 15 en 24 jaar relatief vaak slachtoffer zijn van ongelukken tijdens het werk. Hoe dat komt? Jongeren zijn over het algemeen risicozoekend. Risicobeheersmaatregelen die voortvloeien uit het Plan van Aanpak zullen minder snel aanslaan bij deze groep omdat ze risico’s ‘wel spannend’ vinden. Om het belang van maatregelen in te laten zien, zal je bij deze groep veel meer tijd kwijt zijn.

  Waarom een standaardformat (meestal) geen goed idee is

  Online zijn er meerdere handleidingen, tools en templates te vinden om een RI&E snel in elkaar te zetten. Maar zo’n standaardformat kan niet door ieder bedrijf worden overgenomen. Zeker niet door de bovengenoemde bedrijven waar ook de meeste ongelukken plaatsvinden. In deze sectoren wordt er vaak projectmatig gewerkt, waardoor situaties niet een-op-een met elkaar vergeleken kunnen worden. Als je hier toch voor kiest en alle maatregelen op één hoop gooit, is de kans groot dat er vervolgens niemand naar kijkt. Hierdoor wordt aan het doel – minder ongevallen – voorbij gegaan.

  Geslaagde aanpak

  Ge(s)laagde RI&E aanpak

  Daarom adviseren wij om maatregelen te formuleren die afgestemd zijn op de juiste doelgroep en die op het juiste moment worden gecommuniceerd. Dit doen wij per ‘laag’ van boven naar beneden: Bedrijf-, Project-, Job- en Taaklaag. Ook kun je je misschien wel voorstellen dat alle participanten in deze verschillende lagen andere maatregelen moeten uitvoeren om een veilige werksituatie te creëren en te behouden. Een voorbeeld: een elektricien heeft met andere risico’s te maken dan iemand die op hoogte werkt. Daarom is het van groot belang dat elke participant zich aangesproken voelt op de betreffende maatregel. Door zo’n gerichte benadering wordt de kans op naleving veel groter.

  In onze nieuwe whitepaper gaan we veel dieper in op deze ge(s)laagde RI&E aanpak. Ook geven we tips hoe je de risicobeheersmaatregelen – als je die eenmaal hebt geformuleerd – professioneel kunt uitrollen.

   Neem vrijblijvend contact met ons op