• Arbowetgeving: denk ook aan het belang van begrijpelijke communicatie!

  Als werkgever ben je verantwoordelijk voor de opvolging van de Arbowet. Waarschijnlijk weet je ook dat voorlichting over de arbeidsomstandigheden doeltreffend moet zijn. Maar doeltreffend is natuurlijk een ruim begrip… In deze blog gaan we hier dieper op in: want ben je je bewust van het feit dat de Inspectie SZW – mocht er een ongeval plaatsvinden – de rol van taalbeheersing en begrijpelijke communicatie meeneemt in het onderzoek? 

  Grote kans dat bij jouw organisatie of (bouw)project mensen werken die anderstalig zijn of de Nederlandse taal niet volledig beheersen. Toch ben je er als werkgever verantwoordelijk voor dat ook zij de veiligheidsmaatregelen goed kunnen opvolgen.  

  Toenemende laaggeletterdheid 

  Het risico op miscommunicaties wordt steeds groter nu het aantal anderstaligen op de werkvloer stijgt. En dan is er ook nog een stijging in het aantal laaggeletterden in Nederland. Wist je dat 2,5 miljoen volwassenen moeite hebben met lezen, schrijven en/of rekenen? En uit onderzoek van de Stichting Lezen & Schrijven komt naar voren dat 34 tot 44 procent van de werknemers in de schoonmaak, bouw en industrie, productie, landbouw en keuken laaggeletterd is.

  Begrijpelijke communicatie is van levensbelang 

  Een goede kennisuitwisseling over de werking van machines, de kledingvoorschriften en de risico’s bij bijvoorbeeld het werken in besloten ruimten kan dus van levensbelang zijn. Maar de vraag is nu: hoe pas je de voorlichting over veiligheidsmaatregelen dan aan op de capaciteiten van jouw werknemers? Wij delen hieronder een aantal aandachtspunten. 

  Pas je taalgebruik aan 

  Als een werknemer de Nederlandse taal (nog) niet volledig beheerst, kan je je taalgebruik op de volgende manieren aanpassen om de communicatie helder te houden. 

  1. Spreek duidelijk en niet te snel; 
  2. Gebruik eenvoudige taal;
  3. Maak korte zinnen;
  4. Spreek zoveel mogelijk in de tegenwoordige tijd;
  5. Gebruik de gebiedende wijs (laaggeletterden ervaren dit als duidelijk, niet als betuttelend);
  6. Stel één vraag tegelijk; 
  7. Herhaal de belangrijkste punten. 

  Gebruik zoveel mogelijk (video)beelden in de communicatie 

  Wanneer een medewerker niet goed kan lezen is het gebruik van veiligheidstekens en pictogrammen sterk aan te raden. Dit kan het risico van misverstanden en arbeidsongevallen verkleinen. Door middel van kleuren en symbolen wordt immers direct duidelijk wat medewerkers juist wel en wat juist niet moeten doen. 

  Wat een veiligheidscoach hierin kan betekenen 

  Wil je de veiligheid voor werknemers nog beter waarborgen? Dan is het nodig om standaard aandacht te schenken aan (laag)geletterdheid. Een veiligheidscoach kan jou hierin ontzorgen, want wist je dat hij (of zij!) deze manier van communiceren altijd meeneemt in de dagelijkse praktijksituatie op de werkvloer? Lees in deze whitepaper meer over hoe een coach de veiligheidscultuur binnen jouw (bouw)project optimaliseert.  

   

   Neem vrijblijvend contact met ons op