• Arbozorg voor werknemers in het buitenland, hoe zit dat eigenlijk?

  Als je werknemers in het buitenland laat werken, dan moet ook voor hen goede Arbozorg worden geregeld. Over de grens kan er sprake zijn van andere risico’s en wet- en regelgeving. Waar dien je als werkgever rekening mee te houden? Wij vertellen je in deze blog alle ins en outs! 

  Wanneer je medewerkers voor een project naar het buitenland stuurt, dan gelden de regels voor arbeidsomstandigheden van het betreffende land. Maar deze wet- en regelgeving is vaak minder uitgebreid, zeker bij landen buiten de Europese Unie. Ook naleving van de geldende regels staat meestal niet hoog op de agenda…  

  Arbozorg in het buitenland 

  In niet-westerse landen is er sprake van een minimale Arbobescherming. Ook kunnen er extra gezondheids- en veiligheidsrisico’s zijn vanwege criminaliteit, corruptie en een gebrekkige gezondheidszorg. Aanvullende maatregelen zijn eigenlijk altijd nodig, het liefst in de vorm van een aanvullende Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E).  

  Een extreem voorbeeld: zakendoen in Qatar 

  Voor het Wereldkampioenschap Voetbal 2022 werken in Qatar bijna twee miljoen arbeidsmigranten aan de infrastructuur, in de bouw en in de dienstverlening. De werknemers komen vooral uit landen in Azië en Afrika. En zoals je vast niet is ontgaan zijn de arbeidsomstandigheden erbarmelijk, ondanks hervormingen die Qatar doorvoerde.  

  Aanvullende maatregelen tegen hittestress 

  Voordat arbeidsmigranten naar de Golfstaat afreizen, ondergaan ze een medische test. Desondanks sterven er elk jaar honderden relatief jonge arbeidsmigranten door onverklaarbare oorzaken. Zo’n 70 procent van de sterfgevallen tussen 2010 en 2020 werd toegeschreven aan ‘natuurlijke oorzaken’ of ‘een hartstilstand’. Maar wat zijn de onderliggende oorzaken?  

  Als er effectieve maatregelen ter bescherming tegen de hitte waren geïmplementeerd, hadden maar liefst 200 van de 571 cardiovasculaire sterfgevallen in de periode 2009-2017 voorkomen kunnen worden. Dat meldt het wetenschappelijk tijdschrift Cardiology. 

  3 aandachtspunten om werknemers veilig over de grens te laten werken 

  De omstandigheden in andere landen kun je helaas niet of nauwelijks veranderen; wel zijn er manieren om je hierop voor te bereiden. Neem ‘werken in het buitenland’ mee als onderdeel van de RI&E. Je inventariseert de risico’s die er zijn en treft maatregelen om deze risico’s weg te nemen of te beperken. Aandachtspunten die moeten worden meegenomen:  

  1. Voorlichting en instructie medewerkers 

  Werknemers moeten op de hoogte worden gebracht van de maatregelen. Daarnaast is het cruciaal dat ze worden geënthousiasmeerd en gemotiveerd met betrekking tot de maatregelen. Dan moeten de maatregelen worden waargemaakt. Hoe? Werknemers moeten worden gecoacht, gecontroleerd en eventueel gesanctioneerd. 

  2. Laat je inlichten door lokale instanties 

  Maak gebruik van de aanwezigheid van lokale en of internationale organisaties waarmee je gaat samenwerken. Neem hun kennis over de lokale omstandigheden, risico’s en mogelijke maatregelen mee in het opstellen van de RI&E.  

  3. Maak afspraken met de daar aanwezige leidinggevenden  

  Wanneer de risico’s in kaart zijn gebracht en de juiste maatregelen zijn getroffen, is het van belang om ook duidelijke afspraken te maken met de leidinggevenden op locatie. Bedenk hoe contact kan worden gehouden, ook buiten Nederlandse kantooruren. 

  Wil je de Arbozorg écht goed geregeld hebben en houden, dan kan de inzet van een veiligheidskundige een goede oplossing zijn. Want met alleen een complete RI&E kom je er niet. Inzichten moeten worden geïmplementeerd op de werkvloer; helaas doen mensen niet gewoon wat ze ‘moeten’ doen. Door het optimaliseren van de veiligheidscultuur kun je ineffectieve gedragingen en (bijna) ongevallen voorkomen. Maar hoe gaat zo’n veiligheidskundige eigenlijk te werk? We vertellen het je uitgebreid in deze whitepaper 

   Neem vrijblijvend contact met ons op