• Risico Inventarisatie en Evaluatie

  Je moet een RI&E

  Inmiddels weten alle werkgevers wel dat je wettelijk verplicht bent om een zogenaamde Risico Inventarisatie & Evaluatie te maken aangaande je bedrijfsvoering. Hiervoor zijn inmiddels veel handleidingen, tools en templates ontwikkeld, door goed bedoelende veiligheidsadviseurs. Op internet kan je hier een scala aan vinden. Echter zijn dit veelal standaard producten, die uniform kunnen worden gebruikt en dus oppervlakkig zijn. Wellicht prima als je aan de wet wilt voldoen en een bedrijf bent met een stabiele, locatie gebonden en standaard bedrijfsvoering (Lees: risico’s).

  Je wilt een RI&E

  Maar er zijn ook bedrijven die projectmatig werken en waarbij de risico’s zich niet gestandaardiseerd en voorspelbaar voordoen. Denk aan ontwerpbureaus, bouwbedrijven, personeelsleveranciers, etc. Toch zie je hier ook dat men vaak kiest voor standaard documenten en plannen (de copy/paste neiging). Dit is niet verstandig en mogelijk zelfs wettelijk niet houdbaar, in geval van een ernstig ongeval. Risico’s inventariseren en evalueren is een waardevol instrument, maar je moet het wel willen.

  Hoe kan het anders

  Een drietal belangrijke “RI&E voorwaarden” zijn: Hij dient actueel, betrouwbaar en volledig te zijn. Hieraan kan je voldoen door de RI&E “gelaagd” uit te voeren en de beheersmaatregelen dus ook “gelaagd” te communiceren richting diegenen die de risico’s lopen. In bovenstaande plaatjes is de structuur weergegeven waarlangs je dit kan organiseren. In het ene plaatje is een ontwerpproces/bureau als uitgangspunt genomen en in het ander bijv. een bouwbedrijf.
  Organiseer je langs deze weg de Risico Inventarisatie & Evaluatie, dan ben je vollediger, gestructureerde en betrouwbaarder bezig met risico beheersing, waarbij je tevens de werknemers niet overlaad met voor hen (op dat moment) irrelevante risicobeheersmaatregelen.
  Een veiligheidskundige is de aangewezen persoon om dit te organiseren en te faciliteren. Disc wilt u hier graag bij ondersteunen. Neem dan ook gerust en vrijblijvend contact met ons op.

   Neem vrijblijvend contact met ons op