• Vandaag staat in het teken van Bewust Veilig

  Veiligheid op de werkvloer is vooral mensenwerk. Daarom is het cruciaal dat alle medewerkers zich bewust zijn van de risico’s. Zo staat Disc vandaag uitgebreid stil bij de veiligheidsvoorschriften die op project locaties gelden. Ook bespreken we de rol die elk van onze collega’s hierin kan spelen. Aanleiding hiervoor is de landelijke actiedag Bewust Veilig.

  Ongevallen

  In 2018:

  • Waren er in Nederland ongeveer 450.000 ongevallen te betreuren.
  • Liepen ongeveer 220.000 mensen letsel op welke leidde tot minimaal 1 dag verzuim.
  • Hadden ± 20.000 mensen na een half jaar nog steeds letsel en verzuim.
  • Leidt dit tot 50 tot 80 mensen die de dood vinden.

  Volg je de hierboven getoonde IJsbergtheorie (ook wel “de driehoek van Heinrich” genoemd) dan kan je ervan uitgaan dat hier een veelvoud aan onveilige handelingen aan ten grondslag liggen.

  En onveilige handelingen vinden op hun beurt vaak weer plaats door een gebrek aan bewustzijn. Hoe vaak heeft u dit zelf niet gehad bij routinematig handelen? Iedere automobilist kan zich situaties herinneren waarbij hij een bijna ongeval of gevaarlijke situatie veroorzaakte door onoplettendheid, veroorzaakt door routine. Waarbij “erger” gelukkig werd voorkomen door wel oplettende (lees: bewuste) medeweggebruikers.

  Het belang van “bewustzijn” als voorwaarde voor veilig werken wordt steeds breder onderkend. In 2017 werd tijdens de eerste editie van Bewust Veilig op meer dan 2000 verschillende werklocaties van 125 bouw-, vastgoedonderhouds-, infra- en installatiebedrijven stilgestaan bij de veiligheid op de werkvloer. Vorig jaar verdubbelde het aantal deelnemende organisaties. Deze groei zet zich verder voort, nu onder meer Disc zich bij dit initiatief aansluit.

  Disc bewust veilig

  Wat is de campagne Bewust Veilig?

  Bewust Veilig is een jaarlijks initiatief van Bouwend Nederland, Aannemersfederatie Bouw en Infra, Cumela, OnderhoudNL en Techniek Nederland. Doel is dat iedereen aan het eind van de werkdag weer gezond en veilig naar huis moet kunnen en aan het eind van zijn loopbaan gezond en fit met pensioen gaat. Het is van het grootste belang om ongelukken en arbeidsongeschiktheid te voorkomen én om faciliteiten te bieden zodat mensen duurzaam inzetbaar zijn en blijven

  Menselijk gedrag is cruciaal

  “De meeste arbeidsongevallen vinden nog steeds plaats door menselijk gedrag,” zegt Michel Boutestein, directeur van Disc. “Je kunt het aantal ongevallen terugdringen door gedrag te beïnvloeden. Daarom is een dag als Bewust Veilig zo nuttig. Maar ook op de andere 364 dagen van het jaar moeten we de risico’s op de werkvloer niet vergeten.”

  Als je binnen je bedrijf aan de slag wilt met gedragsbeïnvloeding om uiteindelijk ongevallen te voorkomen dan zal je de volgende vijf vragen moeten beantwoorden:

  1. Welke typen gedragsinterventies zijn er, wat is het doel van deze interventies en hoe kunnen deze interventies zinvol geclassificeerd worden?
  2. Wat zijn de criteria op basis waarvan een interventie (‐type) geselecteerd kan worden, bijvoorbeeld bepaalde kenmerken van het bedrijf, of een bepaalde uitgangssituatie waarin het bedrijf zich bevindt?
  3. Wat zijn volgens de literatuur en de mening van experts effectieve interventies en hoe dienen deze te worden uitgevoerd om het beoogde effect te bereiken?
  4. Welke instrumenten zijn beschikbaar om het effect van een interventie te bepalen en wanneer kan of dient dit effect bepaald te worden?
  5. Hoe kunnen gedragsinterventies effectief geborgd worden?

  Om dit goed vorm te geven, maar ook om dit uiteindelijk duurzaam uit te rollen zijn ervaren veiligheidskundigen volgens Boutestein cruciaal. “Je hebt mensen nodig die hier fulltime mee bezig zijn – iedere dag weer, binnen iedere cultuur.”

  Wat niet betekend dat dit makkelijk is. Sterker nog het is het meest moeilijke van het veiligheidsvak. Disc als bedrijf ondersteund haar veiligheidskundige daarom hierbij (als backoffice) met kennis, systemen en eventueel verdiepende specialisaties.

   Neem vrijblijvend contact met ons op