Brand veiligheid

Professionele brandveiligheidszorg

Wetgeving aangaande brandveiligheid

Brandgevaar treft uw volledige organisatie én de omgeving. De incidenten in Volendam, Schiphol en Enschede hebben de ogen geopend voor brandveiligheidszorg bij overheden, bedrijven en het publiek.

Brand veiligheid

In Nederland zijn er, naast de Arbo-wet, drie wetten waarin regels zijn opgenomen ten aanzien van de brandveiligheid.

 • De Brandweerwet. Hierin worden eisen gesteld ten aanzien van de openbare veiligheid.
 • De Woningwet. Hier zijn eisen opgenomen ten aanzien van brandveilig bouwen (Bouwbesluit). Via de gemeentelijke bouwverordering zijn daarnaast eisen opgenomen voor brandveilig gebruik van bouwwerken.
 • De Wet milieubeheer. Het voorkomen van schade, hinder of gevaar aan de omgeving is de belangrijkste functie van deze wet. Eisen worden per inrichting vastgesteld door het bevoegde gezag in de milieuvergunning.
 • De regels in deze wet voorkomen gevaar, schade of hinder naar de omgeving toe. De eisen worden door het bevoegde gezag per inrichting vastgesteld in de milieuvergunning.

De Praktijk: U moet het zelf doen

U als werkgever bent degene die in de praktijk ‘handen en voeten’ moeten geven aan de brandveiligheid. Bovenstaande wetten stellen slechts de kaders. In de praktijk ziet de zorg voor brandveiligheid er vaak als volgt uit:

 1. Risico- inventarisatie
 2. Plan van aanpak
 3. Uitvoeren van beheersmaatregelen
 4. Evaluatie

Binnen deze 4 stappen moet er aandacht zijn voor Preventie, Preparatie en Repressie. Hierbij moet ook rekening gehouden worden met wettelijke verplichtingen op het gebied van bedrijfshulpverlening en de ontruiming van gebouwen en vloeren. Samengevat kan gezegd worden dat brandveiligheid een structurele en professionele aanpak nodig heeft.

Disc kan u helpen

Bij Disc hebben we de kennis, expertise en capaciteiten in huis om u op een structurele en professionele manier te begeleiden. Van het in kaart brengen van de (brand)risico’s tot het uitvoeren van beheersmaatregelen. Daarnaast kunnen de alle vereiste brandveiligheidfuncties leveren. Disc is pragmatisch en flexibel ingesteld voor optimale service.

Divisie Brandpreventie
Dit alles valt onder onze divisie “Brandpreventie”. Binnen deze divisie bedienen wij onder meer de volgende branches:

 • (Petro) Chemie.
 • Offshore sector.
 • Overheden en semi-overheden.
 • Festivals en publieke evenementen.
Productoverzicht

meer informatie

Naam*

Telefoon*

Adres*

Woonplaats*

E-mail*

Uw bericht