• Brandveiligheid

  Brandveiligheid: niet te onderschatten onderdeel in uw bedrijfsvoering

  Brandveiligheid is een belangrijk en niet te onderschatten onderdeel in uw bedrijfsvoering.
  De recente incidenten in Volendam (nieuwjaarsbrand), Schiphol (cellencomplex Schiphol-Oost) en Enschede (vuurwerkramp) hebben de ogen geopend voor brandveiligheidszorg bij overheden, bedrijven en het publiek.

  U moet er toch niet aan denken dat er in uw organisatie iets dergelijks gebeurt? Om dat te voorkomen kunt u de brandveiligheid experts van Dutch Industrial Safety Consultants (DISC) inschakelen. Wij helpen u met uw brandveiligheidsvraagstukken in de meest brede zin.

  Onderstaand leest u meer over de kennis en personele capaciteit die wij u kunnen bieden op het gebied van brandveiligheid.

  Brandveiligheid

  Heeft u vragen of advies nodig?

  Disc is uw partner voor advisering en detachering op het gebied van Arbo-ondersteuning, integrale veiligheid & brandveiligheid. Alle preventie- en zorgspecialismen samen onder één dak.

  Neem contact op met Disc en wij komen naar u toe!

  Regels ten aanzien van brandveiligheid

  In Nederland zijn er, naast de Arbo-wet, drie wetten waarin regels zijn opgenomen ten aanzien van brandveiligheid.

  • De Brandweerwet: hierin worden eisen gesteld ten aanzien van de openbare veiligheid.
  • De Woningwet: hierin zijn eisen opgenomen ten aanzien van brandveilig bouwen (Bouwbesluit). Via de gemeentelijke bouwverordening zijn daarnaast eisen opgenomen voor brandveilig gebruik van bouwwerken.
  • De Wet milieubeheer. Het voorkomen van schade, hinder of gevaar aan de omgeving is de belangrijkste functie van deze wet. Eisen worden per inrichting vastgesteld door het bevoegde gezag in de milieuvergunning.
  Overleggende personen

  Brandveiligheid is uw taak!

  Als werkgever bent u verantwoordelijk voor de brandveiligheid in uw organisatie. In de praktijk ziet de zorg voor brandveiligheid er vaak als volgt uit:

  • Risico-inventarisatie
  • Plan van aanpak
  • Uitvoeren van beheersmaatregelen
  • Evaluatie

  Binnen deze 4 stappen moet u aandacht hebben voor preventie, preparatie en repressie, rekening houdend met wettelijke verplichtingen op het gebied van bedrijfshulpverlening en de ontruiming van gebouwen en vloeren. Het komt erop neer dat brandveiligheid een structurele en professionele aanpak nodig heeft. Wij kunnen u hierin bijstaan.

  Wat kan DISC voor u betekenen?

  Wij kunnen voor u een brandveiligheidsorganisatie opzetten op basis van relevante wetgeving, maar met oog voor uitvoerbaarheid, uw specifieke wensen en uw budgettaire randvoorwaarden. Daarnaast hebben wij ook extra personele capaciteit de we bij uw organisatie kunnen detacheren. Denk daarbij aan bevelvoerders, chauffeur/pompbedienden, repressive brandweermannen en brandwachten.

  Een repressieve brandweerman kan een brandveiligheidsbeleid ontwikkelen, implementeren en evalueren. Maar hij kan ook leiding geven en gerichte acties uitvoeren als onderdeel van uw bedrijfsbrandweer. De brandwacht is met name gericht op brandpreventie en veiligheidstoezicht. Natuurlijk is hij ervaren in het hanteren van kleine blusmiddelen om een beginnende brand te kunnen beheersen. Voor al deze functies kunt u bij DISC terecht, zelfs de noodzakelijke materiële voorwaarden kunnen wij voor u verzorgen.

  Direct contact met DISC

  Kunnen wij uw organisatie helpen met advies en/of extra personele capaciteit op het gebied van brandveiligheid? Neem dan contact met ons op en wij maken een geheel vrijblijvende offerte voor u. U bereikt ons via078 – 622 05 00 en mail@disc.eu. Natuurlijk kunt u hiervoor ook het contactformulier op de website gebruiken.

   Neem vrijblijvend contact met ons op