De HAZOP Veiligheidsstudie

De HAZOP Veiligheidsstudie

Bedrijven die vallen onder het Besluit Risico’s Zware Ongevallen (BRZO) of de regeling Aanvullende Risico-Inventarisatie en -Evaluatie (ARIE) zijn verplicht een VeiligheidsBeheersSysteem (VBS) te hebben. “BRZO/ ARIE bedrijven”, zijn bedrijven waar grote hoeveelheden gevaarlijke stoffen aanwezig zijn en/of worden verwerkt.…

Lees verder