De HAZOP Veiligheidsstudie

De HAZOP Veiligheidsstudie

Bedrijven die vallen onder het Besluit Risico’s Zware Ongevallen (BRZO) of de regeling Aanvullende Risico-Inventarisatie en -Evaluatie (ARIE) zijn verplicht een VeiligheidsBeheersSysteem (VBS) te hebben. “BRZO/ ARIE bedrijven”, zijn bedrijven waar grote hoeveelheden gevaarlijke stoffen aanwezig zijn en/of worden verwerkt.…

Lees verder
Risico Inventarisatie En Evaluatie

Risico Inventarisatie en Evaluatie

Je moet een RI&E Inmiddels weten alle werkgevers wel dat je wettelijk verplicht bent om een zogenaamde Risico Inventarisatie & Evaluatie te maken aangaande je bedrijfsvoering. Hiervoor zijn inmiddels veel handleidingen, tools en templates ontwikkeld, door goed bedoelende veiligheidsadviseurs. Op…

Lees verder