• Check! Op welke trede van de veiligheidsladder staat jouw organisatie?

  Wellicht heb je er weleens van gehoord: de Safety Culture Ladder (SCL), ook wel de veiligheidsladder genoemd. Het doel van de ladder is het terugdringen van het aantal onveilige situaties met minder ongelukken tot gevolg. Ben je benieuwd hoe dit systeem precies werkt en op welke trede jouw organisatie zich bevindt? Lees dan vooral verder!

  De Safety Culture Ladder (SCL) biedt kaders voor jou als organisatie om veilig te kunnen werken. De veiligheidsladder is door grote (project)opdrachtgevers zoals ProRail, Rijkswaterstaat, TenneT en Alliander al verplicht gesteld, dan kan jouw organisatie toch niet achterblijven? Goed om te weten is dat er binnen de SCL geen onderscheid gemaakt wordt tussen leveranciers, opdrachtnemers of opdrachtgevers.

  Veiligheidsbewustzijn vs. Veiligheidscultuur

  Om te bepalen op welke trede de organisatie zich bevindt zal je eerst moeten kijken naar wat veiligheidscultuur binnen jouw organisatie inhoudt. Maar veiligheidscultuur is een lastig begrip, wij plaatsen daarom veiligheid en cultuur in een apart perspectief.

  Van Dale definieert veiligheid op twee manieren: beschermd tegen gevaar; met weinig risico. Daaruit is te herleiden dat veiligheid te interpreteren is in relatie tot de aanwezigheid van gevaar en risico’s. En cultuur? Cultuur is het referentiekader waardoor iemand informatie, symbolen en gedrag interpreteert en daarnaast het uitgangspunt voor zijn gedrag, interactie en communicatie. Cultuur zorgt er dus voor dat acties een betekenis krijgen, al dan niet positief of negatief.

  De Safety Culture Ladder (SCL)

  Dan nu: om je bewust te maken van de mate van veiligheid kun je gebruik maken van de veiligheidsladder. Deze is gebaseerd op de cultuurladder volgens het model van Parker en bestaat uit vijf niveaus. Elke trede geeft aan waar de organisatie zich bevindt op het gebied van veiligheid en de optimalisatie ervan.

  Trede 1 Pathologisch

  Heerst er binnen de organisatie een cultuur van “wat niet weet wat niet deert”? Dan wordt in de organisatie weinig tot niets geïnvesteerd in verbeteringen van veiligheidscultuur. Gewenst gedrag wordt ook niet beloond.

  Trede 2 Reactief

  Heeft de organisatie de gewoonte om pas te veranderen nadat er incidenten hebben plaatsgevonden? Dan herken je vast dat veranderingen ad hoc worden ingevoerd en van korte duur zijn.

  Trede 3 Berekenend

  Is er binnen de organisatie een grote aanwezigheid van papierwerk en veiligheidsmanagementsystemen? Waarschijnlijk wordt er voornamelijk geprobeerd om incidenten te voorkomen door middel van het opstellen van voorschriften en regels. De betrokkenheid bij veiligheid ligt alleen op managementniveau…

  Trede 4 Proactief

  Er is pas sprake van een hoge prioriteit voor veiligheid als er – naast al het papierwerk – ook wordt geïnvesteerd in de vergroting van het veiligheidsbewustzijn. Bewust veilig werken wordt binnen de organisatie ervaren als eigen verantwoordelijkheid, deze vorm van gedrag wordt dan ook hoog gewaardeerd.

  Trede 5 Vooruitstrevend

  Sta jij helemaal bovenaan? In het laatste stadium van de ontwikkeling van veiligheidsgedrag is er sprake van een volledige integratie binnen de keten. Veiligheid is een vast onderdeel van de evaluatie binnen én buiten de organisatie. Veiligheid zit impliciet in het doen en denken van de medewerkers.

  Herken jij je in de bovenstaande situatie(s)? De meeste organisaties bevinden zich ergens tussen trede drie en vier. Maar heb je de ambitie om hogerop te klimmen? Dan kan de inzet van een veiligheidskundige jou én je medewerkers helpen!

  Waarom een veiligheidskundige uitkomst biedt!

  Als werkgever ben je zoals je weet verantwoordelijk voor een veilig en gezond werkklimaat. Allereerst staat of valt een goed veiligheidsbeleid met een planmatige aanpak. Dat betekent: de risico’s van de werkzaamheden moeten in kaart worden gebracht, maatregelen dienen te worden opgesteld en geïmplementeerd. Én vergeet het toezicht niet dat moet worden gehouden op het naleven van deze maatregelen.

  Hoe een veiligheidskundige de organisatie helpt om hoger op de veiligheidsladder te klimmen? Dat lees je in deze whitepaper!

  DISC Safety Culture Ladder

   Neem vrijblijvend contact met ons op