• Cruciaal tijdens industriële werkzaamheden… Het Lockout-Tagout-Tryout systeem

  Onderhoud en reparaties uitvoeren aan machines, procesinstallaties en werken binnen besloten ruimten, dat kan gevaarlijk zijn. De omstandigheden bepalen echter of deze gevaren ook tot risicovolle situaties leiden. Om jouw medewerkers te beschermen kun je het Lockout-Tagout-Tryout systeem (LOTOTO) inzetten. Hoe je dit inricht lees je in deze blog!

  Energiebronnen; zo noemen we wel de gevaren waaraan medewerkers kunnen worden blootgesteld tijdens werkzaamheden aan machines of installaties, maar ook binnen besloten ruimten. Zaken die een potentieel risico opleveren zijn bijvoorbeeld:

  • elektriciteit: er kan opeens ergens spanning op komen te staan;
  • instroming: dat kan zijn van gassen of vloeistoffen;
  • mechaniek: er kan opeens iets in beweging komen.

  Wat is LOTOTO?

  Om bovenstaande situaties te voorkomen dien je de werklocatie op de juiste manier te beveiligen.  Dit kan onder andere middels het zogenaamde Lockout-Tagout-Tryout systeem (LOTOTO), welke gekoppeld is aan de werkvergunning. Lockout, Tagout, Tryout staat voor blokkeren, markeren en controleren voorafgaand aan de uitvoering van de betreffende werkzaamheden.

  Als je bijvoorbeeld een machine vóór de werkzaamheden vergrendelt, voorkom je dat een een onwetende collega de machine opstart met alle nare gevolgen van dien. Ook goede communicatie is hierin cruciaal. Bevestig daarom een label of sticker zodat iedereen op de hoogte is. En om te controleren of alle risicofactoren zijn uitgeschakeld, is er vooraf een laatste check nodig.

  Weerstand van medewerkers?

  In de praktijk zien wij nogal eens dat LOTOTO en het belang van veilig werken worden onderschat door werknemers. “Het is tijdrovend en ik ken de gevaren wel.” Deze weerstand kun je onder meer beperken door de veiligheidscultuur te optimaliseren. Want wist je dat cultuur niet het gedrag bepaalt, maar gedrag de cultuur?

  LOTOTO in 6 stappen

  Een LOTOTO-procedure kun je in de volgende stappen onderverdelen.

  1. Inventariseren – Inventariseer alle energiebronnen en bedieningselementen.
  2. Informeren – Zorg dat operationele werkzaamheden worden gestaakt.
  3. Isoleren – Isoleer de betreffende locatie door middel van energiecontrolepunten.
  4. Vergrendelen – Vergrendel de energiecontrolepunten en markeer deze door middel van een tag.
  5. Controleren – Start de installatie om te controleren of er daadwerkelijk (dankzij de isolatie en Lockout) niet gestart kan worden.
  6. UItvoeren – Voer de onderhouds-/reparatiewerkzaamheden uit en informeer alle betrokkenen wanneer de werkzaamheden zijn afgerond.

  Dit zegt wetgeving 

  In de EU-Richtlijn Arbeidsmiddelen (89/655) zijn minimumvoorschriften vastgesteld over veiligheid en gezondheid. Maar specifiek voor LOTOTO-procedures wordt het volgende genoemd:

  • Elk arbeidsmiddel moet zijn voorzien van duidelijk identificeerbare inrichtingen waarmee het van elke krachtbron kan worden losgekoppeld.
  • Voor het verrichten van productie-, afstel- en onderhoudswerkzaamheden met of aan de arbeidsmiddelen moeten werknemers te allen tijde onder veilige omstandigheden alle nodige punten kunnen bereiken.

  Als werknemers op hoogte, moeilijk bereikbare plekken of in besloten ruimten werken is een werkgever wettelijk verantwoordelijk om bij noodsituaties een effectieve redding en/of evacuatie te garanderen. Hoe je dit aanpakt, lees je in deze whitepaper!

  Disc blog week 8

   Neem vrijblijvend contact met ons op