• De Wet Kwaliteitsborging en brandveiligheid: dit moet je weten!

  De Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb), die volgens verwachting op 1 januari 2023 ingaat, is een goede stap in de richting van verbetering van de kwaliteit van het bouwen en daarmee ook de kwaliteit van de brandveiligheid. Maar deze nieuwe wet roept ook vragen op: met welke actuele ontwikkelingen moeten bouwbedrijven rekening houden op het gebied van brandveiligheid?  

  De wet Kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) is al vaker uitgesteld, maar vooralsnog is de verwachting dat de wet vanaf 1 januari 2023 stapsgewijs wordt ingevoerd. Het kabinet wil dat bouwbedrijven de kwaliteit van hun werk beter controleren. Zo kan de bouwkwaliteit van gebouwen verbeteren door minder bouwfouten en gebreken, bijvoorbeeld constructiefouten, brandonveilige situaties, onvoldoende isolatie of een slecht functionerende ventilatie. We zoomen in deze blog in op het voorkomen van brandonveilige situaties… 

  Wetten over brandveiligheid 

  Als je het hebt over brandveiligheid, dan zijn er vooralsnog drie belangrijke wetten waarin regels zijn opgenomen ten aanzien van de brandveiligheid, namelijk: 

  1. De Brandweerwet. Hierin worden eisen gesteld ten aanzien van de openbare veiligheid. 
  1. De Woningwet. Hierin zijn eisen opgenomen ten aanzien van brandveilig bouwen (Bouwbesluit). Via de gemeentelijke bouwverordening zijn daarnaast eisen opgenomen voor brandveilig gebruik van bouwwerken. 
  1. De Wet milieubeheer. Het voorkomen van schade, hinder of gevaar aan de omgeving is de belangrijkste functie van deze wet. De regels hierin voorkomen gevaar, schade of hinder voor de omgeving. In de milieuvergunning stelt het bevoegde gezag eisen per inrichting vast. 

  Waarmee moet je rekening houden om brandveilig te bouwen? 

  En daar komt dus binnenkort een 4e belangrijke wet bij. Er zijn zeker twee actuele risico’s waar rekening mee dient te worden gehouden.  

  Risico’s door accu’s en zonnepanelen  

  Wat als een elektrische auto – die aan de lader staat – in brand vliegt in een gebouw? De auto verwijderen van de locatie is niet mogelijk, de constructie van een gebouw kan in zo’n situatie te maken krijgen met een brand die uren duurt. Ook de plaatsing van zonnepanelen brengt de nodige risico’s met zich mee. Holland Solar en Techniek Nederland melden dat er in 2018 23 brandgevallen zijn geweest met zonnepanelen. Deze nieuwe technieken vragen om een gedegen aanpak om dergelijke risico’s in kaart te brengen en te verkleinen. 

  Bewoning van senioren 

  Nederland vergrijst en dat leidt er ook toe dat veel gebouwen in de toekomst worden bewoond door relatief oudere bewoners. Ouderen en mensen met een beperking lopen helaas een groter risico bij brand. Hier zullen passende maatregelen voor moeten worden genomen. Stel en onderzoek daarbij vragen als: is een vluchtafstand van 30 meter vanuit een compartiment wel haalbaar voor alle bewoners? 

  Context van de brandpreventie 

  Veiligheidsrisico’s willen we reduceren. Natuurlijk kunnen bouwkundige en technische voorzieningen hierin een belangrijke bijdrage leveren, maar techniek kan falen. In het gebruik van gebouwen zijn daarom personele en organisatorische maatregelen van cruciaal belang. 

  De Wet kwaliteitsborging voor het bouwen komt er volgend jaar aan, en misschien lijkt dat nog ver weg. Maar het gezegde luidt niet voor niets: een goede voorbereiding is het halve werk. Hoe kun je jouw bedrijf goed voorbereiden? 

  De inzet van een brandveiligheidsconsultant 

  Een brandveiligheidsconsultant heeft naast actuele kennis van alle wet- en regelgeving ook kennis en ervaring in relatie tot “best practices” en de nieuwste technische ontwikkelingen. Je kan onze brandveiligheidsconsultants zien als jouw sparringpartner in het complete traject: tijdens het ontwerp, de bouw, objectgebruik en eventueel het toezicht en de controle hierop. Wil je hier meer over lezen? Kijk dan eens op deze pagina.  

  Heb je vragen of heb je advies nodig?  

  Disc wil jouw partner zijn met betrekking tot advisering en detachering op het gebied van Arbeidsveiligheid & Brandveiligheid. Neem gerust contact met ons op. Wij komen dan snel naar je toe, via de reguliere of digitale snelweg! 

   

   Neem vrijblijvend contact met ons op