• Disc in beeld: Traverse Dieren

  Project: Traverse Dieren

  Traverse Dieren

  Opdrachtgever: Provincie Gelderland
  Project: Traverse Dieren

  Traverse dieren

  Snel en veilig door Dieren

  Het verkeer op de Burgemeester de Bruinstraat loopt tijdens de spits regelmatig vast. Traverse Dieren zorgt voor een betere doorstroming en een veilige stationsomgeving. Bovendien worden de beide helften van Dieren weer met elkaar verbonden.

  Centraal in het plan staat de aanleg van een 600 meter lange tunnelbak voor doorgaand verkeer ter hoogte van het station. Lokaal verkeer rijdt via de vernieuwde Harderwijkerweg het dorp in en uit. Het stationsgebied wordt ingericht als verblijfsgebied voor voetgangers en treinreizigers, inclusief een voetgangersbrug die beide stationspleinen met elkaar verbindt. Er komt een nieuwe parkeervoorziening waardoor parkeeroverlast in de omgeving van het station tot het verleden behoort. Aan de westkant van Dieren wordt de weg gebundeld met het spoor en aan de oostkant komt een spooronderdoorgang voor verkeer van en naar Apeldoorn.

  Begin 2015 zijn de eerste werkzaamheden van start gegaan. Het totale project ‘Traverse Dieren’ is naar verwachting in de loop van 2019 klaar.

  Disc is bij dit bouwproces betrokken, om vorm te geven aan het Veiligheid & Gezondheidsbeleid (V&G) tijdens de uitvoeringsfase. Wij leveren hiervoor een ervaren veiligheidskundige/ veiligheidscoach. Deze ondersteund zowel de opdrachtgever, de Provincie Gelderland, als de opdrachtnemer (aannemers)Combinatie Traverse Dieren. Dit doet hij door onder andere observaties, advisering en trainingen met betrekking tot veiligheidsbewustzijn.

   Neem vrijblijvend contact met ons op