• Disc is partner geworden van stichting “de Delft”

  stichting “de Delft”

  Op 27 mei 1782 werd de opdracht verstrekt aan de werf De Hoog & de Wit op Delfshaven voor de bouw van ’s Lands Schip van Oorlog (een zogenaamd linieschip) met de naam “Delft”.

  Haar geschiedenis

  De “Delft” kent een roerige geschiedenis uit de tijd dat Nederland nog republiek was. Nederland was namelijk o.a. verwikkeld in diverse oorlogen tegen de Engelsen, maar moest ook haar internationale handelsschepen beschermen.

  Missies

  Op 24 december 1787 vertrok de “Delft” voor haar eerste missie. Deze duurde 19 maanden en vond plaats op de middellandse zee. Het belangrijkste doel was het versterken van de vriendschapsbanden met de Marokkaanse keizer. Dit om een vermindering te bereiken van de kapingen van VOC-schepen door de Barbarijse kapers.

  Op 31 mei 1793 werd het schip ingezet bij het bevrijden van 75 Hollandse slaven (overvallen zeelieden die als slaaf waren verkocht) uit Algerije. Deze missie duurde 16 maanden.

  De ondergang

  In 1797 werd de “Delft” voor haar laatste missie ingezet, de zeeslag bij “Kamperduin”, tegen de Engelse oorlogsvloot. Tijdens de slag raakte de “Delft” zwaar beschadigd. Het werd door de Engelsen op sleeptouw genomen als oorlogsbuit, maar het schip maakte zwaar water. Op zondag 15 oktober 1797 (vier dagen na de zeeslag) omstreeks 02.30 uur ’s nachts zonk de “Delft” voor de kust van Scheveningen. De ruim 135 bemanningsleden van de “Delft” vonden de dood tijdens deze zeeslag.

  In 1977 zijn restanten van het wrak teruggevonden. Onder andere één van de ankers en een aantal kanonnen zijn aan wal gebracht door vissers. Nadien zijn er, op aanwijzing van deze vissers, nog talloze andere voorwerpen geborgen.

  Stichting De Delft

  Reeds in 2001 is besloten om een replica te bouwen van de ”Delft”. In de Rotterdamse archieven zijn de originelen tekeningen gevonden van dit soort linieschepen ten tijde van de bloei van de scheepswerf te Delfshaven.

  Sociaal maatschappelijke verantwoord

  Naast de bouw van het schip uit historisch perspectief, is dit project ook ingestoken met een sociaal maatschappelijk karakter. Zo is er een samenwerkingsovereenkomst tot stand gekomen met:

  • Het Albeda college.
  • Sociale zaken.
  • De gemeentelijke dienst werkstad.

  Hierbij werken vrijwilligers, naast leerlingen van het Albeda college en deelnemers aan re-integratieprojecten,  aan de herbouw van linieschip “Delft”.

  Sinds 2010 is er ook een samenwerkingsovereenkomst met het RO-bedrijf van de gemeente Rotterdam, waarbij kansarme jongeren, in een begeleide opleiding, diploma’s kunnen halen met betrekking tot houtbewerking, elektrotechniek en het schildersvak.

  Tenslotte is in 2014 het re-integratiebedrijf FaktorM met de werf samengegaan. Dit met de doelstelling om kansarmen, stagiairs, vrijwilligers en vaklieden een kans te geven om het oorspronkelijke plan, de bouw van de replica van het linieschip “Delft”, om te zetten in een toeristisch interessant, maar ook historisch verantwoord schip.

  Partnerschap

  Disc heeft een bedrijfsmodel wat gebaseerd is op veiligheid, zorg, en menselijkheid. Daarom vinden wij, dat bij ondernemerschap ook een stuk maatschappelijke verantwoording hoort. Wij dragen de insteek van stichting “De Delft” dan ook een warm hart toe in hun missie om mensen “met een afstand tot de arbeidsmarkt” weer nieuwe perspectieven te bieden. Daarom zijn wij trots dat wij dit project mogen ondersteunen.

  Alle opgedoken voorwerpen en het in aanbouw zijnde schip zijn tentoongesteld op het terrein van de historische scheepswerf van stichting “de Delft”. Ga gerust een kijkje nemen, het aders is: Schiehaven 15 – 3024 EC in Rotterdam.

   Neem vrijblijvend contact met ons op