• Een ongeval op het werk? Ook de werknemer heeft verantwoordelijkheden…

  In de media verschijnen regelmatig artikelen over ongevallen op het werk, soms zelfs met dodelijke afloop. De grote vraag is vaak: wie is verantwoordelijk voor het betreffende bedrijfsongeval? Veelal wordt meteen gesproken over de verantwoordelijkheden van de werkgever, echter beschrijft de Arbowet ook verantwoordelijkheden voor de medewerker. Welke dit zijn? We behandelen ze in deze blog. 

  Helaas ondervinden onze veiligheidskundigen het regelmatig in de praktijk, medewerkers die geen veiligheidshandschoenen of een veiligheidsgordel dragen terwijl de spullen wel voorhanden zijn… Als zo’n medewerker dan valt of zijn vinger afknelt, dan wordt de schuld vaak alleen bij de werkgever gelegd. Naast dat de Arbowet werkgevers verantwoordelijkheid geeft over het welzijn van medewerkers, dienen de medewerkers zelf ook aan bepaalde verplichtingen te voldoen als het op veilig werken aankomt. 

  De wettelijke positie van de werknemer 

  Ook werknemers kunnen op grond van bestuurlijke boetes (lik op stuk) worden beboet bij onveilig handelen en de eventuele gevolgen daarvan. Strafrechtelijke vervolgingen zullen echter zelden voorkomen.  

  De werknemer is verplicht om in zijn doen en laten op de arbeidsplaats, overeenkomstig zijn opleiding en de door de werkgever gegeven instructies, naar vermogen zorg te dragen voor de eigen veiligheid en gezondheid én die van de andere betrokken personen.  

  Deze verplichtingen heeft de werknemer omtrent veilig werken 

  De Arbowet beschrijft verschillende algemene verplichtingen voor medewerkers, namelijk: 

  1. Het op de juiste wijze gebruiken en opbergen van arbeidsmiddelen (bijvoorbeeld een veiligheidsharnas) en gevaarlijke stoffen.  
  1. Een medewerker mag daarnaast de aangebrachte beveiligingen niet veranderen of weghalen. Denk bijvoorbeeld aan het (tijdelijk) verwijderen van steigerleuningen om materialen makkelijker te kunnen aanvoeren of verwerken.  
  1. Ook dient een medewerker mee te werken aan het volgen van onderwijs. Als werkgever ben je verantwoordelijk voor een doeltreffende inlichting over het veilig uitvoeren van bepaalde werkzaamheden. Een goede kennisuitwisseling over de werking van machines, de kledingvoorschriften en de risico’s bij bijvoorbeeld het werken in besloten ruimten is natuurlijk cruciaal als je een veilige werksituatie wil creëren. Lees in deze blog hoe je de voorlichting over veiligheidsmaatregelen aanpast op de capaciteiten van jouw werknemers.  
  1. Als een medewerker een gevaarlijke situatie opmerkt, dan is hij verplicht om dit door te geven aan de werkgever of de leidinggevende die op dat moment ter plaatse is.  

  Kortom: arbeidsongelukken ontstaan vaak als een mix van gemiste verantwoordelijkheden van werkgevers én werknemers. Over de rol van die laatste is men vaak terughoudend, omdat dit als minder kies kan worden ervaren (‘eigen schuld, dikke bult’). Toch is het belangrijk dat – indien van toepassing – de rol van de werknemer wordt benoemd, ook wanneer hij zelf slachtoffer is van een ongeluk. 

  Dit bereik je met de inzet van een veiligheidscoach 

  Wil je medewerkers verwijzen en laten handelen naar hun verplichtingen omtrent veilig werken? Door de inzet van een veiligheidscoach op jouw bouwplaats kan ineffectief gedrag omgezet worden naar effectief gedrag. Hoe zo’n coach op jouw bouwplaats te werk gaat en wat je hier – naast het voorkomen van ongevallen – mee bereikt? We vertellen het je uitgebreid in deze whitepaper. 

    

   

   Neem vrijblijvend contact met ons op