• Eerst bepalen, dan beheersen. Alles over de RI&E.

  Disc_risico_bepalen_1

  In januari dit jaar vierde de Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) zijn 25e verjaardag. Echter kan je je afvragen of risico’s in de arbeidsomgeving in de voorbije 25 jaar zijn afgenomen. Met andere woorden, raken er echt minder mensen gewond? Worden er echt minder mensen ziek?

  Disc is in 1994 opgericht en dus even oud als de RIE-verplichting. Wij hebben dus van dichtbij de ‘RI&E-ontwikkeling’ mogen aanschouwen. Op basis hiervan wagen wij het zeer te betwijfelen of het ‘RI&E-instrument’ echt heeft bijgedragen aan structurele vermindering van de risico’s.

  Ons vermoeden wordt bevestigd door harde cijfers die de overheid publiceert: 55% van de bedrijven zijn niet in het bezit van de verplichte Risico Inventarisatie en Evaluatie. Dus deze bedrijven hebben dan automatisch ook geen Plan van Aanpak (PvA) om de geconstateerde risico’s te beheersen
  (= verplicht verlengstuk van de RI&E). 

  De overige 45% procent van de bedrijven heeft dus wel een RI&E. Uit ervaring weten we echter dat je in veel gevallen vraagtekens kan zetten bij de kwaliteit hiervan. Wij komen veel gekopieerde RI&E’s tegen (niet-passende bij de bedrijfsvoering), summiere RI&E’s (al dan niet via internet gemaakt) of dezelfde project RI&E’s die voor alle (meest uiteenlopende) projecten worden gebruikt, etc.

  En dan hebben we het nog niet eens gehad over de ‘verdiepende onderzoeken’ bij geconstateerde hoge risico’s; denk hierbij aan gevaarlijke stoffen. Hierover lees je iedere maand wel iets in de media, van asbest tot chrome-6. Gevolg: 3.000 doden per jaar in Nederland. De overheid reageert hierop met de volgende maatregelen:

  • Geen RI&E -> 4.500 euro boete (was 3.000 euro).
  • Geen plan van aanpak -> 3.000 euro boete (was 750 euro).
  • 4,5 miljoen euro extra voor controles.

  Kortom je zal als bedrijf eerst serieus je risico’s in kaart moeten brengen voordat je ze kan beheersen!  

  Hieronder zie je in een algemeen plaatje welke stappen hiervoor gevolgd dienen te worden. Op zich moet dit dus toch niet zo ingewikkeld zijn, toch? Waarom heeft 55% van de bedrijven het dan nog steeds niet op orde?

  Disc_risico_bepalen_2

  Natuurlijk zou je dit aan de bedrijven zelf kunnen vragen of hier een onderzoek naar kunnen doen. Echter, uit onze ervaring kunnen we hier wel een aantal redenen voor geven. 

  1. Men moet het ‘erbij’ doen, naast alle reguliere taken.
  2. Men weet niet goed welke logische stappen en instrumenten men moet volgen.
  3. Het ontbreekt aan inhoudelijke/verdiepende kennis.
  4. Men ziet op tegen de rapportage- en organisatorische last.

  Disc kan opdrachtgevers hierbij helpen. Wij hebben de kennis en mensen om u dit uit handen te nemen. Dit geldt niet alleen voor het theoretisch deel (de RI&E en Plan van Aanpak), maar ook voor het implementatie- en controledeel. 

  Wij kunnen ervaren veiligheidskundigen parttime of fulltime binnen uw organisatie inzetten. Neem gerust contact met ons op.

   Neem vrijblijvend contact met ons op