FAQ

Hoe lang duurt het voordat ik een definitief antwoord krijg op mijn aanvraag voor personele ondersteuning?

Disc werkt met een zogenaamd “tagsysteem”. Als je je aanvraag via mail@disc.eu aan ons adresseert, wordt deze aan de juiste interne actiehouder gekoppeld en heb je binnen 1 werkdag een reactie.

Wat is een rescueteam?

Dit is een reddingsteam, ook wel (in het Engels) Emergency Resonse Team genoemd. Deze service bestaat uit het maken van een reddingsplan, leveren van reddingsmaterialen en inzet van brandweerfuncties (bevelvoerder, manschappen, etc.). Deze teams worden ingezet bij werkzaamheden in moeilijk toegankelijke ruimtes waarbij de kans bestaat dat een werknemer, bij een calamiteit, niet zelfstandig kan ontsnappen (bijv. bij bedwelming, onwel worden, struikelen/vallen, claustrofobie, etc.). Disc heeft hier een service informatieblad voor met uitgebreide uitleg. Deze kunnen we je op verzoek verstrekken.

Wat is een reddingsplan, kan Disc deze opstellen en welke informatie hebben jullie hierbij nodig?

Dit is het werkplan (aanvalsplan) waarlangs een rescueteam werkt (zowel preventief als repressief). Dit wordt gemaakt bij werkzaamheden in zogenaamde besloten ruimtes (Lees; moeilijk uit te ontsnappen in geval van een calamiteit). Hiervoor hebben we zowel technische- als locatie gegevens nodig. Echter indien wij onbekend zijn met deze gegevens (nog niet eerder mee hebben gewerkt) zal er altijd een schouw/ inventarisatie op de locatie plaatsvinden, alvorens het reddingsplan te maken.

Wat doet een brandwacht precies?

Brandwachten kan je grofweg verdelen in twee categorieën, t.w.  de preventieve- en repressieve brandwacht. Een preventieve brandwacht (ook wel industriële brandwacht genoemd) voert voorbereidende en toezichthoudende taken uit bij “heetwerk” (bijv. lassen), in een omgeving met verhoogd brandrisico. Denk hierbij aan het plaatsen van afzettingen, verwijderen van brandgevaarlijke items, gebruik van branddekens (ook wel vonkendekens genoemd), paraat hebben van kleine blusmiddelen etc. Als het mis gaat zal hij (zeer beperkte) blusacties uitvoeren, maar met name ontruimen en alarmeren. Een repressieve brandwacht is eigenlijk een volledige “brandweerman” welke voldoet aan overheidsrichtlijnen qua opleiding en geoefendheid. De formele naam is eigenlijk “manschap”. Disc heeft een service informatieblad voor deze functies met uitgebreide uitleg. Deze kunnen we je op verzoek verstrekken.

Wat doet een Veiligheidskundige?

Veiligheidskundige is vaak gebruikt als verzamelnaam voor de in de Arbowet genoemde “deskundige” waardoor een werkgever zich moet laten bijstaan m.b.t. preventie en bescherming van zijn werknemers (arbobeleid). Andere veelgebruikte titels zijn Arbo-coördinator, V&G coördinator, etc. Inhoudelijkheid hierover is te vinden in de relevante (Arbo)wetgeving.
Echter bij Disc spreken we over een Veiligheidskundige als een persoon de opleiding Hogere Veiligheidskunde (HVK) of Middelbare Veiligheidskunde (MVK) heeft afgerond. Grofweg zijn de taken binnen deze functies als volgt te verdelen: De HVK heeft een adviserende, creërende en analyserende rol m.b.t het arbobeleid. De MVK neemt de implementerende, controlerende en opvoedende rol binnen dit gekozen beleid voor zijn rekening. Disc heeft een service informatieblad voor deze functies met uitgebreide uitleg. Deze kunnen we je op verzoek verstrekken.

Welke opdrachtgevers heeft Disc en in welke regio?

Gemiddeld werkt Disc (gelijktijdig) voor 45 verschillende opdrachtgevers. Echter door onze 25 jarige aanwezigheid in de markt, hebben wij bijna alle grote- en middelgrote bedrijven wel eens tot opdrachtgever mogen rekenen. Deze zijn grofweg te verdelen in de volgende branches: Procesindustrie, Maritiem (onshore), Foodbedrijven, Farmaceuten en Infrastructuur. Wij werken door geheel Nederland, waarbij de dropdichtheid onder de lijn Amsterdam Utrecht ligt. Ook in België en Duitsland zijn wij actief.

Heeft Disc ook langdurige opdrachten?

Onze opdrachtenportefeuille bestaat zeker ook uit langdurige detacheringsopdrachten. Echter is langdurig arbitrair naar functie. Een Veiligheidskundige wordt veelal langduriger (fulltime) ingezet dan een brandwacht. Dit heeft te maken met het karakter van het beroep. De Veiligheidskundige is ter ontwikkeling/advies/ implementatie van een beleidstraject (tot soms wel 4 jaar toe), de brandwacht daarentegen voor het toezichthouden op een klus of dienst. Waarbij een traject vaak langer duurt dan een klus. Echter hebben wij ook voor brandwachten (preventief & repressief) regelmatig projecten die continuïteit bieden (tot soms wel een jaar).

Welke trainingen/opleidingen geeft Disc?

Disc is geen opleidingsinstituut, maar een adviesbureau wat zijn klanten bedient via consultancy of detacheringsinzet. De trainingen die wij wel verzorgen zijn: EHBO (incl. lotus), bedrijfshulpverlening (incl. AED) en ontruimingsoefeningen.

Wat gebeurt er met mijn sollicitatie?

Disc werkt met een zogenaamd “tagsysteem”. Als je je aanvraag via mail@disc.eu aan ons adresseert, wordt deze aan de juiste interne actiehouder gekoppeld. Deze zal contact met je opnemen voor een vervolgtraject, veelal binnen 5 werkdagen. Het vervolgtraject kan zijn: Een mededeling dat jou capaciteiten (nog) niet nodig zijn binnen Disc, een verzoek om aanvullende informatie te versturen om ons nader te oriënteren of een uitnodiging voor een kennismaking/ sollicitatiegesprek.

Werkt Disc ook samen met ZZPérs?

Jawel! Disc zet ook zeker ZZPérs in. Wij zijn van mening dat in het veranderende “arbeidstijdperk” dit een steeds belangrijkere groep werknemers wordt. Wij nemen deze groep dan ook even serieus als onze “vaste” medewerkers.