HAZOP stappenplan

De 5 bouwstenen van de HAZOP-methodiek

Waarom je deze whitepaper moet lezen:

Tijdens een HAZOP-studie worden gevaren en procesverstoringen in kaart gebracht die worden veroorzaakt door technische oorzaken, menselijk falen of invloeden van buitenaf. Vervolgens worden hiervan de risico’s beoordeeld.

Op de komende pagina’s gaan we dieper in op nut en noodzaak van HAZOP-studies. We geven antwoord op de volgende vragen:

• Welke juridische achtergronden hebben HAZOP-studies?
• Wat is de ideale samenstelling van een HAZOP-team?
• Hoe wordt een HAZOP-studie uitgevoerd?
• Wat is de rol van parameters, gidswoorden, afwijkingen en scenario’s?

Disc_WP_hazop