• De Integrale Veiligheidskundige (IVK)

  Deze houdt zich bezig met veiligheidsvraagstukken in meest brede zin. Deze kunnen liggen op het gebied van de openbare orde en sociale veiligheid (Security), maar ook op het gebied van “Arbo” en fysieke veiligheid (Health & Safety).
  De IVK brengt veiligheidsproblemen in kaart en stelt passende veiligheidsadviezen op. Dit met oog voor de juridische, financiële en organisatorische kant van het veiligheidsvraagstuk.
  Ook kan de IVK de uitvoering van het veiligheidsbeleid coördineren en optreden als ‘spin in het web’ tussen verschillende veiligheidsdisciplines.

  Vaardigheden

  Specifieke vaardigheden waarmee een IVK zich zal onderscheiden zijn o.a. onderzoeken, adviseren en rapporteren vanuit brede perspectieven en invalshoeken.
  Waar bijvoorbeeld een hogere veiligheidskundige over gerichte vakinhoudelijke kennis aangaande arbeidsveiligheid beschikt, heeft de IVK de bagage om vanuit een breder perspectief veiligheidsproblematiek te benaderen. De IVK is er op gericht de juiste partners bij elkaar te brengen en specialistische kennis vanuit zowel binnen als buiten een organisatie te verzamelen en op basis daarvan te komen tot concrete en toepasbare oplossingen.
  IVK’s zijn getraind om methodisch te werk te gaan. Ze analyseren de bestaande situatie en de gewenste situatie, identificeren de kloof hiertussen, inventariseren welke wet- en regelgeving van toepassing is, wie de stakeholders zijn en welke belangen zij hebben en ontwikkelen een plan om de situatie veiliger te maken, met aandacht voor de complete veiligheidsketen: proactie, preventie, preparatie, repressie en nazorg.

  Brede inzet

  Vanwege de brede oriëntatie kan de IVK binnen verschillenden type organisaties, in zowel de publieke als de private sector, zelfstandig opereren en flexibel worden ingezet. Ook als onderdeel van een team, bijvoorbeeld een multidisciplinaire projectgroep komt een IVK in zowel een adviserende als een coördinerende rol uitstekend tot zijn recht. De IVK kan onder andere worden ingezet voor (niet uitputtend):

  • Uitvoeren van publieke en private risico analyses en inventarisaties.
   ­
  • Toetsen van beleid/ beleidsadvies aan fingerende wettelijke regelgeving.
   ­
  • Advisering m.b.t. integraal veiligheidsbeleid (zowel publiek als privaat).
   ­
  • Ontwikkelen en/of beoordelen van veiligheidsplannen en procedures.
   ­
  • Coördineren van de implementatie van veiligheidsbeleid en campagnes.
   ­
  • Sturen van verbeteringsprojecten (incl. voorlichting & onderricht).
   ­
  • Opzetten van multidisciplinaire netwerken.
   ­
  • Uitvoeren van incidentenonderzoek en –rapportage.

  De integraal veiligheidskundige brengt uw totale veiligheidsorganisatie op een hoger plan. Voor meer informatie… neem gerust en vrijblijvend contact met ons op.

   Neem vrijblijvend contact met ons op