• Disc heeft ISO 9001 & VCU her-certificatie

  Tot groot genoegen kunnen we vertellen dat Disc de afgelopen maand opnieuw is gecertificeerd voor zowel voor VCU als ISO 9001! Echter nog wel op basis van de 2008 norm.

  ISO 9001:2008 vs. ISO 9001:2015

  Mogelijk weet u dat er in september 2015 een nieuwe norm is gepubliceerd: 9001:2015. Toch heeft Disc ervoor gekozen om zich nog tegen de oude (2008) norm te her-certificeren. Dit betekend wel dat er na 2 jaar alsnog een her-certificering moet plaatsvinden, tegen de nieuwe ISO 9001:2015 norm (i.p.v. na 3 jaar).
  We hebben dit gedaan uit diverse beweegredenen. Eén daarvan is dat de structuur van de nieuwe norm significant is gewijzigd, en dat vergt tijd. So what’s new?

   ­

  • Alle zgn. stakeholders moeten aantoonbaar betrokken zijn bij het proces, incl. management betrokkenheid.
   ­
  • Ook generieke (bedrijfs)risico’s moeten zijn geadresseerd.
   ­
  • Meer nadruk op In-en Output van het systeem.
   ­
  • Meer aandacht voor de werkplek/ locatie en meer vrijheid in documentatie.
   ­
  • Integratie/ synchronisatie met andere ISO normen.

  Dit laatste gaf ons een tweede beweegreden nl.: Wat wordt de positie van VCA/ VCU als de (concept)ISO 45001 (veiligheids)norm van kracht wordt?

  ISO 45001 vs. VCA/ VCU

  De ISO 45001 norm is eigenlijk de “ISO-transformatie” van de Amerikaanse OHSAS 18001 veiligheidsnorm. Dit “in overeenstemming brengen” van Kwaliteit (9001), Milieu (14001) en veiligheid (45001) onder één ISO-structuur, is zeker welkom en maakt integraal management een stuk makkelijker. Echter kan je je afvragen of VCA/ VCU nog nodig is als je ISO 45001 gecertificeerd bent?
  Het is nu nog te vroeg om hier een onderbouwd antwoord op te geven. Echter hebben wij in deze blog wel de nieuwe ISO 45001 systematiek voor u in één overzichtelijk plaatje gezet.
  Wilt u meer weten van veiligheidsmanagement voor nu of in de toekomst…. neem gerust contact met ons op!

   Neem vrijblijvend contact met ons op