• IVK

  IVK huren voor uw integrale veiligheidsvraagstukken

  Wilt u graag een ervaren en theoretisch uitstekend onderlegde IVK huren voor uw organisatie? Die vindt u gegarandeerd bij Dutch Industrial Safety Consultants (DISC), één van de grootste adviesbureaus op het gebied van Arbo, Kwaliteit, Milieuzorg, en Brandveiligheid.

  De IVK kan u ondersteunen met het in kaart brengen en beantwoorden van de integrale veiligheidsvraagstukken in uw bedrijf. Dat zijn bijvoorbeeld vraagstukken op het gebied van de openbare orde en sociale veiligheid (Security), maar ook op het gebied van ‘arbo’ en fysieke veiligheid (Health & Safety).

  Meer over de inzet van IVK van Dutch Industrial Safety Consultants leest u hieronder.

  Overleggende personen

  Heeft u vragen of advies nodig?

  Disc is uw partner voor advisering en detachering op het gebied van Arbo-ondersteuning, integrale veiligheid & brandveiligheid. Alle preventie- en zorgspecialismen samen onder één dak.

  Neem contact op met Disc en wij komen naar u toe!

  Brede perspectieven en invalshoeken

  Specifieke vaardigheden waarmee een IVK zich onderscheidt zijn bijvoorbeeld het onderzoeken, adviseren en rapporteren van veiligheidsvraagstukken vanuit brede perspectieven en invalshoeken. Zo heeft een hogere veiligheidskundige (HVK) zeer gerichte vakinhoudelijke kennis van arbeidsveiligheid; de IVK daarentegen heeft de nodige bagage om veiligheidsproblematiek vanuit meerdere invalshoeken te benaderen. De IVK zorgt ervoor dat de juiste partners bij elkaar komen om ieders specialistische kennis vanuit zowel binnen als buiten een organisatie te verzamelen om daarmee te komen tot concrete en toepasbare oplossingen. De IVK werkt op een methodische manier. Die houdt in:

  • analyseren van de bestaande situatie en de mogelijk gewenste situatie
  • identificeren van de kloof daartussen
  • inventariseren welke wet- en regelgeving daarop van toepassing is, wie de stakeholders zijn en welke belangen zij hebben
  • ontwikkelen een plan om de situatie veiliger te maken, met aandacht voor de complete veiligheidsketen: proactie, preventie, preparatie, repressie en nazorg

  Wat doet de IVK?

  De IVK brengt veiligheidsproblemen in kaart en stelt passende veiligheidsadviezen op om die problemen op te lossen. Dit doet de IVK altijd met het oog op de juridische, financiële en organisatorische kant van de veiligheidsvraagstukken in uw organisatie.

  De IVK kan ook de uitvoering van het veiligheidsbeleid in uw onderneming coördineren en daarbij optreden als ‘spin in het web’ tussen verschillende veiligheidsdisciplines.

  Bellende man met silo

  Brede inzet van de IVK

  Vanwege de brede oriëntatie kan de IVK in diverse bedrijfstakken zelfstandig en flexibel opereren, zowel in de publieke als de private sector. Ook als onderdeel van een team, in bijvoorbeeld een multidisciplinaire projectgroep kan de IVK in zowel een adviserende als een coördinerende rol uitstekend uit de voeten. De IVK is inzetbaar voor onder andere:

  • Uitvoeren van publieke en private risico analyses en inventarisaties
  • ­Toetsen van beleid/beleidsadvies aan vigerende wettelijke regelgeving
  • Ontwikkelen en/of beoordelen van veiligheidsplannen en procedures
  • ­Opzetten van multidisciplinaire netwerken
  • ­Coördineren van de implementatie van veiligheidsbeleid en campagnes
  • ­Sturen van verbeteringsprojecten (inclusief voorlichting & onderricht)
  • ­Advisering over integraal veiligheidsbeleid (zowel publiek als privaat)
  • ­Uitvoeren van incidentenonderzoek en –rapportage

  Direct contact opnemen met DISC

  De IVK brengt de complete veiligheidsorganisatie in uw bedrijf naar een hoger plan. Wilt u ook een IVK huren bij DISC? Neem dan gerust contact op met 078 – 622 05 00 en mail@disc.eu. Natuurlijk kunt u ook het contactformulier op de website gebruiken.

   Neem vrijblijvend contact met ons op