• Maritieme veiligheid

  Preventie, preparatie en repressi

  Relevante wetgeving

  De wet eist dat de winning van delfstoffen op een veilige en maatschappelijk verantwoorde wijze plaats vindt. Dit staat in de Mijnbouwwet die er is sinds 2003 . Verder werkt de maritieme sector volgens de afgesproken branchekaders en richtlijnen van de Nederlandse Olie en Gas Exploratie en Productie Associatie (NOGEPA). Deze organisatie behartigt de belangen van de in Nederland gevestigde olie- en gasexploratie en productiemaatschappijen.

  Uw verantwoordelijkheid

  Als werkgever bent u verantwoordelijk voor een veilige en gezonde werkomgeving. U moet dus arbeidsrisico’s in kaart brengen, beheersmaatregelen bepalen en implementeren plus toezicht houden op naleving ervan. Maar ook is het nodig het gevoerde beleid te evalueren, evenals voorlichting en instructies te geven over de gevonden risico’s en het bijpassende preventiebeleid.
  Het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) controleert hierop namens de overheid en kan boetes opleggen. Daarnaast verdient een goed Arbo-beleid zich terug in termen van minder ziekteverzuim, hogere arbeidsproductiviteit en minder kans op (imago)schade.

  De praktijk: krachtig beleid nodig

  Doordat op schepen, boor- of productie-eilanden en overige offshore-installaties werknemers risicovol werk doen op een beperkt oppervlak is (brand)veiligheid een belangrijke zaak. Temeer omdat u, als het mis gaat, geen beroep kunt doen op de reguliere hulpdiensten (brandweer, ambulance, politie). Een zeer krachtig beleid is dus noodzakelijk ten aanzien van preventie, preparatie en repressie.

  Onze services

  Disc heeft veel ervaring in de maritieme sector. We leveren flexibel maar gedegen werk, toegesneden op uw behoefte en budget. Onze adviseurs zijn goed opgeleid, gemotiveerd en gewend aan de offshorecultuur en -werkmethodes. De op/af-cycli van twee of vijf weken, evenals wereldwijde inzet, schrikken hen niet af.

  Disc beschikt naast adviseurs op het gebied van Mijnbouw- en Arbo-wetgeving, ook over specialisten op het gebied van ISOOHSASIMO (International Maritime Organisation) en SOLAS (Safety of Live at Sea).

  Divisie Maritiem

  Dit alles valt onder onze divisie “Maritiem”.
  Binnen deze divisie bedienen wij onder meer de volgende branches:

  • Offshore (werk)schepen en platforms.
  • Dredging, Cutting, Stone-dumping & Back-filling, Fallpipe.
  • Offshore Energie industrie.
  • Landaanwinning.

   Neem vrijblijvend contact met ons op