Mensen Overleden

Minder mensen overleden door ongeval op het werk

In 2014 zijn zeker 77 mensen om het leven gekomen tijdens het uitvoeren van hun werk. Minstens 500 mensen liepen blijvend letsel op bij een bedrijfsongeval.
Dit is een daling vergeleken met vorig jaar, toen 92 personen omkwamen bij een bedrijfsongeval. Ook het aantal mensen dat blijvend letsel opliep is lager dan vorig jaar (531).

mensen overleden

Lees verder op Nu.nl

DISCussie

In Nederland zijn wij dol op “lijstjes en statistieken”. Aan het eind van ieder kalenderjaar worden we er, “ter lering en vermaak”, mee overladen. Vooral het onderdeel “vermaak” is voor veel commerciële televisiezenders de reden om dit te programmeren.
Maar wat valt ervan te leren? Waarop zijn cijfers gebaseerd? Wat kan je ermee?

Cijfers

Het eerste wat opvalt, in de hiernaast getoonde grafiek, is dat het aantal dodelijke ongevallen met 15 stuks (-16%) is gedaald. Maar ook zie je dat er nog steeds 7 doden (+10%) meer te betreuren zijn dan het (constante) aantal van 70, gedurende 2010 – 2012.
Kortom een publicatie zonder de getoonde grafiek zou een verkeerd beeld kunnen geven en mogelijk een “minder actieve” houding kunnen rechtvaardigen m.b.t. ongeval preventie.

Om lering te kunnen trekken uit lijstjes en hier vervolgens beleid op te kunnen maken, zijn dan ook onderliggende “lijstjes” nodig.
Hiermee willen wij u graag bedienen:

  • Bouwnijverheid: 25% van de dodelijke ongevallen.
  • Transport, vervoer & opslag: 24% van de dodelijke ongevallen.
  • Industriële branche: 21% van de dodelijke ongevallen.
  • Alle overige branches: 30% van de dodelijke ongevallen.
  • 23% van arbeidsongevallen zijn ten gevolge van: Vallen.
  • 22% van arbeidsongevallen zijn ten gevolge van: Snijden, prikken & klemmen.
  • 20% van arbeidsongevallen zijn ten gevolge van: Geraakt worden door bewegend objecten (incl. voertuigen).
  • 35% van arbeidsongevallen zijn ten gevolge van: Overige situaties.

Disc heeft de expertise om alle risico’s binnen uw branche en/of bedrijf te inventariseren, te beheersen en zo uw ongevalscijfers terug te dringen. Wij komen graag vrijblijvend bij u langs voor een kennismakingsgesprek.