• Onderzoek: duurzame inzetbaarheid in bouw en infra

  Vergrijzing, personeelsuitval, productiviteitsverlies… de bouw en infra staan voor een aantal pittige uitdagingen! Bouwend Nederland liet onderzoek doen naar de ontwikkelingen en mogelijke maatregelen. In deze blog lees je welke kansen er liggen voor werkgevers.  

  Al vóór de coronacrisis, in 2019, kostten ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid de bouw en infra zo’n €1,9 miljard op jaarbasis. Voor bouwplaatsmedewerkers is vooral het fysieke werk belastend. Voor UTA-personeel wringt met name de mentale belasting door tijdsdruk en de complexiteit van het werk. Verder blijkt uit het onderzoek dat de leeftijdsgroep 40-55 jaar speciale aandacht vraagt. 

  4 kansen voor werkgevers   

  Bouwend Nederland organiseerde interviews en rondetafelgesprekken met bouw- en infrabedrijven. De uitkomst hiervan werd aangevuld met informatie uit bestaande onderzoeken. Op basis hiervan formuleren zij vier kansrijke wegen die werkgevers kunnen inslaan om duurzame inzetbaarheid een impuls te geven. Dit zijn ze!   

  Kans 1: integraal HRM-beleid 

  Een veelgehoorde maatregel voor duurzame inzetbaarheid is het inzetten van hulpmiddelen om het werk te verlichten. Een stuk minder bedrijven durft de leefstijl van werknemers te bespreken tijdens functioneringsgesprekken. Een DIA, Duurzame Inzetbaarheidsanalyse, wordt slechts bij een derde van de bedrijven afgenomen. 

  Een andere investering die werkgevers kunnen doen, is opleiding en scholing. Vooral jonger personeel (onder de 40 jaar) vraagt hierom. Voor ouder wordend personeel kun je scholing echter ook inzetten om een geleidelijke functieverandering in gang te zetten.   

  Kans 2: regelingen voor ouderen 

  Werknemers van 55 jaar of ouder kunnen al een tijd gebruikmaken van de regeling om vier dagen per week te werken. Het is erg wisselend hoeveel deze regeling wordt gebruikt. Werken met vaste ploegen vormt soms een obstakel. Een andere manier om oudere werknemers te ontlasten is leerlingen mee te laten lopen met teams. De oudere werknemers kunnen als leermeester optreden voor de jongeren én ze hoeven zelf minder zware activiteiten uit te voeren. Een win-winsituatie dus! 

  Als er echt sprake is van fysieke overbelasting bij oudere werknemers, kan het ook lonen om te kijken naar mogelijkheden voor ander werk.  

  Kans 3: innovatie 

  Vernieuwing kan bijdragen aan duurzame inzetbaarheid. Wat dacht je van werkondersteunende innovaties, zoals exoskeletten om het werk van stukadoors te verlichten? Ook automatisering en digitalisering zijn gunstig voor de inzetbaarheid van bouwplaats- en UTA-personeel; denk aan het toepassen van 3D-ontwerpen en digitale kaarten. Verder zorgt digitalisering ervoor dat er efficiënter gewerkt wordt! Ook een mooie innovatie is prefabricage. De verschuiving van werkzaamheden richting fabrieken zorgt ervoor dat de arbeidsomstandigheden van werknemers verbeteren. 

  Kans 4: betere randvoorwaarden bij opdrachten 

  De vierde kans zit ‘m in de rolverdeling en randvoorwaarden bij projecten. In een markt waarbij wordt geconcurreerd op prijs, voelen projectleiders zich gedwongen te sturen op tijd en kosten. Opdrachtgever en opdrachtnemer zouden eigenlijk al in een vroegtijdig stadium naar mogelijke knelpunten in de planning van projecten moeten kijken. In de ideale situatie hebben opdrachtgever en hoofdaannemer zicht op de belasting van de werknemers, onderaannemers, zzp’ers en uitzendkrachten. En inventariseren zij samen op welke punten de uitvoering van het project kan bijdragen aan duurzame inzetbaarheid.  

  Disc voegt graag een vijfde kans toe: aandacht voor veiligheid. Want wat zijn in een bouwproject nu de belangrijkste veiligheidsaspecten die je moet inventariseren? Onze veiligheidscoaches weten er alles van. Zij denken graag mee over het voorkomen van ongevallen. Gedrag van medewerkers speelt daarin een belangrijke rol. Hoe dat zit? Lees de whitepaper. 

   Neem vrijblijvend contact met ons op