• Integraal veiligheidskundige

  De Integraal Veiligheidskundige… voor veiligheid in de breedte!

  Organisaties krijgen op bestuurlijk niveau steeds meer te maken met complexe vraagstukken in relatie tot publieke en private veiligheidszorg. De Integraal Veiligheidskundige (IVK) kan jou helpen met alle veiligheidsvraagstukken in de meest brede zin. Die vraagstukken kunnen liggen op het gebied van de openbare orde en sociale veiligheid (beveiliging & samenleving), maar ook op het gebied van ‘Arbo’ en fysieke veiligheid (veiligheid & gezondheid). Deze vraagstukken kunnen veel tijd in beslag nemen, maar vragen ook om gerichte expertise. Wil je jouw tijd anders besteden en tegelijk actuele kennis binnen halen? Dan kun je een Integraal Veiligheidsdeskundige van Dutch Industrial Safety Consultants inhuren. Met de expertise van een Integraal Veiligheidskundige zorg je voor het structureel ontzorgen van jouw organisatie op bestuurlijk niveau. 

  Waarom een Integraal Veiligheidskundige bij Disc inhuren?

  Onze medewerkers beschikken over de benodigde theoretische kennis en vaardigheden voor de inrichting van jouw Integrale Veiligheidszorg. Specifieke vaardigheden waarmee een Integraal Veiligheidskundige zich zal onderscheiden zijn onder andere het onderzoeken, adviseren en rapporteren vanuit brede perspectieven en invalshoeken. Waar bijvoorbeeld een Hogere Veiligheidskundige (HVK) gerichte vakinhoudelijke kennis heeft van Arbeidsveiligheid, heeft de Integraal Veiligheidskundige de bagage om vanuit een breder perspectief veiligheidsproblematiek te benaderen. Men brengt de juiste partners bij elkaar om specialistische kennis te verzamelen en op basis daarvan te komen tot concrete en toepasbare oplossingen. Onze Integraal Veiligheidskundigen gaan methodisch te werk. Ze analyseren de bestaande situatie en de gewenste situatie, identificeren de kloof daartussen, inventariseren welke wet- en regelgeving van toepassing is, wie de stakeholders zijn en welke belangen zij hebben. Vervolgens  ontwikkelen ze een plan om de situatie veiliger te maken, met aandacht voor de complete veiligheidsketen: proactie, preventie, preparatie, repressie en nazorg.

  Heeft u vragen of advies nodig?

  Disc is uw partner voor advisering en detachering op het gebied van Arbo-ondersteuning, integrale veiligheid & brandveiligheid. Alle preventie- en zorgspecialismen samen onder één dak.

  Neem contact op met Disc en wij komen naar u toe!

  Taken van een Integraal Veiligheidskundige

  De Integraal Veiligheidskundige gaat actief aan de slag met veiligheidsvraagstukken welke zich bevinden binnen het speelveld van o.a.:

  • De Arbeidsomstandighedenwetgeving.
  • Brandweerwetgeving.
  • Wetgeving m.b.t. beveiliging.
  • Wetgeving en richtlijnen m.b.t. openbare orde en veiligheid.
  • Bouw- en procesveiligheidsrichtlijnen en wetgeving.

  Het speelveld van een Integraal Veiligheidskundige beslaat het publieke en private domein, waarbij de volgende activiteiten worden ontplooid:

  • Het Inventariseren & Evalueren van (integrale) veiligheidsrisico’s en veiligheidsvraagstukken/ gevoelens.
  • Dossier verwerving, analyse en coördinatie in samenwerking met alle betrokken instanties en partijen.
  • Opstellen, uitwerken en invullen van het beleid inclusief de te treffen maatregelen n.a.v. (gesignaleerde) risico’s.
  • Aansturing van opdrachtnemers en toezichthouders op gebied van integrale veiligheidsborging.
  • Bewaking van gekozen veiligheidskaders en doelstellingen en doen van verbetervoorstellen.
  • Opstellen en implementeren van integrale veiligheidssystemen, veiligheidsplannen, dossier en calamiteitenplannen.
  • Ondersteuning bij beoordelen van veiligheidsplannen/ documenten van opdrachtnemers.
  • Coördinatie en regievoering richting derden (hulpdiensten, overheden, ed.).

  Een Integraal Veiligheidskundige inhuren voor jouw organisatie?

  Indien je van onze services gebruikt wilt maken zullen wij een medewerker selecteren die het beste past binnen jouw organisatie/project. Dit doen wij op basis van door jou verstrekte gegevens zoals benodigde ervaring, (project)locatie, inzetduur, fulltime of parttime inzet, etc. Na een voorselectie ontvang je van ons een resumé en een vrijblijvende offerte. Indien gewenst is een interview met onze medewerker mogelijk. Na ontvangst van de schriftelijke opdrachtbevestiging zullen wij hem/haar instrueren op basis van jouw verwachtingen en zullen de werkzaamheden, in overleg, starten.

  Je bereikt ons via 078 – 622 05 00 en mail@disc.eu. Natuurlijk kun je hiervoor ook het contactformulier op de website gebruiken.

   Neem vrijblijvend contact met ons op