• Middelbaar Veiligheidskundige

  De Middelbaar Veiligheidskundige … voor een uitvoerbaar Veiligheidsbeleid

  De Middelbaar Veiligheidskundige (MVK) is het “marktantwoord” op de in de Arbowet (artikel 13) verplichte bijstand door een deskundige op het gebied van risicopreventie en bescherming (de preventiemedewerker). De Middelbaar Veiligheidskundige beschikt over alle benodigde theoretische kennis en implementatie-ervaring op Arbobeleidsgebied. Kortom de aangewezen persoon om een praktisch en tactisch Arbobeleid te maken en in te voeren binnen jouw bedrijf of op jouw projecten. Door het begeleiden en ondersteunen van jouw leidinggevenden en medewerkers wordt een hoger niveau van veiligheidsbewustzijn bereikt en dus uiteindelijk ongevallen voorkomen.

  Waarom een Middelbaar Veiligheidskundige bij Disc inhuren?

  Als je een beroep doet op een Middelbaar Veiligheidskundige van Dutch Industrial Safety Consultants kun je rekenen op verschillende voordelen.

  • Zij kunnen jou ondersteunen en adviseren bij het ontwikkelen van een praktijkgericht en uitvoerbaar veiligheidsbeleid.
  • Een Middelbaar Veiligheidskundige heeft verder als doel om de veiligheid binnen jouw bedrijf of project te bewaken, risico’s te signaleren en verbeterpunten te formuleren.

  Bovendien krijg je bij Disc “backoffice service”. Dit houdt in dat onze Veiligheidskundigen qua kennis, instrumentarium en marktervaring kunnen putten uit de meer dan 25 jaar ervaring van Disc op dit gebied. Op deze manier zijn de diensten van een Middelbaar Veiligheidskundige van Disc een belangrijke meerwaarde voor jouw organisatie.

  Heeft u vragen of advies nodig?

  Disc is uw partner voor advisering en detachering op het gebied van Arbo-ondersteuning, integrale veiligheid & brandveiligheid. Alle preventie- en zorgspecialismen samen onder één dak.

  Neem contact op met Disc en wij komen naar u toe!

  Taken van een Middelbaar Veiligheidskundige

  We zetten hieronder graag enkele taken van onze Middelbaar Veiligheidskundige voor je op een rijtje:

  • Uitvoeren van- en advisering aangaande ontwerpstudies (HAZOP, safety cases, ed.).
  • Uitvoeren van algemene risico-inventarisaties (kwalitatief en kwantitatief).
  • Uitvoeren van gerichte onderzoeken, studies en risico-inventarisaties (ongevallen, ATEX, machineveiligheid).
  • Ontwikkelen van veiligheidskaders en normen en het hierop gerichte bedrijfsveiligheidsbeleid.
  • Bewaking van de wettelijke kaders en de hieruit voortvloeiende aansprakelijkheden.
  • Ontwikkelen van projectveiligheidsbeleid, veiligheidsplannen en procedures.
  • Advisering en ondersteuning van het management over de invulling en uitvoering van het beleid op het gebied van veiligheid, gezondheid, welzijn en milieu.
  • Onderhouden en bewaken van veiligheidsmanagementsystemen en veiligheidsdoelstellingen.
  • Het doen van verbetervoorstellen en creëren van beheersinstrumenten.
  • Veiligheidsmanagement, advies en sturing richting aannemers en/of onderaannemers.
  • Ondersteuning bij- en uitvoering van voorlichting en onderricht programma’s.
  • Opzetten en implementeren van gedragssystemen gericht op verhogen van veiligheidsbewustzijn.
  • Beheren en opereren van borgingssystemen (bijv. werkvergunningen, lock-out tag-out, etc.).
  • Coördineren en uitvoeren van veiligheidsinspecties, observaties en audits.
  • Registreren en onderzoeken van incidenten, inclusief trendanalyses.
  • Controleren van machines, gereedschappen, etc. m.b.t. geldigheid van certificaten/ keuringen.
  • Coördinatie richting derden (hulpdiensten, overheden, arbeidsinspectie, etc.).
  • Periodiek overleg en verslaglegging aangaande veiligheid, gezondheid en welzijn.

  Een Middelbaar Veiligheidskundige inhuren voor jouw organisatie?

  Indien je van onze services gebruikt wilt maken zullen wij een medewerker selecteren die het beste past binnen jouw organisatie/project. Dit doen wij op basis van door jou verstrekte gegevens zoals benodigde ervaring, (project)locatie, inzetduur, fulltime of parttime inzet, etc. Na een voorselectie ontvang je van ons een resumé en een vrijblijvende offerte. Indien gewenst is een interview met onze medewerker mogelijk. Na ontvangst van de schriftelijke opdrachtbevestiging zullen wij hem/haar instrueren op basis van jouw verwachtingen en zullen de werkzaamheden, in overleg, starten.

  Je bereikt ons via 078 – 622 05 00 en mail@disc.eu. Natuurlijk kun je hiervoor ook het contactformulier op de website gebruiken.

   Neem vrijblijvend contact met ons op