• Bevelvoerder

  De Bevelvoerder… voor aansturing van bedrijfsbrandweerzorg!

  Als er binnen jouw bedrijf een verhoogd risico op brand of ongevallen door bijvoorbeeld gevaarlijke stoffen geldt, dan is het hebben van een bedrijfsbrandweer altijd verstandig en soms zelfs verplicht. Deze bedrijfsbrandweer verplichting is dan gebaseerd op grond van de Wet Veiligheidsregio’s of Veiligheidswet BES. De eisen waaraan een bedrijfsbrandweerorganisatie moet voldoen is situatieafhankelijk en worden vastgesteld door de veiligheidsregio of het bestuurscollege. Echter een Bevelvoerder is altijd een vaste waarde binnen een bedrijfsbrandweerteam (repressieve inzet).

  Bij alle inzetten is de Bevelvoerder de leidinggevende en verantwoordelijk voor de juiste inzet van de manschappen. De Bevelvoerder zal als eerste ter plaatse zijn als verkenner. Bij grote incidenten zorgt een Officier van Dienst (OvD) voor de coördinatie tussen de verschillende Bevelvoerders en voor de communicatie met de meldkamer.

  Waarom een Bevelvoerder bij Disc inhuren?

  Onze Bevelvoerders beschikken over de benodigde theoretische kennis maar zeker ook de benodigde competenties om hun taken naar behoren uit te voeren. Deze competenties bevinden zich op het strategische & organisatorische vlak, het sociale & communicatieve vlak, maar zeker ook op het vakmatige & operationele kennisvlak. Daarnaast zijn er door Disc voor alle brandweerfuncties drie kerncompetenties vastgesteld welke voor iedere brandweerfunctionaris noodzakelijk zijn om succesvol te kunnen functioneren: Accuraatheid, Stressbestendigheid en Samenwerken.

  Tenslotte zijn wij er trots op dat wij al bij vele toonaangevende bedrijven een rol hebben mogen spelen binnen hun bedrijfsbrandweerorganisaties. Dus als je met Disc in zee gaat dan kun je rekenen op jarenlange ervaring en expertise opgedaan binnen grote Nederlandse “hoog risico bedrijven”. Dit zijn de ruim 400 bedrijven welke vallen onder de werking van het Besluit Risico’s Zware Ongevallen 2015 (BRZO-2015/Seveso III).

  Heeft u vragen of advies nodig?

  Disc is uw partner voor advisering en detachering op het gebied van Arbo-ondersteuning, integrale veiligheid & brandveiligheid. Alle preventie- en zorgspecialismen samen onder één dak.

  Neem contact op met Disc en wij komen naar u toe!

  Taken van een Bevelvoerder

  De Bevelvoerder heeft vier kerntaken welke hij uitvoert bij vier incidententypen, te weten:

  Kerntaken

  1. Uitrukken naar het incident.
  2. Verkennen van het incident.
  3. Bestrijden van het incident.
  4. Beschouwen van het incident.

  Incidententypen

  1. Brand.
  2. Gevaarlijke stoffen.
  3. Technische hulpverlening.
  4. Waterongevallen.

  Kerntaak 1: Coördineert en controleert de uitrukwerkzaamheden.

        Geeft leiding aan de uitvoering van de werkzaamheden op het gebied van de voorbereiding op de verkenning en inzet.

  Kerntaak 2: Geeft leiding aan, coördineert en controleert de verkenningswerkzaamheden.

      Verzamelt en analyseert gegevens aangaande het incident en stelt op basis daarvan een (voorlopig) plan en vervolgens       een verkenningsplan op. Informeert de ploeg, maakt een taakverdeling en bepaalt de persoonlijke bescherming.

  Kerntaak 3: Geeft leiding aan, coördineert en controleert de inzetwerkzaamheden.

        Geeft leiding aan de uitvoering van de werkzaamheden met betrekking tot de bestrijding van het incident en het redden       van mens en/of dier.

  Kerntaak 4: Geeft leiding aan, coördineert en controleert de nazorgwerkzaamheden.

      Coördineert de personele en materiële nazorg (inclusief de evaluatie van het proces en het functioneren) en zorgt voor       de administratieve afhandeling van het incident.

  Een Bevelvoerder inhuren voor jouw organisatie?

  Als je van onze services gebruikt wilt maken zullen wij een medewerker selecteren die het beste past binnen jouw organisatie/project. Dit doen wij op basis van de door jou verstrekte gegevens zoals benodigde ervaring, (project)locatie, inzetduur, fulltime of parttime inzet, etc. Na een voorselectie ontvang je van ons een resumé en een vrijblijvende offerte. Indien gewenst is een interview met onze medewerker mogelijk. Na ontvangst van de schriftelijke opdrachtbevestiging zullen wij hem/haar instrueren op basis van jouw verwachtingen en zullen de werkzaamheden, in overleg, starten.

  Je bereikt ons via 078 – 622 05 00 en mail@disc.eu. Natuurlijk kun je hiervoor ook het contactformulier op de website gebruiken.

   Neem vrijblijvend contact met ons op