• Docent BHV

  De BHV Docent…voor de juiste kennis en vaardigheden bij bedreigende situaties

  Onder bedrijfshulpverlening (BHV) wordt verstaan de hulp die moet worden verleend bij alle bedreigende situaties voor de veiligheid en/of gezondheid van werknemers binnen een bedrijf. Denk hierbij aan brand, arbeidsongevallen, terroristische dreiging, etc. Op basis van artikel 3 van de Arbeidsomstandighedenwet zijn alle werkgevers in Nederland verplicht tot Bedrijfshulpverlening.

  Tevens is ieder bedrijf verplicht gevaren te bepalen en te beheersen via de zogenaamde Risico-Inventarisatie en -Evaluatie (RI&E). In een Plan van Aanpak, is vervolgens beschreven welke maatregelen zullen worden genomen om risico’s te bestrijden. Het Bedrijfshulpverleningsplan (Zie Brandveiligheidsconsultant) kan worden gezien als een “verdieping” of uitvoeringsprotocol van dit Plan van Aanpak. Bij de opzet van een Bedrijfshulpverleningsorganisatie spelen de volgende factoren een rol:

  • Locatie en aard van het bedrijf, plus het aantal zelfredzame en niet-zelfredzame werknemers en/ of derden (incl. werktijden).
  • De interne en externe bedrijfsgevaren en brandscenario’s en eventueel terreurdreigingsniveau.
  • De aanrijtijd van externe hulpverleningsdiensten en samenwerkingsmogelijkheden met andere organisaties.
  • Aanwezigheid van Arbo-infrastructuur, inclusief de aantoonbare aanwezige BHV-deskundigheid.

  Deze aantoonbare BHV-deskundigheid is wettelijk verplicht en kan alleen worden ingevuld door het volgen van een opleiding Bedrijfshulpverlener, inclusief het halen een BHV-certificaat. Dit als bewijs dat alle benodigde kennis & vaardigheden worden beheerst en alle vereiste competenties zijn bereikt. Een goede BHV Docent is hierin cruciaal!

  Waarom een BHV Docent bij Disc inhuren?

  Als je voor Disc kiest als partner voor jouw bedrijfshulpverleningsorganisatie dan kies je voor jarenlange ervaring op het gebied van risicobeheersing en calamiteiten regulering inclusief evaluatie en opvolging. Grote bedrijven zoals Philips en Fuji film vertrouwen hun verplichtingen, op onder ander het gebied van Bedrijfshulpverlening, al jaren toe aan Disc.

  Onze docenten zijn zeer kundig en hebben goed ontwikkelde didactische vaardigheden. Maar wat evenzo belangrijk is… ze hebben ruime praktijkervaring, waardoor ze de theorie en praktijk naadloos laten aansluiten. Ook zijn het “mensen-mensen”, hierdoor zijn  ze in staat om enthousiasme op te wekken bij cursisten (wat niet onbelangrijk is voor een cursus waar men “door de baas wordt heen gestuurd”). Dit samen met constante bijscholing, maakt dat je een docent krijgt waar jij en jouw cursisten blij van worden. Hierdoor is jouw competentiezorg voor Bedrijfshulpverlening  bij Disc in goede handen.

  Heeft u vragen of advies nodig?

  Disc is uw partner voor advisering en detachering op het gebied van Arbo-ondersteuning, integrale veiligheid & brandveiligheid. Alle preventie- en zorgspecialismen samen onder één dak.

  Neem contact op met Disc en wij komen naar u toe!

  Taken van de BHV Docent

  Een Docent Bedrijfshulpverlening zorgt ervoor dat de Bedrijfshulpverleners in staat zijn om hun wettelijke taken snel, daadkrachtig en efficiënt uit te voeren. Hiervoor zijn stressbestendige en kundige vaardigheden nodig om de volgende taken in te vullen:

  • Verlenen van eerste hulp bij ongevallen (levensreddende handelingen).
  • Alarmeren van interne en/of externe hulpdiensten.
  • Beperken c.q. bestrijden van een beginnende brand en het beperken van de gevolgen en/of ongevallen van een brand.
  • In noodsituaties alarmeren en evacueren van alle werknemers en andere aanwezige personen binnen de bedrijfslocatie.

  De werkgever is verantwoordelijk dat er doeltreffend contact wordt onderhouden met de regionale hulpdiensten voor als opschaling noodzakelijk is.

  Een BHV Docent inhuren voor jouw organisatie?

  Indien je van onze services gebruikt wilt maken zullen wij een medewerker selecteren die het beste past binnen jouw organisatie/project. Dit doen wij op basis van door jou verstrekte gegevens zoals benodigde ervaring, (project)locatie, inzetduur, fulltime of parttime inzet, etc. Na een voorselectie ontvang je van ons een resumé en een vrijblijvende offerte. Indien gewenst is een interview met onze medewerker mogelijk. Na ontvangst van de schriftelijke opdrachtbevestiging zullen wij hem/haar instrueren op basis van jouw verwachtingen en zullen de werkzaamheden, in overleg, starten.

  Je bereikt ons via 078 – 622 05 00 en mail@disc.eu. Natuurlijk kun je hiervoor ook het contactformulier op de website gebruiken.

   Neem vrijblijvend contact met ons op