• Manschap

  De Manschap … voor operationele bedrijfsbrandweerinzet!

  Als er binnen jouw bedrijf een verhoogd risico op brand of ongevallen door bijvoorbeeld gevaarlijke stoffen geldt, dan is het hebben van een bedrijfsbrandweer altijd verstandig en soms zelfs verplicht. Deze bedrijfsbrandweer verplichting is dan gebaseerd op grond van de Wet Veiligheidsregio’s of Veiligheidswet BES. De eisen waaraan een bedrijfsbrandweerorganisatie moet voldoen is situatieafhankelijk en worden vastgesteld door de veiligheidsregio of het bestuurscollege. Echter een Manschap is altijd een vaste waarde binnen een bedrijfsbrandweerteam (repressieve inzet).

  Een (bedrijfsbrandweer) manschap voert met de overige leden van het bedrijfsbrandweerteam en onder leiding van de Bevelvoerder taken uit in het kader van het bestrijden van het incident (brand en gevaarlijke stoffen) in de ruimste zin van het woord. Hierbij maakt men gebruik van de bepakking van de (tank)autospuit ten behoeve van brandbestrijding en/of bestrijding ongeval met gevaarlijk stoffen, eventueel aangevuld met benodigde middelen van derden.

  Waarom een Manschap bij Disc inhuren?

  Onze Manschappen beschikken over de benodigde theoretische kennis maar zeker ook de benodigde competenties om hun taken naar behoren uit te voeren. Deze competenties bevinden zich op het strategische & organisatorische vlak, het sociale & communicatieve vlak, maar zeker ook op het vakmatige & operationele kennisvlak. Daarnaast zijn er door Disc voor alle brandweerfuncties drie kerncompetenties vastgesteld welke voor iedere brandweerfunctionaris noodzakelijk zijn om succesvol te kunnen functioneren: Accuraatheid, Stressbestendigheid en Samenwerken.

  Tenslotte zijn wij er trots op dat wij al bij vele toonaangevende bedrijven een rol hebben mogen spelen binnen hun bedrijfsbrandweerorganisaties. Dus als je met Disc in zee gaat dan kun je rekenen op jarenlange ervaring en expertise opgedaan binnen grote Nederlandse “hoog risico bedrijven”. Dit zijn de ruim 400 bedrijven welke vallen onder de werking van het Besluit Risico’s Zware Ongevallen 2015 (BRZO-2015/Seveso III).

  Heeft u vragen of advies nodig?

  Disc is uw partner voor advisering en detachering op het gebied van Arbo-ondersteuning, integrale veiligheid & brandveiligheid. Alle preventie- en zorgspecialismen samen onder één dak.

  Neem contact op met Disc en wij komen naar u toe!

  Taken van een Manschap

  We zetten hieronder graag enkele taken van onze Manschappen voor je op een rijtje:

  • Selecteert de persoonlijke beschermingsmiddelen en maakt deze gebruik gereed.
  • Herkent gevaarsituaties, is in staat hier adequaat naar te handelen en communiceert hierover naar het team.
  • Verkent: –    Op eventuele slachtoffers.

      (stadium van) het incident.

      De uitbreidingskansen van het incident.

  • Redt slachtoffers en/of stelt slachtoffer(s) veilig.
  • Past levensreddende handelingen toe.
  • Assisteert de Chauffeur-voertuigbediener bij het verzorgen van de waterwinning.
  • Past verschillende blustechnieken toe.
  • Voert (na)blussingswerkzaamheden uit.
  • Voert salvage werkzaamheden uit.
  • Voert metingen uit en neemt beperkende maatregelen m.b.t. het gevaar/verspreiding van gevaarlijke stoffen.
  • Richt ontsmettingsveld in en spoelt chemie/gaspakdragers af en voert besmette kleding verantwoord af.
  • Voert het registratieonderdeel bij de inzet in chemie-/gaspak uit evenals registratieonderdeel van de ontsmettingsprocedure.
  • Maakt, samen met de Chauffeur-voertuigbediener, het ingezette voertuig weer inzet gereed.
  • Vervangt en vult de bepakkingmiddelen aan.
  • Neemt met de ploegleden deel aan een evaluatiegesprek over de inzet.
  • Neemt, na een traumatische ervaring, met de ploegleden deel aan een nazorggesprek.

  Een Manschap inhuren voor jouw organisatie?

  Indien je van onze services gebruikt wilt maken zullen wij een medewerker selecteren die het beste past binnen jouw organisatie/project. Dit doen wij op basis van door jou verstrekte gegevens zoals benodigde ervaring, (project)locatie, inzetduur, fulltime of parttime inzet, etc. Na een voorselectie ontvang je van ons een resumé en een vrijblijvende offerte. Indien gewenst is een interview met onze medewerker mogelijk. Na ontvangst van de schriftelijke opdrachtbevestiging zullen wij hem/haar instrueren op basis van jouw verwachtingen en zullen de werkzaamheden, in overleg, starten.

  Je bereikt ons via 078 – 622 05 00 en mail@disc.eu. Natuurlijk kun je hiervoor ook het contactformulier op de website gebruiken.

   Neem vrijblijvend contact met ons op