• Reddingsteam

  Een Reddingsteam… voor levensreddende acties in besloten ruimten!

  Als werknemers op hoogte, moeilijk bereikbare plekken of in besloten ruimten werken, ben je als werkgever wettelijk verantwoordelijk om bij noodsituaties een effectieve redding en/of evacuatie te garanderen. Deze wetsverplichting is onder andere te vinden in het Arbobesluit artikel 2.28 en artikel 3.5 Naast deze verplichting op basis van wetgeving en de bedrijfsrisico inventarisatie & evaluatie (RI&E), is het ook een morele verantwoordelijkheid als goede en betrokken werkgever.

  Een besloten ruimte is niet ontworpen voor het verblijf van mensen. Daarnaast kan er sprake zijn van: beperkte bewegingsruimte, slechte verlichting, struikelgevaar, geleidende wanden, geen of weinig ventilatie én de aanwezigheid van gevaarlijke stoffen. Kortom: geen ideale plek om werkzaamheden te verrichten en al helemaal niet om in een noodsituatie te verzeilen. Mocht dit wel gebeuren, dan maakt iedere seconde het verschil tussen leven en dood. Een Reddingsteam zal dan de “reddende engel zijn”.

  Waarom een Reddingsteam bij Disc inhuren?

  Misschien herken je deze kop nog? “Drie doden bij ongeval mestsilo Makkinga”. In het Friese dorp Makkinga waren drie doden te betreuren bij schoonmaakwerkzaamheden in en aan de mestsilo (= besloten ruimte), wat een gewone routineklus had moeten zijn. De meeste dodelijke ongevallen in besloten ruimten zijn te wijten aan de uitvoering van impulsieve reddingsacties. Helaas worden de dappere “redders” vaak zelf ook slachtoffer. Dit was bij het ongeval in Makkinga helaas eveneens het geval. De inzet van goed opgeleide, getrainde en stressbestendige Reddingsteams met alle bijbehorende reddingsmiddelen is daarom essentieel bij de betreding en uitvoering van werkzaamheden in een besloten ruimte.

  Dit reddingsteam met alle bijbehorende materialen en competenties kan Disc je bieden. Deze competenties bevinden zich op het strategische & organisatorische vlak, het sociale & communicatieve vlak, maar zeker ook op het vakmatige & operationele kennisvlak. Elk teamlid beschikt over drie kerncompetenties welke noodzakelijk zijn om succesvol te kunnen functioneren: Accuraatheid, Stressbestendigheid en Samenwerken.

  Heeft u vragen of advies nodig?

  Disc is uw partner voor advisering en detachering op het gebied van Arbo-ondersteuning, integrale veiligheid & brandveiligheid. Alle preventie- en zorgspecialismen samen onder één dak.

  Neem contact op met Disc en wij komen naar u toe!

  De dienstverlening en taken van een Reddingsteam

  De dienstverlening in relatie tot Reddingsteam inzet is te verdelen in drie dienstverleningsonderdelen:

  1. Het Reddingsplan: er dient structuur te zijn hoe je noodsituaties te lijf gaat. Hiervoor doen wij ter plekke een situatie opname, aan de hand hiervan stellen wij een reddingsplan op. Dit is een draaiboek waarin staat welke activiteiten er gaan plaatsvinden, wat de risicoscenario’s zijn én wanneer en hoe men de redding inzet.
  2. Mensen: vervolgens stellen wij een professioneel reddingsteam samen van goed opgeleide, getrainde en stressbestendige mensen. Dit team bestaat uit drie mensen, één rescue leider en twee manschappen.
  3. Materialen: zoals gezegd opereren redders vaak in vijandige atmosferen, op moeilijk bereikbare plaatsen of onder zware omstandigheden. Daarom is een absolute voorwaarde dat de juiste materialen aanwezig zijn. Denk hierbij niet alleen aan persoonlijke beschermingsmiddelen, maar ook hijs- en hefmiddelen, communicatiemiddelen, brancard, EHBO materialen, etc.

  We zetten hieronder graag enkele operationele taken van ons Reddingsteam voor je op een rijtje:

  • Verwerven en bestuderen van alle benodigde bedrijfsrisicobeheerdocumenten (werkvergunning, TRA, etc.)
  • Aanvoeren van alle benodigde reddingsmaterialen en deze strategisch opstellen bij de toegang van de besloten ruimte.
  • Selecteren van de benodigde persoonlijke beschermingsmiddelen en deze gebruiksgereed maken.
  • Doorspreken van de reddingscenario’s met alle betrokkenen (teamleden en vakmensen).
  • Constant in contact blijven met de vakmensen in de besloten ruimte, volgens afgesproken protocollen.
  • Herkennen van gevaarsituaties en hier adequaat naar te handelen.
  • Voeren van (nood) communicatie met bedrijfsverantwoordelijke/ afdelingen en evt. hulpdiensten.
  • Beheerst en professioneel betreden van de besloten ruimte.
  • Redden en veiligstellen van slachtoffers en bijna slachtoffers.
  • Levensreddende handelingen toepassen indien noodzakelijk en overdracht naar aan de hulpdiensten.
  • Materiaal afvoer, inzet evaluatie en rapportage.

  Een Reddingsteam inhuren voor jouw organisatie?

  Om bovenstaande zaken te organiseren, kun je binnen jouw eigen organisatie maatregelen nemen om dit te borgen. Veel bedrijven doen dit in samenwerking met bijvoorbeeld de bedrijfsbrandweer, brandwacht of de BHV-plus organisatie. Helaas past dit soms niet in het ‘planningsplaatje’ omdat het te arbeidsintensief of te kostbaar is. Disc kan je hierin ontzorgen door de inzet van een professioneel Reddingsteam. Neem hiervoor gerust contact met ons op voor een afspraak. Hierbij inventariseren wij het probleem, zowel op papier als op locatie en brengen vrijblijvend advies uit. Aan deze inventarisatie zijn geen kosten verbonden.

  Na een deze inventarisatie ontvang je van ons een vrijblijvende offerte. Indien je hiervan gebruikt wilt maken zullen wij een team van medewerker selecteren. Aansluitend zullen wij, in overleg, het Reddingsteam inplannen en instrueren.

  Je bereikt ons via 078 – 622 05 00 en mail@disc.eu. Natuurlijk kun je hiervoor ook het contactformulier op de website gebruiken.

   Neem vrijblijvend contact met ons op