• Personeelstekort in de bouw? Zo behoud je jouw werknemers!

  Bijna iedere ondernemer – 84 procent – heeft last van het personeelstekort. Dat blijkt uit een CBS-enquête. Ook de bouw en industrie hebben moeite om personeel aan te trekken. Maar de huidige krapte op de arbeidsmarkt kan ook leiden tot meer uitstroom van personeel… Hoe je dit voorkomt? In deze blog geven wij tips! 

  Voor jouw werknemers zijn er in deze krappe arbeidsmarkt meer mogelijkheden om een overstap naar een andere werkgever te maken. Dat wil je natuurlijk voorkomen. In een onderzoek van het UWV komt naar voren dat één derde van de werkgevers uitstroom van personeel als een probleem ervaart. En verwacht wordt dat het behoud van personeel de komende twaalf maanden alleen maar moeilijker wordt. 

  Hoe hoog is de baantevredenheid op dit moment? 

  In een recent rapport van het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB) staan interessante bevindingen over de baantevredenheid van medewerkers in de bouw. Werknemers in de bouw zijn over het algemeen zeer tevreden met hun baan. Op een schaal van één tot tien beoordelen zij deze gemiddeld met bijna een acht. Maar juich niet te vroeg, er worden namelijk ook verbeterpunten genoemd…  

  Verbeterpunt 1: samenwerking 

  Over hoe de samenwerking tussen werknemers verbeterd kan worden, zijn de meningen in het onderzoek van EIB vrij verdeeld. Maar meer feedback van leidinggevend personeel en meer overleg over hoe een project wordt uitgevoerd, zijn zeer gewenst. Ook het meer betrekken van de medewerkers bij projecten kan bijdragen aan een betere samenwerking. 

  Verbeterpunt 2: invloed 

  Medewerkers zouden ook meer invloed op beslissingen willen hebben. Hoe dat er in de praktijk dan kan uitzien? Zeker uitvoerend personeel kan meer betrokken worden bij de besluitvorming in het werkproces. Zij staan op de bouwplaats dicht bij het werk, en hebben hierdoor bepaalde opvattingen over hoe bepaalde werkzaamheden uitgevoerd zouden moeten worden.  

  Verbeterpunt 3: loopbaanperspectieven 

  Meer loopbaanperspectieven zijn ook zeer gewenst, zo blijkt uit het onderzoek van EIB. Werkgevers zouden meer mogelijkheden kunnen bieden om medewerkers breder inzetbaar te maken. Er zouden daarnaast meer plekken voor leermeesters moeten komen.  

  Hoe stop je de uitstroom van personeel?  

  In het onderzoek is ook gevraagd wat werkgevers anders hadden kunnen doen om medewerkers te behouden. Maar liefst vier van de tien uitstromers geven hierbij aan dat het verbeteren van de omgang met het personeel ervoor had kunnen zorgen dat zij bij hun vorige werkgever waren gebleven. En een hoger loon? Slechts 10 procent van de uitstromers geeft aan dat een hoger salaris hen bij het bedrijf had kunnen houden.  

  Samenvattend wordt duidelijk dat werknemers in de bouw veel waarde hechten aan een gezonde en prettige werksfeer in het bedrijf. 

  Is er binnen jouw bedrijf een cultuurdiscussie gaande? 

  Een gezonde en prettige werksfeer kan alleen bestaan met een gezonde bedrijfscultuur. Is een cultuurverandering wenselijk? Dan kun je het woord cultuurverandering wellicht beter vervangen door gedragsverandering. Want welk gedrag veroorzaakt een niet lekker werkende bedrijfscultuur?  

  Verdiepingsmateriaal voor werkgevers in de bouw 

  In onze whitepaper leggen wij stap voor stap uit hoe jij de veiligheidscultuur binnen een bouwproject kunt optimaliseren. We gaan in op de onderstaande punten: 

  • Wat verstaan we onder veiligheidscultuur? 
  • Waarom bepaalt cultuur niet het gedrag, maar gedrag de cultuur? 
  • Wat kun je bereiken met een veiligheidscoach binnen jouw bouwproject? 

   Neem vrijblijvend contact met ons op