Veiligheidskundigen, wat doen ze eigenlijk?

HVK’s, MVK’s en OVK’s in alle fasen van het bouwproces

Waarom je deze podcast moet luisteren

Gebouwen hebben gemiddeld een  “leven” van zestig jaar. Dat betekent dat er tussen de bouw en de sloop zo’n 3  ”levensfases” worden doorlopen. In de tussentijd kan de functie van het bouwwerk veranderen, worden er aanpassingen aan het gebouw verricht en veranderen er wetten.

De rode draad door al die jaren heen is dat de veiligheid van iedereen moet worden geborgd, te beginnen met de bouwers, gevolgd door de gebruikers en uiteindelijk de slopers. Daarbij spelen wettelijke kaders, met name de Arbowetgeving, en best practices een belangrijke rol.

Diverse veiligheidskundigen moeten deze veiligheid garanderen. Zij dragen er zorg voor dat al in de ontwerpfase de veiligheid voorop staat. Vervolgens schrijven ze de procedures voor die achtereenvolgens de veiligheid tijdens de bouw, het gebruik en de sloop borgen. Bovendien controleren andere veiligheidskundigen dat de regels ook worden nageleefd.

In deze podcast wil ik jou meenemen op een trip  door het leven van  een gebouw. Daarbij kijk ik door de bril van de veiligheidskundige. Waar let hij op tijdens respectievelijk het ontwerp, de bouw, het gebruik en de sloop van een object? Welke documenten komen daarbij kijken en – heel belangrijk voor managers die deze podcast luisteren – wat voor soort veiligheidskundige heb je nodig voor elke specifieke  “levensfase”?

In welke fase van de levenscyclus jouw gebouw zich momenteel ook bevindt, na het luisteren van deze podcast heb je de basisinformatie over een veilige en compliant werkplek tot je beschikking.

Disc BlogVeiligwerken Afb3
Disc BlogVeiligwerken Afb3
Disc BlogVeiligwerken Afb2
Disc BlogVeiligwerken Afb1