V&G-plan in de praktijk

Een veiliger bouwplaats: realiteit of illusie?

Waarom je deze podcast moet luisteren

Vanwege deze wettelijke verplichting worden er door de opdrachtgevende en uitvoerende partij(en) voor dergelijke projecten over het algemeen keurig netjes V&G plannen voor de Ontwerp- en Uitvoeringsfase opgesteld. Toch blijken deze plannen in de praktijk niet altijd te leiden tot een bouwplaats waar de risico’s tot het minimum zijn teruggebracht.

De papieren veiligheidsaanpak en de realiteit op de bouwplaats lopen namelijk niet altijd in de pas. Daardoor is het voor V&G coördinatoren en Veiligheidskundigen lastig om grip te krijgen op de veiligheidsprestaties van alle uitvoerende partijen die werkzaamheden verrichten. Het gevolg is dat de gestelde veiligheidsdoelen vaak niet worden gehaald.

In deze podcast schetsen we de oorzaken van deze mismatch. Ook bieden we enkele oplossingen aan. Het doel is te komen tot de situatie waarin niet alleen je papierwerk op orde is, maar waar de kans op ongelukken ook echt is verminderd.

Disc_podcast_illusie