• Product overzicht

  Functies & Services

  Onze mogelijkheden per onderwerp

  Hieronder vindt u een overzicht van onze producten. Per onderwerp kunt u kiezen uit verschillende functies en services. Voor meer informatie over de onderwerpen, functies en services kunt u vrijblijvend contact opnemen.

  Hogere Veiligheidskundige (HVK)

  Adviseurs met een relevante hbo-opleiding, inzetbaar bij beleidsontwikkeling, advisering tijdens ontwerp- en bouwactiviteiten, complexe Arbo-gerelateerde vraagstukken of gerichte opdrachten.

  Middelbaar Veiligheidskundige (MVK)

  Deze adviseurs kunnen uw Arbo-beleid vormgeven, implementeren en evalueren. Tevens capabel om toezicht te houden of gerichte acties uit te voeren. Zij zijn inzetbaar tijdens uw reguliere bedrijfsvoering, maar ook bij nieuwbouw of renovatie.

  Veiligheidstoezichthouder

  Ervaren op het speelveld van arbeidsomstandigheden en veiligheid in het algemeen. Zij beschikken (nog) niet over het diploma Middelbaar Veiligheidskundige, maar leveren een forse bijdrage aan de uitvoering van- en houden toezicht op uw veiligheidsbeleid.

  Repressive brandweermannen (ook wel rijks erkende brandwachten genoemd)

  Allround professionals, in het bezit van een erkend Nederlands vakdiploma, inzetbaar tijdens reguliere bedrijfsvoering, maar ook bij nieuwbouw of renovatie. Ze kunnen een brandveiligheidsbeleid ontwikkelen, implementeren en evalueren. Ze kunnen ook leiding geven en gerichte acties uitvoeren als onderdeel van uw bedrijfsbrandweer.

  Brandwachten (ook wel industriële brandwachten genoemd)

  Ervaren professionals, industrieel opgeleid, veelal aangevuld met vakgerichte cursussen. Inzetbaar als adviseer, inspecteur of in uitvoerende brandveiligheidsfuncties.
  Onze brandwachten hebben een solide opleiding en praktijkervaring, maar deze is met name gericht op brandpreventie en veiligheidstoezicht. Natuurlijk is hij ervaren in het hanteren van kleine blusmiddelen en zal dus beginnen de branden kunnen beheersen.

  Opzetten van een brandveiligheidsorganisatie

  Naast levering van individuele brandwachten, kan Disc u ook op dit gebied totaal ontzorgen. Wij kunnen voor u een brandveiligheidsorganisatie opzetten op basis van relevante wetgeving, maar met oog voor uitvoerbaarheid, uw specifieke wensen en uw budgettaire randvoorwaarden. Bevelvoerders, chauffeur / pompbedienden, etc.. Voor al deze functies kan u bij Disc terecht, zelfs de noodzakelijke materiële voorwaarden kunnen wij voor u verzorgen.

  HSE Managers

  Adviseurs op hbo-niveau en in het bezit van alle noodzakelijke branche opleidingen. Zij zijn ervaren in beleidsontwikkeling, advisering tijdens ontwerp-, bouw-, en onderhoudsactiviteiten, complexe Health, Safety & Environmentvraagstukken of gerichte opdrachten. Zij hebben tevens vakspecifieke diploma’s als NOGEPA 05.A en zijn medisch geschikt voor het werken op offshore installaties.

  Safety Officers

  Ervaren offshore opgeleide adviseurs (mbo-niveau), die inzetbaar zijn tijdens reguliere bedrijfsvoering, maar ook bij nieuwbouw, onderhoud of renovatie. Tevens hebben zij veelal de opleiding HLO genoten. Zij kunnen uw Arbo-beleid vormgeven, implementeren en evalueren, evenals toezicht houden op de naleving van uw HSE beleid.

  Fire Guards

  Ervaren en volledig opgeleide medewerkers binnen het speelveld van brandveiligheid en veiligheidstoezicht. Zeer geschikt om aan boord van schepen en platforms uw (brand)veiligheidsbeleid uit te voeren en toezicht te houden tijdens werkzaamheden of onderhoudstops.

  Kwaliteitsdeskundigen

  Zijn zich zeer bewust van de toenemende marktvraag naar een kwalitatief hoogstaand product en zijn vertrouwd met de hiervoor beschikbare systemen. Zij kunnen een waardevolle bijdrage leveren aan de ontwikkeling, implementatie en borging van uw kwaliteitbeleid en zodoende aan uw prijs/kwaliteit verhouding.

  Milieudeskundigen

  Zij weten milieubeleid te ontwikkelen en te implementeren volgens de meest recente normering en werkmethodiek. De noodzaak groeit om zorg te dragen voor milieu en om zowel productie als consumptie klimaatneutraal te laten zijn. Daarom is het verstandig om hier als onderneming een actief beleid in te voeren. Onze milieudeskundigen weten hoe.

  Ondersteuning bij voorlichting & onderricht

  Geen beleid zonder fundament van kennis en communicatie. Het beleid formuleren is één ding, maar het moet ook worden uitgevoerd. Meestal vereist dit primaire scholing, instructies en bijscholing. Disc kan u hierbij op vele manieren helpen, van het ontwikkelen van gerichte vakinstructies tot het leveren van vakdocenten.

  Uitvoeren van Risico Inventarisaties & Evaluaties

  De Arbo-wet verplicht u om een Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) uit te voeren. U legt dan schriftelijk vast welke risico’s uw mensen op het werk kunnen lopen. Evenals uw risicobeperkende maatregelen plus de risico’s voor bijzondere categorieën werknemers. De RI&E kan verder worden verfijnd naar onder andere TRA ’s. Disc heeft de kennis en capaciteit om dit op een professionele manier voor u uit te voeren.

  Ontwikkelen van veiligheidsplannen & procedures
  Uw veiligheidsbeleid staat of valt met een planmatige aanpak. Of het nu gaat om een actieplan als vervolg op de Risico Inventarisatie & Evaluatie (zie ook hierboven), een BHV plan of om een Veiligheid & Gezondheidsplan voor de bouw van nieuwe installatie, Disc heeft ruime ervaring in het ontwikkelen van dit soort documenten.

  Uitvoeren van veiligheidsinspecties

  Vertrouwen is goed, maar controle blijft noodzakelijk, ook bij de beheersing van uw veiligheidsbeleid. Indirect bent u zelfs verplicht om aantoonbaar te controleren. Een gestructureerde inspectie door een onafhankelijke en deskundige partner kan hiervoor een goed middel zijn. Ook hiervoor bent u bij Disc aan het juiste adres.

  Uitvoeren van incidentenonderzoeken

  Incidenten zijn: “alle ongewenste voorvallen met potentiële- of werkelijke schade aan mens of middelen”. Incidentenonderzoeken dienen om herhaling te voorkomen door beheersmaatregelen te bepalen. Disc heeft ervaring met alle gangbare onderzoeksmethodieken en kan dit dus structureel en pragmatisch voor u verzorgen.

  Begeleiding bij ontwikkeling en implementatie van managementsystemen

  Een managementsysteem maakt processen transparant en controleerbaar. Veel gebruikte (erkende) systemen binnen de expertise van Disc zijn VCA -, ISO- en OHSAS systemen. Daarnaast heeft Disc een zelfontwikkeld geïntegreerd managementsysteem genaamd 1stCLAS ® voor u beschikbaar. Maar ook voor de ontwikkeling en/of implementatie van uw eigen managementsysteem kunt u bij ons terecht.

  Uitvoeren van interne audits

  Wilt u managementsystemen laten certificeren, dan is er een audit nodig door een certificerende instelling. Een check op de protocollen van het gekozen systeem (bijv. VCA of ISO) moet dan uitwijzen of u voldoet aan de systeemvereisten. Disc is weliswaar geen certificerende instelling, maar heeft wel de kennis en capaciteit in huis om dit soort audits uit te voeren als tussentijdse evaluatie of ter voorbereiding op de certificeringsaudit. Ook kunnen onze adviseurs u natuurlijk bijstaan tijdens de certificeringsaudit.

   Neem vrijblijvend contact met ons op