• Redding & Evacuatie

  Verantwoordelijkheid

  Als werknemers op hoogte, moeilijk bereikbare plekken of in besloten ruimten werken, is de werkgever wettelijk verantwoordelijk om bij noodsituaties, effectieve redding- en/of evacuatie te garanderen. Naast deze verplichting op basis van wetgeving en vereiste risico inventarisatie & evaluatie, is het ook een morele verantwoordelijkheid die men zou moeten nemen als werkgever. De eerste vijf minuten zijn tenslotte, in dit soort situaties, vaak het verschil tussen leven en dood. Incidenten zoals de dood van een tweetal onderhoudsmonteurs, tijdens een brand bovenin de machinekamer een windmolen, is hiervan een triest voorbeeld.

  Wat te doen

  Om bovengenoemde verantwoordelijkheid in te vullen, dienen werkgevers uitvoering te geven aan onderstaande aspecten.

  Reddingsplan: Er dient natuurlijk een structuur te zijn hoe je noodsituaties te lijf gaat, dus maak een reddingsplan. Dit is een draaiboek waarin je kunt vinden welke activiteiten er gaan plaatsvinden, wat de risicoscenario’s zijn, hoe men repressief gaat optreden, door wie, etc.

  Mensen: Helaas worden dappere “redders” vaak zelf ook slachtoffer. Denk aan de boer die ziet dat zijn zoon onwel wordt in de mestkelder, er achteraan kruipt en vervolgens ook in de  problemen raakt door de aanwezige toxische gassen. Dus goed opgeleide, getrainde en stressbestendige mensen zijn essentieel.

  Materialen:  Zoals gezegd opereren redders vaak in vijandige atmosferen, op moeilijk bereikbare plaatsen of onder zware omstandigheden. Daarom is een absolute voorwaarde dat de juiste materialen aanwezig zijn. Denk hierbij niet alleen aan persoonlijke beschermingsmiddelen, maar ook hijs en hefmiddelen, communicatiemiddelen, EHBO materialen, etc.

  Evacuatie

  Ontzorgen
  Om bovenstaande zaken te organiseren, kunt u binnen uw eigen organisatie maatregelen nemen om dit te borgen. Veelal wordt dit gedaan in samenwerking met bijvoorbeeld de bedrijfsbrandweer, brandwacht of de BHV -plus organisatie. Echter past dit soms niet in het “planningsplaatje”, is het te arbeidsintensief of uiteindelijk veelal duurder. Daarom biedt Disc aan u hierin te ontzorgen door de inzet van een professioneel rescue team. Neem gerust contact met ons op voor een afspraak. Hierbij inventariseren wij uw probleem, zowel in theorie als op de locatie en brengen u een degelijk en vrijblijvend advies uit. Aan deze inventarisatie zijn geen kosten verbonden.

  Fout: Contact formulier niet gevonden.

   Neem vrijblijvend contact met ons op