• Stappenplan: hoe voer je een RI&E uit?

  DISC_BLOG_RI&E

  Het is de Week van de RI&E. Dit waardevolle initiatief heeft als doel extra aandacht te vragen voor veilig en gezond werken, met als basis de Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E). Een mooie aanleiding om dieper op dit onderwerp in te gaan.

  Zoals je zal weten, verplicht de Arbowet alle bedrijven met personeel om te (laten) onderzoeken of het werk gevaar kan opleveren of schade kan veroorzaken aan de gezondheid van de werknemers. Dit onderzoek heet een Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E) en moet schriftelijk worden vastgelegd.

  De RI&E in 5 stappen

  De RI&E wordt georganiseerd en/of uitgevoerd door een Veiligheidskundige. De uitvoering van dit onderzoek bestaat uit de volgende stappen:

  1. Inventarisatie
  Daarbij gaat het om de vraag welke gevaren er binnen de organisatie spelen met betrekking tot de veiligheid, de gezondheid en het welzijn van de werknemers. Dit kan je onder andere doen door:
  – incidenten uit het verleden te bestuderen;
  – met werknemers te spreken;
  – inspecties & observaties;
  – etc.
  Het resultaat is een lijst met alle “gevaren” binnen het bedrijf in relatie tot de arbeidsomstandigheden.

  2. Evaluatie
  De Veiligheidskundige moet nu bepalen hoe “relevant het gevaar” is.
  Want de mate van Risico (R) is de Kans op “het gevaar” (K) maal  het Effect van “het gevaar” (E). Waarbij de kans is opgesplitst in: Waarschijnlijkheid (W) maal een Blootstellingsfactor (B).
  In formulevorm dus: R = W X B X E. In de markt wordt voor deze risicoclassificatie vaak het model van “Kinney & Wiruth” gebruikt (in het spraakgebruik veelal als Fine en Kinney aangeduid).
  Het resultaat is een weergave van alle Arbo-risico’s, de “weging” ervan en de volgorde van relevantie.

  BLOG_DISC_RI&E1

  3. Plan van aanpak
  Welke maatregelen zijn nodig? Het antwoord op die vraag leidt tot een plan waarin o.a. staat:
  – een risico-overzicht met bijbehorende classificatie;
  – de te treffen maatregelen om deze risico’s te beheersen;
  – wie verantwoordelijk is voor implementatie van deze maatregelen met bijbehorend tijdbestek;
  – een eventuele restrisico-indicatie na doorvoering van de vereiste beheersmaatregelen.

  3. Toetsen van de RI&E
  Deze stap is niet altijd verplicht. Dit hangt o.a. af van de bedrijfsgrootte en risico-inventarisatie methodiek. Wanneer de RI&E moet worden getoetst, gebeurt dit door een gecertificeerde arbodienst OF door een gecertificeerde “kerndeskundige” (Veiligheidskundige, arbeid/organisatiedeskundige of bedrijfsarts). Het resultaat is een goedgekeurde RI&E, die voldoet aan de wettelijke eisen.

  4. Implementatie en bewaking
  Het plan van aanpak wordt uitgevoerd en periodiek geëvalueerd. Het resultaat moet betere arbeidsomstandigheden en minder incidenten zijn.
  In de Arbowet wordt geen geldigheidstermijn genoemd met betrekking tot een RI&E. Uitgangspunt is dat deze altijd actueel dient te zijn. Dus bij grote aanpassingen of (organisatorische) veranderingen in het bedrijf moet gekeken worden of er nieuwe risico’s zijn. Ook als er geen grote veranderingen zijn, is het essentieel regelmatig het plan van aanpak te bekijken en de voortgang te beoordelen/ te bewaken.

  Als deze stappen (aantoonbaar) worden doorlopen, voldoet je RI&E aan de belangrijkste voorwaarden: hij is actueel, betrouwbaar en volledig.

  Zelf uitvoeren of uitbesteden?
  De Veiligheidskundige die de RI&E uitvoert, is een middelbare Veiligheidskundige (MVK’er) of een hogere Veiligheidskundige (HVK’er).
  Deze persoon kan bij jouw organisatie in dienst zijn, maar je kunt ook kiezen voor één van onze consultants. Klik hier voor meer informatie of neem meteen contact met ons op door middel van het formulier rechts op deze pagina.

   Neem vrijblijvend contact met ons op