• Tips… Laat het gedrag van werknemers de veiligheidscultuur binnen jouw bouwproject niet verpesten!

  Disc blog veiligheidscultuur 1

  De invloed van het gedrag van werknemers op de mate van veiligheid binnen jouw bouwproject is groot. Cultuur bepaalt namelijk niet het gedrag, maar gedrag bepaalt de cultuur. In deze blog geven we je concrete tips. Hoe beïnvloed je ineffectieve gedragingen van jouw werknemers?

  Menselijk gedrag blijkt in grote mate bepalend voor het naleven en streven van bijvoorbeeld V&G (veiligheids- en gezondheids-) beheersmaatregelen of bijvoorbeeld een Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E). Dit komt omdat mensen – helaas – niet altijd gewoon doen wat ze “moeten” doen. En dat gedrag kan leiden tot gevaarlijke situaties en ongevallen. Misschien vind je het interessant om eens wat dieper in het brein te duiken. Want waar komen bepaalde gedragingen nou precies vandaan? Lees deze whitepaper dan eens! 

  De meest voorkomende ongevallen

  De bouw is de sector waarin de meeste – ook fatale – ongelukken plaatsvinden, een goede veiligheidscultuur is hier dan ook zeker op zijn plek. Maar aan wat voor ongelukken moet je dan denken? Arbouw heeft dit onderzocht en daar kwam het volgende uit:

  1. Vallen van minder dan 2,5 meter hoogte (680 bouwvakkers)
  2. Geraakt door een wegschietend voorwerp (500 bouwvakkers)
  3. Ongeval op de werf, opslag of werkplaats (430 bouwvakkers)
  4. Val van meer dan 2,5 meter hoogte (360 bouwvakkers)
  5. Verstappen (310 bouwvakkers)
  6. Geraakt of bekneld door een machine (280 bouwvakkers)
  7. Geraakt of bekneld door gereedschap (220 bouwvakkers)
  8. Getroffen door een vallend voorwerp (210 bouwvakkers)
  9. Vertillen of verdraaien (200 bouwvakkers)
  10. Struikelen of uitglijden (200 bouwvakkers)

  Eén ding is zeker, wanneer iedereen op de bouwplaats zich te allen tijde houdt aan maatregelen en voorschriften, hadden er een hoop ongelukken voorkomen kunnen worden. De hamvraag is echter: kan jouw organisatie zich ontworstelen aan bepaalde negatieve aangeleerde gedragingen? Hier volgen een aantal praktische tips die je meteen kunt toepassen.

  Disc veiligheidscultuur 2

  Creëer bewustwording

  Elke werknemer moet bewust worden van de risico’s die hij loopt. Kennis over veilig werken is een basisvoorwaarde voor veilig werken. Door middel van geschetste voorbeeldsituaties in de vorm van video’s kan je dit naar de praktijk trekken. Maar let wel, een overkill aan informatie kan juist weer averechts werken. Uiteindelijk moet er intrinsieke motivatie ontstaan bij de medewerkers om altijd veilig te (willen) werken. 

  Maak veiligheid bespreekbaar 

  Leer je werknemers om elkaar aan te spreken en vragen te stellen. Waarom pak je dit zo aan? Kan dat eigenlijk niet veiliger en hoe dan? Wanneer er een goede sfeer hangt op de bouwplaats zijn werknemers eerder bereid om elkaar tips maar zeker ook complimenten te geven. 

  Besteed tijd aan positieve gebeurtenissen 

  Natuurlijk moet er een sanctiebeleid zijn, maar vergeet de positieve gebeurtenissen niet te vieren. Zijn jullie halverwege het project? Laat eens een frietkraam komen. Dit komt ten goede aan de sfeer, de productiviteit en daaruit voortvloeiend ook nog de veiligheid! 

  Wij snappen maar al te goed dat het niet makkelijk is om cultuur te veranderen. Het is ook echt iets van de lange adem. Door de inzet van een veiligheidscoach op jouw bouwplaats kan het ineffectieve gedrag omgezet worden naar effectief gedrag. Wil je weten hoe zo’n coach op jouw bouwplaats te werk gaat en wat je hier – naast het voorkomen van ongevallen – mee bereikt? We vertellen het je uitgebreid in deze whitepaper.

   Neem vrijblijvend contact met ons op