• Functie aanvraag op gebied van veiligheid en gezondheid

  In een mensenleven is Veiligheid & Gezondheid het belangrijkste wat we hebben. Vandaar dat er voor “veiligheid in de werkomgeving” wettelijke kaders zijn (de Arbowet). Maar ook maatschappelijke aspecten eisen steeds een belangrijkere rol op voor veiligheid op alle niveaus. Denk hierbij aan de kreet “Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO). Maar ook aan de “Veiligheidsladder”, welke door grote (project) opdrachtgevers zoals ProRail, Rijkswaterstaat, TenneT en Alliander is verplicht gesteld. Hierbij staat o.a. veiligheidsgedrag op alle niveaus centraal.

  De “levenscyclus” van een bouwwerk kent vijf fases:

  1. Ontwerpfase.
  2. Bouwfase.
  3. Gebruikersfase.
  4. Onderhoud en/of renovatiefase.
  5. Sloopfase

  Disc is gespecialiseerd in het leveren van veiligheidspersoneel die gedurende al deze fases, maar ook op alle niveaus, kunnen acteren (zie plaatje). Hiervoor zetten wij competente veiligheidskundigen in (MVK of HVK opgeleid).
  Deze veiligheidskundigen kan je verdelen in de volgende hoofdgroepen:
  A. De specialist, ook wel veiligheidsconsultant genoemd.
  B. De generalist, ook wel projectveiligheidskundige genoemd.

  Hieronder lichten we deze twee groepen toe.

  A. De veiligheidsconsultant

  Een consultancy opdracht is een gericht, verdiepend adviestraject met een relatief korte doorlooptijd, afgesloten met een tastbaar product. Hierbij kan je denken aan bijvoorbeeld:
  ­

  • Uitvoeren van risicostudies zoals een RI&E, ATEX inventarisaties of Machinerichtlijn (CE)dossiers.
  • Opzetten van veiligheidsmanagementsystemen (VCA, ISO 45001, etc.).
   ­
  • Uitvoeren van gerichte inspecties en/of audits.

  Kortom opdrachten waarvoor gekaderde, maar diepgaande kennis nodig is. Veelal is hier een hogere veiligheidskundige (HVK) het meest geschikt voor. Echter een Middelbaar veiligheidskundige met specialisaties, kan ook goed passen.

  B. De project veiligheidskundige

  Projecten laten zich typeren als een traject. Veelal een bouw- of veranderingstraject. Trajecten kenmerken zich door een reeks gebeurtenissen van diverse aard, uitgevoerd door verschillende betrokkenen. Hier is een specialist niet op zijn plaats, maar een project veiligheidskundige wel. Dit is namelijk een generalist die een breed pallet aan kennis en vaardigeden heeft. Deze instrumenten kan hij naar behoefte inzetten en afwisselen, naar gelang de noodzaak voor het project.
  Deze professional heeft dus een zeer brede kennishorizon, breder dan de specialist, echter wel minder diepgaand. Deze rol past over het algemeen het beste bij een middelbare veiligheidskundige (MVK).
  Voor een succesvol dienstverleningstraject zijn, naast de bovengenoemde opleidingen & vaardigheden, zeker ook de intermenselijke competenties belangrijk. Denk hierbij onder andere aan de volgende gedragseigenschappen:
  ­

  • Moet zelfstandig opdrachten kunnen uitvoeren, maar moet zich wel opstellen als een teamgenoot.
   ­
  • Flexibiliteit en assertief.
   ­
  • Goede communicatieve en sociale vaardigheden.
   ­
  • Service gerichte inborst.
   ­
  • Overzicht kunnen houden en prioriteiten kunnen stellen.

  Indien u met Disc in zee gaat kunt u erop rekenen dat wij een professional selecteren welke qua opleiding en vaardigheden, maar ook qua persoonlijkheid het beste bij u en uw organisatie past.
  Neem gerust contact met ons op!

   Neem vrijblijvend contact met ons op