Veilig werken in 5 stappen

Alles wat je moet weten over werkvergunningen

Alles wat je moet weten over werkvergunningen

Een werkvergunning is een document waarop de eigenaar van een bedrijfsinstallatie toestemming geeft aan aannemers en/of onderaannemers om werk te verrichten aan zijn installatie. De werkvergunningĀ  bestaat uit de volgende onderdelen:

  • beschrijving van de werkzaamheden;
  • te nemen (systeem)maatregelen door de verstrekker, lees: installatie-eigenaar;
  • maatregelen die de houder van de werkvergunning in acht moet nemen;
  • bekrachtiging van de werkvergunning.

Best practices

In deze whitepaper geven we antwoord op de volgende vragen:

  • Waarom een werkvergunning?
  • Wat verstaan wij onder een werkvergunning?
  • Welke soorten (kleuren) werkvergunningen zijn er?
  • Hoe stel je een werkvergunning op?
  • Hoe lang is een werkvergunning geldig?
  • Kan je werkzaamheden rondom deze vergunningen uitbesteden?

Als bonus deelt Veiligheidskundige Willem Muurling zijn best practices op het gebied van werkvergunningen.