• Veiligheid duur? Probeer een ongeval voor slechts… € 100.000,-

  Onlangs werd een boete van maar liefst honderdduizend euro opgelegd aan een Nederlands transportbedrijf.
  Een medewerker was zwaar gewond geraakt nadat zich een explosie op de werkvloer had voorgedaan. Ook was brand uitgebroken.

   

  Disc_Explosie_blog

  Het ongeval heeft zich al in 2015 voorgedaan, maar vorige maand was pas de uitspraak van de rechtszaak die hierop volgde. Tijdens de rechtszaak zijn interessante feiten naar boven gekomen. Zo blijkt uit een artikel op Nu.nl onder meer het volgende:

  • De gewonde medewerker was werkzaam in de spuitcabine van het bedrijf.
  • Er stonden veel vaten met brandgevaarlijke stoffen in deze spuitcabine.
  • Door de medewerkers was herhaaldelijk statische elektriciteit gevoeld.
  • Deskundigen kregen onvoldoende informatie en medewerking om goed te kunnen adviseren.

  Dit alles leidde dus tot een explosie en brand, met alle gevolgen van dien.

  Hoog boetebedrag

  Toen ik het artikel op Nu.nl las, was ik direct getriggerd door de uitzonderlijk hoge boete die de rechter heeft opgelegd, honderdduizend euro. Het bedrag wijkt bijzonder ver af van de gehanteerde maximale boetebedragen van de inspectie SZW (de vroegere arbeidsinspectie). De boetes bij overtreding van de Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet) zijn als volgt:

  Kortom, het opgelegde boetebedrag is ruim twee keer zo hoog als de maximale bandbreedte die de inspectie SZW standaard hanteert.

  Tik op de vingers

  Wat zou de reden voor deze forse en afwijkende financiële tik op de vingers zijn? Ik denk dat we het moeten zoeken in de laakbaarheid van het transportbedrijf. Uit het nieuwsartikel kunnen we opmaken dat zowel de werknemers als de deskundige zich bewust waren van het risico en de mogelijke gevolgen, maar dat het bedrijf hier geen actieve en participerende rol in wenste te spelen. Helaas is dat in de praktijk vaker het geval.

  Hoe het wél moet? Ieder bedrijf is wettelijk verplicht om een actuele Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E) te hebben, deze  vervolgens in de praktijk te brengen en toezicht te houden op naleving. In dit geval zou een verdiepende inventarisatie met betrekking tot gevaarlijke stoffen en brandrisico’s ook zeker op zijn plaats zijn geweest.

  Investeren in veiligheid

  De aangewezen professionals om een bedrijf hierin te ondersteunen zijn Hogere of (ervaren) Middelbaar Veiligheidskundigen, bijgestaan door een adviseur (brand)gevaarlijke stoffen. Disc kan deze ervaren professionals leveren voor zowel de inventariserende als implementerende taken.

  Bedrijven kiezen er echter niet altijd voor om deze deskundigen in te huren, met hen mee te werken of hun adviezen te volgen, vaak puur uit kostenoogpunt. Daarbij wordt vergeten dat de gezondheid en het leven van een mens niet in geld zijn uit te drukken. De forse, opgelegde boete is dan ook volledig te begrijpen. Immers, investeren in veiligheid is investeren in voorkoming van menselijk leed!

   Neem vrijblijvend contact met ons op