Veiligheid, Kwaliteit & Milieuzorg

Een veilig en gezond werkklimaat

De Arbo-wet, zorg voor Veiligheid en Gezondheid

De Arbeidsomstandighedenwet (Arbo-wet) beoogt de gezondheid, de veiligheid en het welzijn op het werk te bevorderen. Immers: hoe minder werkgerelateerde ongevallen, hoe beter. Nu is de wet, sinds de invoering in 1983, zodanig aangepast dat u als werkgever de ruimte heeft om uw Arbo-verantwoordelijkheid zelf in te vullen.

Veiligheid, Kwaliteit & Milieuzorg

Uw verantwoordelijkheid

Als werkgever bent u verantwoordelijk voor een veilig en gezond werkklimaat. Kort gezegd wil dit zeggen de risico’s van de werkzaamheden in kaart brengen, maatregelen opstellen en implementeren en toezicht houden op het naleven van deze maatregelen. Daarnaast moet de werkgever het beleid dat gevoerd wordt evalueren en moet hij voorlichting en instructies geven over de risico’s van het hierop gebaseerde preventie beleid. De Inspectie SZW (voorheen Arbeidsinspectie) controleert u en kan boetes opleggen. Deze controle wordt gedaan namens de Nederlandse overheid. Een goed Arbo-beleid biedt daarnaast vele andere voordelen dan het voorkomen van een boete. Denk aan een hogere productie, minder ziekteverzuim en het voorkomen van (imago)schade.

Kwaliteit en Milieuzorg

Aan Kwaliteit en Milieuzorg ten aanzien van uw organisatie worden door de overheid, de samenleving en ook door uw klanten steeds hogere verwachtingen gesteld. Heeft u maatschappelijk verantwoord en duurzaam ondernemen hoog op de agenda staan? Dan kan Disc u begeleiden bij bijvoorbeeld het opstellen van een solide beleid. U kunt ook kiezen voor een uniforme opzet volgens de ISO normen ISO 9001 en ISO 14001. Met als voordeel dat u uw beleid dan gemakkelijker kunt laten certificeren.

Onze services

Enerzijds krijgt u van de overheid allerlei verantwoordelijkheden ten aanzien van Arbo, Kwaliteit en Milieuzorg. Maar anderzijds krijgt u geen specifieke regels. Wij kunnen ons voorstellen dat dit vragen oproept. Maar wij maken graag een einde aan uw verwarring. Disc heeft zeer toegewijde adviseurs beschikbaar die graag, samen met u, deze vragen of problemen oplossen. Altijd uitgaande van uw behoefte en uw financiële kaders.

Divisie Industrie

Dit alles valt onder onze divisie “Industrie”. Binnen deze divisie bedienen wij onder meer de volgende branches:

  • (Petro) Chemische industrie.
  • Procesindustrie.
  • Energieproductie-industrie.
  • Bouwnijverheid.
  • Voedings- en genotmiddelenindustrie.
  • (Semi-) Overheidsinstellingen.
Productoverzicht

meer informatie

Naam*

Telefoon*

Adres*

Woonplaats*

E-mail*

Uw bericht