Producten veiligheid

Veiligheid, kwaliteit en milieuzorg

Functies

Wij detacheren de volgende functies:

  • Hogere Veiligheidskundige (HVK)

    Adviseurs met een relevante hbo-opleiding. Een HVK is inzetbaar bij beleidsontwikkeling, advisering tijdens ontwerp- en bouwactiviteiten, complexe Arbo-gerelateerde vraagstukken of gerichte opdrachten.

  • Middelbaar Veiligheidskundige (MVK)

    Deze adviseurs kunnen uw Arbo-beleid vormgeven, implementeren en evalueren. Tevens capabel om toezicht te houden of gerichte acties uit te voeren. Een MVK is inzetbaar tijdens uw reguliere bedrijfsvoering, maar ook bij nieuwbouw of renovatie.

  • Veiligheidstoezichthouder

    Ervaren op het speelveld van arbeidsomstandigheden en veiligheid in het algemeen. Zij beschikken (nog) niet over het diploma Middelbaar Veiligheidskundige, maar leveren een forse bijdrage aan de uitvoering van- en houden toezicht op uw veiligheidsbeleid.

Overige onderwerpen

Bekijk het overzicht van onze producten en services op de product overzichtspagina.

Bekijk overzicht

meer informatie

Naam*

Telefoon*

Adres*

Woonplaats*

E-mail*

Uw bericht