• Werken bij

  Beschikbaar

  Op dit moment is Disc op zoek naar Middelbaar- en Hogere Veiligheidskundige. Maar ook als je de opleiding Operationeel Veiligheidskundige hebt afgerond ben je van harte welkom. Dit laatste geldt ook voor repressieve brandweermensen of preventieve brandweerprofessionals (brandwachten).

  Wat kan je verwachten?

  Wij plaatsen ARBO- & brandveiligheidsprofessionals op mooie projecten bij onze opdrachtgevers. Dit doen wij binnen alle branches in Nederland. Hierdoor zijn wij dus constant op zoek naar enthousiaste krachten, echter wel gebaseerd op onze actuele opdrachtenportefeuille.

  Werken voor Disc kan zowel in loondienst (tijdelijk of voor onbepaalde tijd), als op leveranciersbasis. Naast goede voorwaarden, biedt de ambulante en projectmatige inzet je ook een unieke kans om een gevarieerd, branche-breed en dus waardevol Curriculum Vitae op te bouwen.

  Welke functies detacheren wij?

  Hieronder een algemeen profiel van de functies die wij bij onze opdrachtgevers detacheren. Natuurlijk kunnen er tevens (aanvullende) wensen vanuit onze opdrachtgevers gelden.

  De repressieve (rijks erkende) brandwacht
  Brandwachten zijn bij uitstek geschikt voor het begeleiden van werkzaamheden met een verhoogd risico. Zij controleren werkvergunningen, zien erop toe dat er voldoende blusmiddelen aanwezig zijn en dat deze ook werken, hebben aandacht voor een opgeruimde en veilige werkomgeving. Mocht er onverhoopt toch iets gebeuren zullen zij de (beginnende) brand blussen, alarmeren zij reguliere brandweer en hulpdiensten en verlenen zij assistentie bij ontruiming en evacuatie. Kortom dit zijn eigenlijk volledige “brandweermannen” met de volgende formele taken:

  • Het voorkomen, beperken en bestrijden van zand.
  • Het beperken en bestrijden van gevaar voor mensen en dieren bij ongevallen anders dan bij brand.
  • Het waarschuwen en ontruimen van de medewerkers/ bevolking;
  • Het verkennen van gevaarlijke stoffen en het verrichten van ontsmetting.
  • Adviseren op het gebied van de brandpreventie, brandbestrijding en het voorkomen, beperken en bestrijden van ongevallen met gevaarlijke stoffen.

  Zij maken hiervoor ook een geregistreerd minimaal aantal praktijk “ervaringsuren” (voldoen dus aan de zgn. leidraad oefenen). De functies die wij binnen deze functiegroep aanbieden zijn:

  • Bevelvoerders
  • Chauffeur/pompbediendes
  • Manschappen

  Ben jij enthousiast geworden na het lezen van deze vacature? Aarzel dan niet om contact op te nemen. We maken graag kennis met je! Neem dus gerust contact met ons op via de telefoon: +31(0)78 – 622 05 00 , via het contactformulier op deze site, via de-mail: mail@disc.eu (je mag dan ook best direct je CV bijvoegen) of klik op de blauwe knop ‘reageren’ hieronder.

  De preventieve (Industriële) brandwacht
  Brandweerkorpsen hebben niet genoeg “brandweermannen- vrouwen” om in te zetten bij hoog risicoprojecten in de industrie en dit tenslotte ook hun verantwoording en kernactiviteit niet is…, is er in de particuliere sector, een preventieve brandwachtfunctie ontstaan. Deze functie is (brandweer technisch) gespecialiseerd in preventie binnen de chemische & petrochemisch industrie, zware industrie, offshore sector, etc.

  Aan de industriële (preventieve) brandwacht worden, in tegenstelling tot bij de repressieve brandwacht, geen rangen toegekend, maar focust men op de ervaring die deze brandwacht heeft in deze specifieke industriële sector. Inclusief de kennis van chemische stoffen, de processen en veiligheidscultuur van de bedrijven binnen deze industrieën.

  Deze brandwacht is goed opgeleid en heeft praktijkervaring, maar is met name gericht op brandpreventie en veiligheidstoezicht. Hierbij moet u denken aan algemene veiligheidsinspecties, brandpreventief toezicht, uitvoeren van gasmetingen, controleren van blusmiddelen, BHV aspecten, etc. Natuurlijk is hij ervaren in het hanteren van kleine blusmiddelen en zal dus beginnende branden kunnen beheersen, echter is er geen verplichting te voldoen aan de “leidraad oefenen” die de overheid wel aan haar professionele korpsen oplegt.

  Ben jij enthousiast geworden na het lezen van deze vacature? Aarzel dan niet om contact op te nemen. We maken graag kennis met je! Neem dus gerust contact met ons op via de telefoon: +31(0)78 – 622 05 00 , via het contactformulier op deze site, via de-mail: mail@disc.eu (je mag dan ook best direct je CV bijvoegen) of klik op de blauwe knop ‘reageren’ hieronder.

  Hogere Veiligheidskundige (HVK)
  De HVKér beschikt over de benodigde theoretische kennis en praktijkervaring om de veiligheid, gezondheid, welzijn en hygiëne van het arbeidsmilieu te bevorderen zoals omschreven in artikel 19 van de Arbowet. Dit kan bedrijfsbreed plaatsvinden. Op vestiging- of hoofdkantoorniveau, maar ook op projectniveau is de HVKér de aangewezen persoon om projectveiligheid in al haar facetten op te zetten en te coördineren.
  Hieronder een indicatie van de werkzaamheden van een Hogere Veiligheidskundige (niet uitputtend):

  • Uitvoeren van- en advisering aangaande ontwerpstudies (hazop, safety cases, ed.).
  • Uitvoeren van algemene risico-inventarisaties (kwalitatief en kwantitatief).
  • Uitvoeren van gerichte onderzoeken, studies en risico-inventarisaties (ongevallen, ATEX, machineveiligheid).
  • Ontwikkelen van veiligheidskaders en normen en het hierop gerichte veiligheidsbeleid.
  • Bewaking van de wettelijke kaders, en de hieruit voortvloeiende aansprakelijkheden.
  • Opzetten van management systemen, alsmede advies over de implementatie en borging van deze aanpak.
  • Cultuur en gedragsonderzoek, almede beleidsadvies aangaande verandermanagement (veiligheidsladder).
  • Ontwikkelen en opstellen en van veiligheidsprocedures, V&G-plannen, jaarplannen, jaarverslagen, evenals het evalueren, modificeren en implementeren ervan.
  • Aansturing van de onder hem/haar ressorterende coördinatoren/adviseurs.
  • Periodieke rapportage op het gebied van veiligheid, gezondheid en welzijn.
  • Uitvoeren/coördineren van systematisch incidentenonderzoek en Interpretatie van trendanalyses en advisering hieromtrent.
  • Onderhouden van contacten met opdrachtgever, overheidsdiensten en toezichthouders.

  Ben jij enthousiast geworden na het lezen van deze vacature? Aarzel dan niet om contact op te nemen. We maken graag kennis met je! Neem dus gerust contact met ons op via de telefoon: +31(0)78 – 622 05 00 , via het contactformulier op deze site, via de-mail: mail@disc.eu (je mag dan ook best direct je CV bijvoegen) of klik op de blauwe knop ‘reageren’ hieronder.

  Door inzet van een Middelbaar Veiligheidskundige, welke beschikt over alle benodigde theoretische kennis en praktijkervaring, heeft een (project)organisatie professionele ondersteuning op Arbogebied. Middels het begeleiden en ondersteunen van operationeel leidinggevenden en medewerkers wordt een hoger niveau van veiligheid, gezondheid en welzijn bereikt.
  Hieronder een indicatie van de werkzaamheden van een Middelbaar Veiligheidskundige (niet uitputtend):

  • Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E)
  • Ontwikkelen van operationeel veiligheidsbeleid, veiligheidsplannen en procedures.
  • Advisering en ondersteuning van het management over de invulling en uitvoering van het beleid op het gebied van veiligheid, gezondheid, welzijn en milieu.
  • Onderhouden en bewaken van veiligheidsmanagementsystemen en veiligheidsdoelstellingen.
  • Het doen van verbetervoorstellen en creëren van beheersinstrumenten.
  • Veiligheidsmanagement, advies en sturing richting aannemers en/of onderaannemers.
  • Ondersteuning bij- en uitvoering van voorlichting en onderricht programma’s.
  • Opzetten en implementeren van gedragssystemen gericht op verhogen van veiligheidsbewustzijn.
  • Beheren en opereren van borgingssystemen (bijv. werkvergunningen, lock-out tag-out, etc.).
  • Coördineren en uitvoeren van veiligheidsinspecties, observaties en audits.
  • Registreren en onderzoeken van incidenten, inclusief trendanalyses.
  • Controleren van machines, gereedschappen, etc. m.b.t. geldigheid van certificaten/ keuringen.
  • Coördinatie richting derden (hulpdiensten, overheden, arbeidsinspectie, etc.).
  • Periodiek overleg en verslaglegging aangaande veiligheid, gezondheid en welzijn.

  Ben jij enthousiast geworden na het lezen van deze vacature? Aarzel dan niet om contact op te nemen. We maken graag kennis met je! Neem dus gerust contact met ons op via de telefoon: +31(0)78 – 622 05 00 , via het contactformulier op deze site, via de-mail: mail@disc.eu (je mag dan ook best direct je CV bijvoegen) of klik op de blauwe knop ‘reageren’ hieronder.

  De Operationeel Veiligheidskundige beschikt over een SKO erkende opleiding, praktijkervaring en intermenselijke competenties en acteert op operationeel niveau. Dit kan zijn ter assistentie van een Middelbaar Veiligheidskundige (MVK), maar ook solistisch op projecten waar het reeds ontwikkelde strategisch & tactisch beleid moet worden geïmplementeerd en gecontroleerd.
  Door dagelijks toezicht, controle en coaching op de werkplek wordt een duidelijke verbetering in naleving van uw Arbobeleid bereikt. Door het uit handen geven van onderwerpen als instructies, toezicht en inspecties, bereikt u bovendien dat uw direct leidinggevenden meer aandacht kunnen schenken aan de (vaak strakke) planning die hun werkzaamheden vereist.
  Hieronder een indicatie van de werkzaamheden van een Operationeel Veiligheidskundige (niet uitputtend):

  • Risico inschatting en bepaling via risico-inventarisaties & evaluaties, maar ook via instrumenten zoals TRA’s en LMRA’s.
  • Implementeren, functioneren en controleren van alle werkvergunningaspecten.
  • Controleren en reageren op het gebied van brandgevaar, gezondheid- en milieurisico’s.
  • Werkplekveiligheid gerelateerd toezicht en coaching, bijv. werken op hoogte, besloten ruimte, lassen/branden, etc.
  • V&G toezicht en controle m.b.t. arbeidsmiddelen, bijv. hijsmiddelen, steigers, drukvaten, gereedschap, machines, etc.
  • Dragen, implementeren en stimuleren van interne cultuur/gedragsverbeteringsprogramma’s.
  • Organiseren en uitvoeren van veiligheidsrondgangen, observaties en analyses.
  • Controleren van bedrijfshulpverleningsmiddelen, noodvoorzieningen en vluchtroutes.
  • Stimuleren en controleren van het persoonlijke beschermingsmiddelen beleid.
  • Advies en voorlichting in de vorm van Toolboxmeetings.
  • Arbo-coördinatie m.b.t. werkzaamheden en gelijktijdig werkzame partijen.
  • Transport en verkeersaspecten m.b.t. personeelsrisico’s.
  • Verslaglegging aangaande dagelijkse veiligheid, gezondheid en welzijn aspecten en problemen.
  • Het periodiek rapporteren aan het management van alle bevindingen door middel van schriftelijke vastlegging en adressering tijdens periodiek veiligheidsoverleg.

  Ben jij enthousiast geworden na het lezen van deze vacature? Aarzel dan niet om contact op te nemen. We maken graag kennis met je! Neem dus gerust contact met ons op via de telefoon: +31(0)78 – 622 05 00 , via het contactformulier op deze site, via de-mail: mail@disc.eu (je mag dan ook best direct je CV bijvoegen) of klik op de blauwe knop ‘reageren’ hieronder.

  Wat verwachten wij van jou?

  • Dat je gekwalificeerd en gediplomeerd bent.
  • Dat je zowel in teamverband als zelfstandig kan werken.
  • Je een professionele functie- en taakverantwoordelijkheid bezit.
  • Flexibel inzetbaar bent (dus niet alleen tijdens kantooruren).
  • Je goed, beheerst en adviserend met mensen kunt omgaan.
  • Communicatief vaardig bent in woord en geschrift (binnen de Nederlandse taal).
  • In het bezit bent van een rijbewijs B en bereid bent om te reizen.

  Interesse?

  Wij hopen snel kennis met je te maken! Neem dus gerust contact met ons op via de telefoon: +31(0)78 – 622 05 00, via het contactformulier op deze site, via de-mail: mail@disc.eu (je mag dan ook best direct je CV bijvoegen) of klik op de blauwe knop ‘reageren’ hieronder.

   Neem vrijblijvend contact met ons op