• TNO: 460.000 werknemers lijden aan fysieke beroepsziekten

  Structureel last van je rug, arm, nek, schouder, knie of heup? Volgens de laatste cijfers van TNO zijn er 460.000 werknemers in Nederland die daar last van hebben. Hierdoor liggen uitval en arbeidsongeschiktheid op de loer. Biedt de vernieuwde handreiking ‘Arbomaatregelen fysieke belasting’, van het SER Arboplatform, inzicht in de oorzaken van deze beroepsziekten 

  De laatste update van ‘Arbomaatregelen fysieke belasting’ dateert alweer van een aantal jaar terug (2015). Afgelopen september (2021) publiceerde de Sociaal-Economische Raad (SER) een nieuwe handreiking. Dat geeft nieuwe inzichten op basis van internationaal onderzoek naar onder andere lichaamstrillingen, cultuur- en gedragsveranderingen en technologische ontwikkelingen zoals robots.  

  Vernieuwde SER-handreiking: de meest opvallende uitkomsten 

  De mate van fysiek zware arbeid verschilt enorm per branche. In de handreiking komt naar voren dat voornamelijk binnen de industrie, zorg, landbouw, transport en bouw de meeste fysieke beroepsziekten voorkomen. Er is ook onderscheid gemaakt in het aandeel per leeftijdscategorie dat te maken heeft met fysiek belastend werk én de gevolgen daarvan…  

  Zo wordt gesteld dat werknemers ouder dan 50 jaar, met fysiek zwaar werk, bijna even lang willen doorwerken als werknemers zonder fysiek belastend werk. De crux is: deze zelfde oudere werknemers geven aan bijna twee jaar minder lang door te kunnen werken. Een ander opvallende uitkomst wat betreft de leeftijdscategorie: werknemers tussen de 15-24 jaar geven aan relatief vaker fysiek belastend werk te moeten doen en daar ook vaker door te verzuimen.  

  Je kunt hieruit concluderen dat het raadzaam is om aandacht te schenken aan langetermijneffecten van zwaar werk. Daarnaast moet de focus worden gelegd op het aan het werk houden van oudere werknemers.  

  Soorten oplossingen om verzuim te voorkomen 

  Zoals je wellicht wel weet zijn er in de Arbowetgeving weinig concrete doelbepalingen uitgewerkt. Binnen elke branche of zelfs voor elk bedrijf zullen daarom maatwerkoplossingen moeten worden opgesteld. Je kan deze oplossingen wel opdelen in de volgende drie categorieën.  

  1. Organisatorische oplossingen – Hierbij kan je denken aan het beantwoorden van vragen als: zijn logistieke onderdelen goed op elkaar afgestemd zodat iedereen in een juist tempo kan werken? En: worden werkzaamheden waar mogelijk onderling afgewisseld? 
  1. Oplossingen die gericht zijn op de werkplek – Denk aan de hulpmiddelen en materialen die gebruikt worden. Zijn deze van goede kwaliteit? 
  1. Oplossingen in de werkwijze – Dit is waarschijnlijk het meest cruciale onderdeel. Want de wijze waarop een werknemer zijn werk uitvoert, speelt een belangrijke rol bij het ontstaan van klachten. Stel jezelf vragen als: tilt de werknemer op de juiste manier? En: gebruikt de werknemer de aanwezige hulpmiddelen en gebruik hij of zij deze ook op de juiste manier? 

  Wil jij de veiligheid en gezondheid op de werkplek verbeteren? En ben je benieuwd naar wat jij nog meer kunt doen om lichamelijke belasting op de werkvloer aan te pakken? We geven je een leidraad in één van onze whitepapers… Zo verdiepen we ons bijvoorbeeld in de goede manier van Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E) 

   Neem vrijblijvend contact met ons op